Eleccions al Parlament de les Illes Balears

i Consells Insulars 1979 - 2011

President de la C.A. de les Illes Balears

Estatut aprovat el 25 de febrer de 1983, substituït per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, de 28 de febrer de 2007.

(Presidents del Consell General Interinsular: Juny 1978 Jeroni Albertí - 1982 Francesc Tutzó)

Presidents Autonòmics: Juny 1983 Gabriel Cañellas - Agost 1995 Cristòfor Soler - Juny 1996 Jaume Matas - Juliol 1999 Francesc Antich - Juny 2003 Jaume Matas -Juliol 2007 Francesc Antich - Juliol 2011 José Ramón Bauzà

Diputats 1983 - 2011:

                                                          

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Coalición Popular / Partido Popular AP-PDP-UL 21 A.P.-P.Lib. 25 P.P.-U.M. 31 PP-AIPF 31 PP-AIP 28 PP-AIPF 30 PP-AIPF 29 PP-SaUnió 35
Unió Mallorquina 6 4 (PP) 2 3 3 3  
Centro Democrático y Social   5            
P. Socialista Obrero Español 21 21 21 16 13 (+3 Pacte) 15 (+3 Pacte) 16 (+3) 19
Esquerra Republicana de Catalunya             (+1 ExC) (BlocM.)  
Pacte Progressista d'Eivissa /

Coalició PSOE-Eivissa pel Canvi

       

-----6---- (PSOE 3 - ind 2 - EV 1)

----5---- (PSOE 3 - ind 1 - EU 1)

PSOE-ExC 6 (PSOE 3 - EU 1 ENE 1 - ERC 1)  
Els Verds       1 (EU) (Pacte) (EU) (+1 Bloc M.) (ExC)(PSMen)  
Bloc per Mallorca             --- 4 --- (PSM,2 EU,1 EV,1)  
P. Socialista de Mallorca - Entesa Nac. PSM 2 PSM 2 PSM-NM 3 PSM 6 PSM-EN 5 PSM-EN 4 (+2 Bloc M.) PSM-IV-E (PSM,2 IV,1)
P. Socialista de Menorca 2 (EU) (EU) (PSM) (PSM-EN) (PSM-EN) 1 1
PCIB / Esquerra Unida   EU-PSM 2 EU-EEM 2 3 EU-EV 3 (+1.Pacte) EU-EV 2 (+1.Pacte) (+1 Bloc M.) (+1.ExC)  
altres PDL 1 - CIM 1   FIEF 1 -UIM 1  

COP 1

     
Total 54 59 59 59 59 59 59 59

Nombre de diputats per partit - El logotipo indica el partit amb més diputats - Normes electorals: Circunscripciones insulars; per participar en l' adjudicació d' escons de cada circumscripció, es requereix un mínim del 3% de vots en aquella illa. Aquesta norma va impedir que obtingués representació el CDS el 1991. A partir de 1995, s'exigeix un 5 per cent dels vots de l'illa per optar al repartiment d'escons.

Resum

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Coalición Popular / Partido Popular  21  25 PP-UM 31 31 28  30 29 35
Unió Mallorquina 6 4 (PP) 2 3 3 3  
altres de centre 2 5 2          
P. Socialista Obrero E- i altres d'esquerra 25 25 26 26 28 26 27 24

Vots 1983 - 2011:

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Agrupación Social Independiente      

0,38

0,65

1,57

0,46

0,26
Coalición Popular / Partido Popular AP-PDP-UL 35,62 AP-PL 36,86 - PDP 1,58 P.P.-U.M. 47,32 PP-AIPF 45,09 PP-AIP 44,01 PP-AIPF 45,08 PP-AIPF  46,45 PP-SaUnió  46,67
Lliga Regionalista de les Illes Balears               2,92
Unió Mallorquina 15,13 9,04 (PP) 5,31 7,31 7,45 6.73  
Convergència per les Illes               2,83
Centro Democrático y Social 2,13 10,20 2,90          
Unión Progreso y Democracia               2,08
Esquerra Republicana de Catalunya      

0,55

0,30 (+Pac)

0,39 (+Pac)

(Bloc) (ExC)

1,27
P. Socialista Obrero Español 34,61 32,29 30,09 23,96 22,02 (+Pacte) 24,54 (+Pacte) 27,95 (+PSOE-ExC) PSOE-PxE-GF 24,89
Pacte Progressista d'Eivissa / PSOE-Eiv.pel Canvi +Coalic.Org.Progressistes de Formenera        

Pacte Prog.    4,43 +0,42

Pacte Prog. 3,64 +0,30

PSOE-ExC 4,56

 
Els Verds / Iniciativa Verda     2,12 1,02 (EU+Pacte) (EU) / 0,56 (Bloc) (ExC) (PSMen.) (PSM)  Men:0,15
P. Socialista de Mallorca - Entesa Nac. 5,51 4,91 PSM 6,64 - ENE 0,41 PSM-PSM-ENE 12,21 PSM-EN 11,72 (+Pacte) PSM-EN 7,96 (+Pacte) Bloc per M. 8,98 (+PSOEExC) PSM-IV-E 8,61
P. Socialista de Menorca 1,20 (EU) (EU) (PSM) (PSM-EN) (PSM-EN) 0,79 0,89
PCIB / Esquerra Unida 2,46 EU-PSM 3,52 EU-EEM 3,65 6,61 EU-EV 5,43 (+Pacte) EU-EV 4,88 (+Pacte) EM-EU 0,41 (+Bloc) (ExC) EU-EM-ExC 3,15

Percentatge de vots per partit - El logotip indica el partit amb més vots. - Veure percentatge de vots en totes les eleccions a les Illes Balears

Eleccions 3 d'abril de 1979

President del Consell General Interinsular Jeroni Albertí / 1982 F. Tutzó  
(Composició del Consell General Interinsular:   UCD,10; PSOE,4; CD,1)
Consell Insular de Mallorca J. Albertí - 1982 Maximilià Morales UCD 15 - PSOE 6 - PSM 2 - PCIB 1
Consell Insular de Menorca Francesc Tutzó UCD 6 - PS Men 3 - PSOE 2 - PCIB 1 -CD 1
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Cosme Vidal Juan (indep./) Indep.(AP)6 - UCD 4 - PSOE 2

Eleccions 8 de maig de 1983

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (54)
Coalición Popular Gabriel Cañellas 110.794 35,62 % 11 4 6   21
P. Socialista Obrero Español Fèlix Pons 107.650 34,61 % 11 5 4 1 21
Unió Mallorquina Jeroni Albertí 47.075 15,13 % 6       6
P. Socialista Mallorca - P.S.I. Sebastià Serra 16.927 5,44 % 2       2
P. Comunista de les Illes Balears Josep Valero 7.669 2,46 %          
Centro Democrático y Social Josep Melià 6.625 2,13 %          
Partido Demócrata Liberal (PDL) Antoni Marí Calbet 3.896 1,25 %     1   1
Partit Socialista de Menorca Joan López Casasnovas 3.742 1,20 %   2     2
C. Independents de Menorca (CIM) Cristòfor Triay 3.250 1,04 %   1     1
P. Comunista Obrero Español   1.511 0,49 %          

Participació: 64,79%. Vots vàlids: 310.976, entre ells 1.837 en blanc (0,59%). 

Coalición Popular la formen Alianza Popular, P.Demócrata Popular i Unión Liberal - El 1983 Unió Mallorquina estava vinculada al PDL; el novembre de 1984 tant PDL com UM participien en la creació del Partit Reformista Democràtic - Quan el PRD es dissol (1986) UM continua en solitari; el diputat del PDL passa al Partido Liberal (coaligat a AP)

President del Govern Balear Gabriel Cañellas (govern d'AP-PDP-UL; amb suport d' UM)
Vicepresident Joan Huguet  
President del Parlament Antoni Cirerol  
Consell Insular de Mallorca Jeroni Alberti (amb suport d' AP-PDP-UL)
Consell Insular de Menorca Tirs Pons  
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Cosme Vidal  

Eleccions 10 de juny de 1987

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59)
Alianza Popular - P. Liberal Gabriel Cañellas 123.044 36,86 % 13 5 7   25
P. Socialista Obrero Español Joan Francesc Triay 107.762 32,29 % 11 5 4 1 21
Centro Democrático y Social Francesc Quetglàs 34.046 10,20 % 3 1 1   5
Unió Mallorquina Jeroni Albertí 30.186 9,04 % 4       4
P. Socialista Mallorca - E.Nac. Sebastià Serra 16.413 4,91 % 2       2
P. Socialista Menorca - Esquerra U.-IU Joan López Casasnovas 11.760 3,52 %   --- 2 --- PSM 2     2
P. Demócrata Popular (PDP)   5.292 1,58 %          

Participació: 67,10%. Vots vàlids: 333.751, entre ells 3.151 en blanc (0,94%). Altres candidatures: PTE-Unidad Comunista 1.145 0,34% - Vida i Autonomia (ViA) 952 0,28%. Durant la legislatura, un diputat del CDS i un d'UM passen al Grup Mixt.

President del Govern Balear Gabriel Cañellas (govern d'AP-PL i UM)
Vicepresident Joan Huguet  
President del Parlament Jeroni Albertí  
Consell Insular de Mallorca Joan Verger  
Consell Insular de Menorca Tirs Pons  
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Antoni Marí Calbet  

Eleccions 26 de maig de 1991

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59)
Partido Popular - Unió Mallorquina Gabriel Cañellas 160.512 47,32 % 18 6 7   31
P. Socialista Obrero Español Francesc Obrador 102.060 30,09 % 11 5 4 1 21
P. Socialista Mallorca - Nac.Mall. Mateu Morro 22.522 6,64 % 3       3
Esquerra Unida - IU - Entesa de l'Esquerra de Menorca (PS Menorca-IU) Joan López Casasnovas

12.395

3,65 %

 

--- 2 --- PSM 2

   

2

Centro Democrático y Social   9.938 2,90 %          
Unió Ind. Mallorca - Independents Mall. (UIM-IM) Miquel Pascual 8.429 2,48 % 1       1
Els Verds   7.205 2,12 %          
Convergència Balear (CB) Josep Melià

5.513

1,62 %

         
Federació d'Independents d'Eivissa i Form. Joan Cosme Vidal 2.468 0,72 %     1   1
Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) (Eivissa)  

1.392

0,41 %

         

Participació: 60,30%. Vots vàlids: 339.188, entre ells 2.934 en blanc (0,86%). A Formentera queda en segona posició el Grup Independent de Formentera (GIF), amb només 692 vots (0,20% a nivell balear), darrere del PSOE però davant del PP -  Altres candidatures: Unió Progressista de Menorca (UPM)  624  0,18% . Falange Española de las JONS 600 0,17% - Alianza por la República (POSI-ADS) 596 0,17% - Partit Radical Balear 549 0,16% - Plataforma Unitaria de Izquierdas (PCEml-CRPE) 259 0,07%- Partido Comunista de los Pueblos de España 8  0,00%.  L'exigència d'un 3% de vots per participar en l'adjudicació d'escons deixa al CDS (2,97%) sense un escó a Mallorca, que guanya PP-UM. - El 1993 es fusionen UM, UIM i part de CB, mantenint el nom d'Unió Mallorquina

President del Govern Balear Gabriel Cañellas  
Vicepresident 1993-95 Rosa Estaràs  
President del Parlament Cristòfor Soler  
Consell Insular de Mallorca Joan Verger  
Consell Insular de Menorca Albert Moragues / setembre 1991 Joan Huguet  
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Antoni Marí Calbet  

Eleccions 28 de maig de 1995

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59)
Partido Popular - AIPF (1) Gabriel Cañellas 168.156  +1.195 45,09 % 16 7 7 AIPF 1 31
P. Socialista Obrero Español Joan Francesc Triay 90.008 23,96 % 8 4 4   16
P. Socialista Mallorca - P.Soc.Menorca - Entesa Nacionalista i Ecologista (2) Catalina Bover 45.854 12,21 % 5 1     6
Esquerra Unida - IU Eberhard Grosske

24.820

6,61 %

2

1

   

3

Unió Mallorquina Maria Antònia Munar 19.966 5,31 % 2       2
Els Verds Josep R. Balanzat 11.663 3,10 %     1   1
Esquerra Republicana de Catalunya  

2.082

0,55 %

         
Convergència Balear (CB)   1.600 0,42 %          

Participació: 63,81%. Vots vàlids: 357.572, entre ells 5.100 en blanc (1,36%). Altres candidatures: Agrupación Social Independiente (ASI) 1.425  0,38% - Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera (FIEF) 1.359 0,36% - Independents de Menorca (INME) 987 0,26% - Falange Española de las JONS 439 0,11% - Plataforma Independientes de España (PIE) 378 0,10% - Mov.Vecinal - Nuevo Partido Socialista (MV, POSI, ADS) 321 0,08% - Partit Radical Balear (PRB)  219  0,06%

 (1) El PP impulsa a Formentera l' Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF) - (2) Coalició de PS Mallorca-Nacionalistes de Mallorca (41.242 vots), PS de Menorca (4.013) i Entesa Nacionalista i Ecologista (599 vots a Eivissa).  El febrer de 1998 s'uneixen els tres partits en la Federació PSM - Entesa Nacionalista

President del Govern Balear Gabriel Cañellas - agost 1995 Cristòfor Soler - juliol 1996 Jaume Matas
Vicepresident Rosa Estaràs - fins juliol 1996.
President del Parlament Cristòfor Soler - agost 1995 Joan Huguet
Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar (govern d' UM, PSOE, PSM i EU)
Consell Insular de Menorca Joan Huguet -agost 1995 Cristòfor Triay
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Antoni Marí Calbet

Eleccions 13 de juny de 1999

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - AIPF Jaume Matas 159.362   +1.183 44,01 % 16 6 6   28 28
P. Socialista Obrero Español Francesc Antich 80.327 22,02 % 8 5     13 16
P. Socialista de Mallorca - Entesa Nac.   -P.Socialista de Menorca E.N. Pere Sampol 42.748 11,72 % 4 1     5 5
Unió Mallorquina Maria Antònia Munar

26.682

7,31 %

3

     

3

3

Esquerra Unida - Els Verds    - Esquerra.de.Menorca Eberhard Grosske 19.793 5,43 % EU-EV 2 (EU 2) EU-EM1 (EU 1)     3 (EU 3) 4
Pacte Progressista d'Eivissa - Coalició Org.Progressistes(COP) Pilar Costa / Santiago Ferrer 16.161 +1.536 4,85 %     ---6--- (PSOE 3 - i 2 - EV 1) --- 1 --- (ind.,1) ---7--- (PSOE 3 - i 3 - EV 1) ind.Eiv.,2 COP,1
Agrupación Social Independiente Joaquín Rabasco

2.368

0,65 %

           
Coalición Pueblo Balear (UPB, PRIB, UCB)  

2.219

0,62 %

           

Participació: 57,50%. Vots vàlids: 364.831, entre ells 6.777 en blanc (1,85%). Altres candidatures: Esquerra Republicana de Catalunya 1.106 0,30% - Unión Cívica Pitiusa (UCP) 954 0,26% - Esquerra Alternativa de les Illes Balears 675 0,18% - Los Verdes Grupo Verde 643 0,17% - Socialdemócratas para el Progreso (SDP) 641 0,17% - Treballadors per la Democràcia (POSI-Plataf.Dem.Municipal)  473  0,13% 

El PP impulsa a Formentera l' Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF) - La COP és una coalició de PSOE, EU i Els Verds -  El PSM-Entesa Nacionalista el formen P.Socialista de Mallorca-E.N. (39.509 vots), P.Socialista de Menorca-E.N. (3.239) i Entesa Nacionalista i Ecologista (membre del Pacte Progr.d'Eivissa) -  La Coalición del Pueblo Balear  la formen a Mallorca UPB, PRIB i U.Centro Balear (1.643 vots); hi afegim 576 d'UPB en solitari a Menorca - El Pacte de Progressista d'Eivissa és la coalició de PSOE, Els Verds, Esq. Unida, Entesa Nac. i Ecologista, Esquerra Republicana de Catalunya. - L'any 2001 els dos diputats independents del Pacte dimiteixen i són substituïts per un del PSOE i un d'EU. - Els grups parlamentaris, des de l'any 2001, queden així: G. Popular 28 - G. Socialista 17 - Grup PSM 5 - Grup EU 4  - Grup Mixt 5 (UM,3 - Verds d'Eivissa 1 - indep.Formentera 1)

President del Govern Balear Francesc Antich (govern de PSOE, PSM, UM i EU)
Vicepresident Pere Sampol
President del Parlament Maximilià Morales
Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar (govern d' UM i PSM, recolzat per PSOE i EU-EV)
Consell Insular de Menorca Joana Barceló
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Pilar Costa (indep. del Pacte)

Eleccions 25 de maig de 2003

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - AIPF Jaume Matas 190.562   +1.647 45,08 % 16 6 7 AIPF 1 30 30
P. Socialista Obrero Español Francesc Antich 104.614 24,54 % 9 6     15 18
P. Socialista de Mallorca - Ent.Nac. Pere Sampol 33.920 7,96 % 3 1     4 4
Unió Mallorquina Maria Antònia Munar

31.781

7,45 %

3

     

3

3

Esquerra Unida (Mallorca amb Els Verds) - Esquerra de Menorca Margalida Rosselló 20.797 4,88 % EU-EV 2 (EU 1 - EV 1)       --- 2 --- (EU,1 - EV,1) --- 3 ---  (EU,2 - EV,1)
Pacte Progressista d'Eivissa -Coalic.Org.Progressistes Pilar Costa 15.513  +1.298 3,94 %     ---5--- (PSOE 3 - i 1 - EU 1)   ---5--- (PSOE 3 - i 1 - EU 1) ind.Eiv.,1
Agrupación Social Independiente Joaquín Rabasco

6.707

1,57 %

           
CLAU de Mallorca Gabriel J. Martí 3.030 0,71 %            
Els Verds d'Eivissa - Els Verds Menorca Joan Buades

2.411

0,56 %

           
Esquerra Republicana de Catalunya Catalina Gelabert 1.667

0,39 %

           

Participació: 62,80% - Vots vàlids: 426.340, entre ells 7.093 en blanc (1,66%). Altres candidatures: P.Renovador de les Illes Balears (PRIB) 1.162 0,27%  - Unión Centristas de Menorca (UCM) 1.129 0,26% - Unión Cívica (UC, Eivissa) 751 0,07% - Partit Menorquí (PMQ) 566 0,13% - Treballadors per la Democràcia 438 0,10% - Ciudadanos en Blanco (CenB) 416 0,09% - Grupo Verde Europeo (Eivissa) 373 0,08% - P.Renovador d'Eivissa i F. (PREF) 335 0,08% - Unión del Pueblo Balear (UPB) 130  0,03%

El PP impulsa a Formentera l' Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF), que s'enfronta a la Coordinadora d'Organitzacions Progressistes, impulsada per PSOE i EU - El Pacte Progressista d'Eivissa és la coalició de PSOE, Esquerra Unida, Entesa Nac. i Ecologista, Esquerra Republicana de Catalunya. - Al setembre de 2003 la diputada independent del Pacte Pilar Costa s'inscriu al Grup Socialista - Els grups parlamentaris queden així: G. Popular 30 - G. Socialista 19 - Grup PSM 4 - Grup EUE 3 (EU,2 EV,1) - Grup Mixt 3 (UM,3)

President del Govern Balear Jaume Matas (govern del PP)
Vicepresident Rosa Estaràs
President del Parlament Pere Rotger
Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar (govern d' UM i PP)
Consell Insular de Menorca Joana Barceló
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Pere Palau

Eleccions 27 de maig de 2007

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - AIPF Jaume Matas 192.577     + 1.769 46,45 % 16 6 6 AIPF 1 29 29
P. Socialista Obrero Español - GxF Francesc Antich 115.477     + 1.456 27,95 % 10 6 (veure PSOE-ExC) PSOE-GxF  0 16 20
Bloc per Mallorca  Gabriel Barceló 37.572 8,98 % --- 4 --- PSM,2 EV,1 EU,1       --- 4 --- PSM-EN,2 EU,1 EV,1 PSM-EN,2 EU,2 ERC,1 Els Verds,1
Unió Mallorquina Maria Antònia Munar 28.178 6,73 % 3       3 3
PSOE - Eivissa pel Canvi Xico Tarrés 19.094 4,56 %     --- 6 --- PSOE,4 EU,1 ERC,1   --- 6 --- PSOE,4 EU,1 ERC,1  
P.Socialista de Menorca-Verds Eduard Riudavets 3.292 0,79 %   --- 1 --- PSMen,1     --- 1 --- PSMen,1 1
Agrupación Social Independiente Joaquín Rabasco 1.921 0,46 %            
Esquerra de Menorca - Esquerra Unida Llorenç Pons 1.728

0,41 %

(v. Bloc)   (veure PSOE-ExC)      

Participació: 60,14% - Vots vàlids: 418.444, entre ells 2.497 en blanc (0,59%) - Altres candidatures: Ciudadanos en Blanco (CenB) 1.216 0,29% - Grup Verd Europeu 876 0,21% - Partido Balear (PB) 802 0,19% - Unió des Poble Balear 689 0,16% - Unió Centristes de Menorca (UCM) 686 0,16% -  Democràcia Pitiüssa (DP) 675 0,16% - Clau de Mallorca (CLAU) 546 0,13% - Coalició Treballadors per la Democràcia (POSI)543 0,13% - Partit Illenc de ses Illes Balears (PIIB) 366 0,09% - Unión Cívica (Eivissa) 342 0,08%

El P.Popular impulsa a Formentera l' "Agrupació Independent Popular de Formentera" (formada per PP i GUIF) - El "Bloc per Mallorca" és una coalició de "P.Socialista de Mallorca-EN", "Alternativa Esq.Unida-Els Verds" i "Esquerra Republicana de Catalunya"  -El PSOE es presenta a Eivissa én coalició amb Eivissa pel Canvi ("Alternativa EU-EV"," Entesa Nac. i Ecologista", "Esquerra Republicana de C.") i a Formentera amb "Gent per Formentera" -  Esquerra Unida es presenta a Menorca amb "Esquerra de Menorca", mentre que a Mallorca i Eivissa està federada amb Els Verds (amb el nom "Alternativa EU-EV") i participa de coalicions més amples, diferents en cada illa.- Per últim, a Menorca el PSMenorca-EN va en coalició amb Els Verds.

La distribució dels escons per partits queda, per tant, així: PP 29 - PSOE 20 - UM 3 - PSM-PSM-EN 3 - Alternativa EU-EV 3 -  ERC 1 - En el moment de constituir-se els grups parlamentaris, la diputada d'ERC s'incorpora al grup d'UM durant un mes perquè tingui prou membres per formar un grup; els diputats del Bloc per Mallorca i P.S.Menorca formen un únic grup; la diputada eivissenca d'EU i el diputats d'AIPF romanen en el grup mixt. La distribució queda aixi: G.Popular 28 - G.Socialista 20 - G.Bloc per Mallorca-PSMV 5 - G.Unió Mallorquina 4 - G.Mixt 2. A partir de novembre de 2008 es dissol el Grup d'UM, i la distribució queda així: G.Popular 28 - G.Socialista 20 - G.Bloc per Mallorca-PSMV 5 - G.Mixt 6.

En aplicació de l'Estatut d'Autonomia de 2007, els Consells Insulars són escollits en votació diferent de la del Parlament Balear, i l'Ajuntament de Formentera té categoria de Consell Insular, segregat del d'Eivissa.

President del Govern Balear Francesc Antich (govern de coalició PSOE, Bloc i fins febrer 2010 UM)
Vicepresident no n'hi ha  
President del Parlament M.Antònia Munar / març 2010 Aina Rado  
Consell Insular de Mallorca Francina Armegol PP 16 - PSOE 11 - Bloc (PSM,2 EU,1 EV,0 ERC,0) 3 - UM 3
Consell Insular de Menorca Joana Barceló/ setembre 2008 Marc Pons PP 6 - PSOE 6 - PSMen.-V (PSM,1  EV,0) 1
Consell Insular d'Eivissa Xico Tarrés PSOE-ExC (PSOE,5 Eivissa pel Canvi,2 (formada per ENE,EU,EV,ERC)) 7 - PP 6
Consell Insular de Formentera Jaume Ferrer (GxF) Gent per Formentera 5 - PP 4 - PSOE 2 - GUIF (Grup Independents per F.) 2
Nombre total de Consellers   PP 32 - PSOE 19 - PSOE-ExC 7 - GxF 5 - Bloc 3 - UM 3 - GUIF 2 - PSMen.V. 1

El juliol de 2009 la consellera mallorquina Francesca Vives (PSM / Bloc) dimiteix i el seu escó passa al candidat d'ERC Joan Lladó (també del Bloc)

Eleccions 22 de maig de 2011

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Formen tera TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - Sa Unió (PP-GUIF) José Ramón Bauzà 196.214 46,67% 19 8 8   35 35
P. Socialista Obrero Español - PxE-GxF Francesc Antich 104.628 24,89% 10 4 --- 4 --- PS,3 GxE,1 --- 1 --- GxF,1 19 PSOE,17 GxE,1 GxF,1
Partit Socialista de Mallorca - Iniciativa Verds - Entesa (PSM, IV, ExM)   Gabriel Barceló 36.181 8,61% --- 4 --- PSM,3 IV,1       4 PSM,3  IV,1
Esquerra Unida - Esquerra de Menorca - Eivissa pel Canvi Manel Carmona 13.270 3,15%            
Lliga Regionalista de les Illes Balears Jaume Font 12.294 2,92%            
Convergència per les Illes Josep Melià 11.913 2,83%            
Unión Progreso y Democracia Juan Luis Calbarro 8.731 2,08%            
Esquerra Republicana Joan Lladó 5.325 1,27%            
Partit Socialista de Menorca-Entesa Nacionalista Joan Manel Martí 3.723 0,89%   1     1 PSM,1
Ciudadanos en Blanco   3.163

0,75%

           

Participació: 58,80% - Vots vàlids: 420.318, entre ells 12.293 en blanc (2,88%). Altres candidatures: Nova Alternativa (Eivissa) 1.755 0,42%, PACMA 1.658 0,39%, Agrup. Social Independiente (ASI) 1.094 0,26%, Unió Menorquina 968 0,23%, Eivissa Sostenible 908 0,22%, Ciudadanos 829 0,20%, Els Verds de Menorca 645 0,15%, Ciudadanos de Centro Democrático 621 0,15%, Entesa Nacionalista i Ecologista (Eivissa) 568 0,14%, Treballadors per la Democràcia (POSI)567 0,13%, Proyecto Liberal Español 548 0,13%, Unió des Poble de Ciutadella 509 0,12%, Dissidents 478 0,11%, Partido Familia y Vida 449 0,11%, Movimiento Social Republicano 298 0,07%, Partit Illenc de ses Illes Balears 282 0,07%, Partido Radical Balear 207 0,05%,  P.Renovador de Eivissa y F. 135 0,03%, Unificación Comunista de España 64 0,02%

El P.Popular es presenta en coalició amb el GUIF, amb el nom "Sa Unió de Formentera" - El PSOE es presenta a Eivissa amb "Pacte per Eivissa" (format per Esquerra Republicana i Gent per Eivissa) i a Formentera amb Gent per Formentera. -  Esquerra Unida es presenta a Menorca amb Esquerra de Menorca i a Eivissa amb el nom "Eivissa pel Canvi" (formada per EU, Els Verds i independents) - Si sumem els vots de PSM-IV amb els del P.S.Menorca i els de Entesa Nacionalista i Ecologista a Eivissa dóna 40.472 vots, 9,64%.

El maig de 2012 la diputada Margalida Font (Gent x Formentera) deixa el Grup Socialista. Al juny, Antoni Pastor és expulsat del Grup Popular; al març de 2013 és cofundador de Proposta per les Illes. El grups parlamentaris quedaven així: Grup Popular 34 - Grup Socialista 18 - Grup Parlamentari Més 5 - no adscrits 2.

 

President del Govern Balear José Ramón Bauzà  
Vicepresident José Ignacio Aguiló ; des de maig 2013 Antonio Gómez  
Vicepresident Segon des de juliol 2012 Antonio Gómez; des de maig 2013, vacant  
President del Parlament Pere Rotger ; des de desembre 2012 Margalida Duran  
Consell Insular de Mallorca Maria Salom PP 19 - PSOE 10 - PSM-IV-Entesa 4 (PSM,3 IV,1)
Consell Insular de Menorca Santiago Tadeo PP 8 - PSOE 4 - PSM-EN 1
Consell Insular d'Eivissa Vicenç Serra PP 8 - PSOE-Pacte per Eivissa 5
Consell Insular de Formentera Jaume Ferrer (GxF) Gent per Formentera 6 - S'Unió (PP-GUIF) 5 - PSOE 2
Nombre total de Consellers   PP-GUIF 40 - PSOE-PxE 21 - GxF 6 - PSM-IV-E 4 - P.S.Menorca 1

 

 

Resultats per circumscripcions

  1983 1987 1991 1995
  IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For
CP/ PP 35,2 34,3 11 32,6 4 51,4 6 39,2 37,1 35,0 13 39,0 5 53,4 7 39,8 47,3 47,5 18 45,1 6 49,5 7 28,6 44,7 44,6 15 44,2 7 50,6 7  
PDP   (CP) (CP) (CP)   1,5 1,9                          
AIPF                               0,3       49,4 1
PDL 1,2     14,6 1 11,5                              
UM 15,4 18,4 6       9,1 10,9  4         (PP)       5,3 6,6  2      
UIM-IM                     2,5 3,1 1                
PSOE 35,1 34,5 11 37,6 5 30,6 4 49,1 1 32,8 31,6 11 34,8 5 34,7 4 45,5 1 30,1 29,4 11 33,6 5 31,8 4 40,4 1 23,9 22,8 8 29,4 4 28,1 4 44,1
PSM 5,5 6,6 2       4,9 5,9  2       6,6 8,2  3       11,0 13,4 5      
ENE                     0,4     4,7   0,1     1,8  
P.S.Men. 1,2   13,5 2     1,3   14,7 2     1,3   14,0 2     1,0   11,8 1    
PCE/IU 2,5 2,5 1,5 2,8   2,2 2,4 (PSM) 3,3   2,3 2,6 (PSM) 2,5   6,6 6,5  2 8,6 1 6,0 4,5
Verds                     2,1 2,6       3,1 3,1   6,9  1  
ERC                               0,4 0,5 0,7 0,8  
CDS 2,2 2,3 1,8     10,3 10,4  3 9,1 1 7,7 1 14,0 2,9 2,9 4,1 1,5            
FIEF                     0,7     8,3 1   0,3     4,2  
CIM 1,0   11,7 1                                  
                      CB 1,6 CB 2,1 UPM 1,9   GIF 29,1   ASI 0,5 INME 2,9    

Partits amb més del 1,0% de vots en cada elecció

  1999 2003 2007 2011
  IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For
PP 43,7 44,5 16 40,3 6 47,1 6   44,7 45,0 16 39,1 6 50,4 7   46,0 46,6 16 43,0 6 47,1 6   46,6 46,4 19 46,1 8 49,8 8 SaUnió  38,4
AIPF 0,3       42,8 0,4       53,4 1 0,4       54,5 1          
UM 7,3 9,1 3       7,4 9,2 3       6,7 8,3 3       CxI 2,8 CxI 3,5      
PSOE 22,0 23,1 8 37,9 5 (Pacte) (COP) 24,5 26,3 9 37,4 6 (Pacte) (COP) 27,6 +0,3 30,1 10 38,4 6 (PSOE-Exc) S-GxF 44,2 24,9 23,6 10 27,1 4 PSOE-Pacte.xE  30,6  4 PSOE -G.xF.  50,0  1
P.Prog.Eiv/  PSOE-ExC 4,4     46,3 6   3,6     37,8 5   4,5     45,8 6            
C.Org.Prog 0,4       55,6 1 0,3       42,1                    
Bloc p.M                     9,0 11,1 4                
ERC 0,3 0,4   (Pacte)   0,4 0,5   (Pacte)     (Bloc)   (ExC)   1,2 1,6   (PSOE)  
PSM 10,9 13,4 4   (Pacte)   7,1 9,0 3   (Pacte)     (Bloc)       8,6 PSM-IV-E 10,7 4   ENE 1,3  
PS Men. 0,8   9,8 1     0,8   8,1 1     0,8   8,9 1     0,9   9,8  1    
Verds   (EU)   (Pacte) (COP) 0,5 (EU) 3,0 3,2     (Bloc) (PSM) (ExC)   0,1 IV (PSM) ElsV.M. 1,7 Els V. (ExC)  
EU 5,4 5,9 2 7,3 1 (Pacte) (COP) 4,9 5,5 2 4,8 (Pacte) (COP) 0,4 (Bloc) 4,7 (ExC)   3,1 2,8 EM-EU 4,1 ExC   4,9  
UPyD                               2,1 2,1 1,0 2,4  
Lliga Reg.                               1,9 3,6      
ASI 0,6 0,8       1,5 1,7   2,3   0,4 0,5       0,2 0,3      
      UPB 1,7 UCP,2,7 VGV 1,8       UCM,3,1 PMQ,1,6 UC 1,8       UCM 1,8 GVE 2,1 DP 1,6       UMq,2,5 CenB,2,2 UPC 1,3 NA 4,2 E.Sost2,2 PREF 3,8 Pacma1,5

 

Veure percentatge de vots en totes les eleccions a les Illes Balears

Tornar a menú inicial

Pàgina web del Parlament de les Illes Balears

Si coneixeu alguna informació complementària de les que aquí s'hi exposen, adreceu-vos a carlestrek@hotmail.com