hist˛ria electoral.com  

Eleccions Auton˛miques des de 1980

                         < inici

 

GrÓfics de les 17 Comunitats Aut˛nomes

 

Parlament de Catalunya 1980...2021

Eleccions al Parlament de Catalunya: resultats i anÓlisi 

Grups parlamentaris - Totes les candidatures -

Resultats complerts nacional - vegueries - comarques

Llista de diputats del Parlament de Catalunya 1931-39  1980-...

Governs de la Generalitat  1931-39 1980-...

 Eleccions Parlament de Catalunya 1932

áá

Eusko Legelbitzarra / Parlamento Vasco 1980...2020   resultats.complerts

Parlamento de Galicia 1981...2020

Parlamento de AndalucÝa 1982...2018

Cortes de Aragˇn 1983...2019

Junta General del Principado de Asturias 1983...2019

Parlament de les Illes Balears 1983...2019

Parlamento de Canarias 1983...2019

Parlamento de Cantabria 1983...2019

Cortes de Castilla - La Mancha 1983...2019

Cortes de Castilla y Leˇn 1983...2019

Corts Valencianes 1983...2019

Asamblea de Extremadura 1983...2019

Asamblea de Madrid 1983...2019

Asamblea Regional de Murcia 1983...2019

Parlamento Foral de Navarra / Nafarroako Parlamentua 1979...2019

Parlamento de La Rioja 1983...2019

Ceuta 1995..2019       Melilla 1995...2019

 

 

AnÓlisi

Presidents Auton˛mics (quadre resum)

Presidents de Parlaments Auton˛mics (quadre resum)

 

Agrupaciˇ de resultats per cicles electorals

Evoluciˇ del percentatge de vots (eleccions auton˛miques agregades)

Evoluciˇ de la quantitat de diputats auton˛mics (agregats) - GrÓfics (agregats)

Evoluciˇ de la quantitat de diputats auton˛mics (en grups parlamentaris)

 

Vots en cada Comunitat Aut˛noma (quadre excel)

 

Simulador de resultats

Aplicaciˇ d'altres sistemes electorals a eleccions de Catalunya

- d'Euskadi - de GalÝcia - d'Andalusia - de Madrid 

de Balearsde Com.Valenciana -de CanÓries

Simulaciˇ d'un Parlament d'Euskal Herria

 

AnÓlisi combinada

Percentatge de vots en generals, europees, municipals i auton˛miques

Projecciˇ per a Eleccions Generals a partir d'Europees, Municipals i Auton˛miques

Percentatge de vots en totes les eleccions celebrades(1977-...) a: Euskadi - GalÝcia - Madrid(capital) - Com.Valenciana - Andalusia - altres Comunitats

 

 

Percentatge de vots en totes les eleccionsCatalunya   i a Barcelona

GrÓfics

Diputats per circumscripcions (generals i Parlament) a Catalunya

Projecciˇ del Parlament de Catalunya  a partir d'eleccions Generals, Europees i Municipals

 

╚poca preauton˛mica: Eleccions a Diputacions Provincials 1979

AnÓlisi per partits: