història electoral.com  

Eleccions Autonòmiques des de 1980

                         < inici

 

Gràfics de les 17 Comunitats Autònomes

 

Parlament de Catalunya 1980...2021

Eleccions al Parlament de Catalunya: resultats i anàlisi 

Grups parlamentaris - Totes les candidatures -

Resultats complerts nacional - vegueries - comarques

Llista de diputats del Parlament de Catalunya 1931-39  1980-...

Governs de la Generalitat  1931-39 1980-...

 Eleccions Parlament de Catalunya 1932

 

Estatuts de Catalunya i procés independentista 1979-2021

Eusko Legelbitzarra / Parlamento Vasco 1980...2020   resultats.complerts

Parlamento de Galicia 1981...2020

Parlamento de Andalucía 1982...2018

Cortes de Aragón 1983...2019

Junta General del Principado de Asturias 1983...2019

Parlament de les Illes Balears 1983...2019

Parlamento de Canarias 1983...2019

Parlamento de Cantabria 1983...2019

Cortes de Castilla - La Mancha 1983...2019

Cortes de Castilla y León 1983...2019

Corts Valencianes 1983...2019

Asamblea de Extremadura 1983...2019

Asamblea de Madrid 1983...2019

Asamblea Regional de Murcia 1983...2019

Parlamento Foral de Navarra / Nafarroako Parlamentua 1979...2019

Parlamento de La Rioja 1983...2019

Ceuta 1995..2019       Melilla 1995...2019

 

 

Anàlisi

Presidents Autonòmics (quadre resum)

Presidents de Parlaments Autonòmics (quadre resum)

 

Agrupació de resultats per cicles electorals

Evolució del percentatge de vots (eleccions autonòmiques agregades)

Evolució de la quantitat de diputats autonòmics (agregats) - Gràfics (agregats)

Evolució de la quantitat de diputats autonòmics (en grups parlamentaris)

 

Vots en cada Comunitat Autònoma (quadre excel)

 

Simulador de resultats

Aplicació d'altres sistemes electorals a eleccions de Catalunya

- d'Euskadi - de Galícia - d'Andalusia - de Madrid 

de Balearsde Com.Valenciana -de Canàries

Simulació d'un Parlament d'Euskal Herria

 

Anàlisi combinada

Percentatge de vots en generals, europees, municipals i autonòmiques

Projecció per a Eleccions Generals a partir d'Europees, Municipals i Autonòmiques

Percentatge de vots en totes les eleccions celebrades(1977-...) a: Euskadi - Galícia - Madrid(capital) - Com.Valenciana - Andalusia - altres Comunitats

 

 

Percentatge de vots en totes les eleccionsCatalunya   i a Barcelona

Gràfics

Diputats per circumscripcions (generals i Parlament) a Catalunya

Projecció del Parlament de Catalunya  a partir d'eleccions Generals, Europees i Municipals

 

Època preautonòmica: Eleccions a Diputacions Provincials 1979

Anàlisi per partits: