Eleccions al Parlament de les Illes Balears

i Consells Insulars 1979 - 2015

President de la C.A. de les Illes Balears

Estatut aprovat el 25 de febrer de 1983, substituït per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, de 28 de febrer de 2007.

(Presidents del Consell General Interinsular: Juny 1978 Jeroni Albertí - 1982 Francesc Tutzó)

Presidents Autonòmics: Juny 1983 Gabriel Cañellas - Agost 1995 Cristòfor Soler - Juny 1996 Jaume Matas - Juliol 1999 Francesc Antich - Juny 2003 Jaume Matas -Juliol 2007 Francesc Antich - Juliol 2011 José Ramón Bauzà - juny 2015 Francina Armengol

Diputats 1983 - 2015:

                                                          

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Coalición Popular / Partido Popular AP-PDP-UL 21 A.P.-P.Lib. 25 P.P.-U.M. 31 PP-AIPF 31 PP-AIP 28 PP-AIPF 30 PP-AIPF 29 PP-SaUnió 35 PP 20
El Pi Proposta per les Illes Balears                 3
Unió Mallorquina 6 4 (PP) 2 3 3 3    
Centro Democrático y Social   5              
Ciudadanos                 2
P. Socialista Obrero Español 21 21 21 16 13 (+3 Pacte) 15 (+3 Pacte) 16 (+3) 19 15
Esquerra Republicana de Catalunya             (+1 ExC) (BlocM.)    
Pacte Progressista d'Eivissa /

Coalició PSOE-Eivissa pel Canvi

       

-----6---- (PSOE 3 - ind 2 - EV 1)

----5---- (PSOE 3 - ind 1 - EU 1)

PSOE-ExC 6 (PSOE 3 - EU 1 ENE 1 - ERC 1)    
Els Verds       1 (EU) (Pacte) (EU) (+1 Bloc M.) (ExC)(PSMen)    
Bloc per Mallorca / Més per Mallorca             --- 4 --- (PSM,2 EU,1 EV,1) PSM-IV-E (PSM,2 IV,1) Més per Mallorca 6
P. Socialista de Mallorca - Entesa Nac. PSM 2 PSM 2 PSM-NM 3 PSM 6 PSM-EN 5 PSM-EN 4 (+2 Bloc M.)    
P. Socialista de Menorca / Més per Menorca 2 (EU) (EU) (PSM) (PSM-EN) (PSM-EN) 1 1 MxM 3
PCIB / Esquerra Unida   EU-PSM 2 EU-EEM 2 3 EU-EV 3 (+1.Pacte) EU-EV 2 (+1.Pacte) (+1 Bloc M.) (+1.ExC)    
Podemos Podem                 10
altres 1 - CIM 1   FIEF 1 -UIM 1  

COP 1

       
Total 54 59 59 59 59 59 59 59 59

Nombre de diputats per partit - El logotipo indica el partit amb més diputats - Normes electorals: Circunscripciones insulars; per participar en l' adjudicació d' escons de cada circumscripció, es requereix un mínim del 3% de vots en aquella illa. Aquesta norma va impedir que obtingués representació el CDS el 1991. A partir de 1995, s'exigeix un 5 per cent dels vots de l'illa per optar al repartiment d'escons.

Resum

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Coalición Popular / Partido Popular  21  25 PP-UM 31 31 28  30 29 35 20
Unió Mallorquina 6 4 (PP) 2 3 3 3    
altres de centre 2 5 2           5
P. Socialista Obrero E- i altres d'esquerra 25 25 26 26 28 26 27 24 34

Vots 1983 - 2015:

  1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Agrupación Social Independiente      

0,38

0,65

1,57

0,46

0,26 0,22
Coalición Popular / Partido Popular AP-PDP-UL 35,62 AP-PL 36,86 - PDP 1,58 P.P.-U.M. 47,32 PP-AIPF 45,09 PP-AIP 44,01 PP-AIPF 45,08 PP-AIPF  46,45 PP-SaUnió  46,67 28,52
Lliga Regionalista de les Illes Balears               2,92  
Unió Mallorquina 15,13 9,04 (PP) 5,31 7,31 7,45 6.73    
Convergència per les Illes / El PI                CxI 2,83 PI 7,93
Centro Democrático y Social 2,13 10,20 2,90            
Ciudadanos P.de la Ciudadanía               0,20 C's-CM-UPC  6,39
Unión Progreso y Democracia               2,08 0,90
Esquerra Republicana de Catalunya      

0,55

0,30 (+Pac)

0,39 (+Pac)

(Bloc) (ExC)

1,27 (Gua.EU) Eiv:0,17
P. Socialista Obrero Español 34,61 32,29 30,09 23,96 22,02 (+Pacte) 24,54 (+Pacte) 27,95 (+PSOE-ExC) PSOE-PxE-GF 24,89 PSOE-GF 19,41
Pacte Progressista d'Eivissa / PSOE-Eiv.pel Canvi +Coalic.Org.Progressistes de Formenera        

Pacte Prog.    4,43 +0,42

Pacte Prog. 3,64 +0,30

PSOE-ExC 4,56

   
Els Verds / Iniciativa Verda     2,12 1,02 (EU+Pacte) (EU) / 0,56 (Bloc) (ExC) (PSMen.) (PSM)  Men:0,15 (Més) 
P. Socialista de Mallorca - Entesa Nac. / Més.per.Mallorca 5,51 4,91 PSM 6,64 - ENE 0,41 PSM-PSM-ENE 12,21 PSM-EN 11,72 (+Pacte) PSM-EN 7,96 (+Pacte) Bloc per M. 8,98 (+PSOEExC) PSM-IV-E 8,61 Més 13,80
P. Socialista de Menorca 1,20 (EU) (EU) (PSM) (PSM-EN) (PSM-EN) 0,79 0,89 MM 1,52
PCIB / Esquerra Unida 2,46 EU-PSM 3,52 EU-EEM 3,65 6,61 EU-EV 5,43 (+Pacte) EU-EV 4,88 (+Pacte) EM-EU 0,41 (+Bloc) (ExC) EU-EM-ExC 3,15 Gua-EM 2,02
Podemos Podem                 14,70
P.Animalista contra Maltrato Animal               0,39 0,80

Percentatge de vots per partit - El logotip indica el partit amb més vots. - Veure percentatge de vots en totes les eleccions a les Illes Balears

Grups parlamentaris 1983 - 2015:

  juny 1983 juny 1986 oct. 1986 des. 1986 juliol 1987 maig 1988 març 1989 febrer 1991 juny 1991 set. 1991 abril 1994 juny 1995 juliol 1995 nov. 1996 juny 1999 agost 1999 juny 2003 set. 2003 juny 2007 juliol 2007 nov. 2008 juny 2011 juny 2012 juny 2015  
Gr. Popular 21 21 23 23 25 25 25 25     29 31 31 30 28 28 29 29 28 28 28 35 34 20  
Gr. P.P. - U.M.                 31 31                              
G. El PI Proposta per les IB                                               3  
Gr. C.D.S.         5 4 4 4                                  
Gt. Unió Mallorquina         4 4 4 3                     4 3          
Gr. Regionalista de les Illes 8 6 6 6                                          
G.Socialista 21 21 21 21 21 21 20 20 21 20 20 16 16 16 16 17 18 19 20 20 20 19 18 14  
Gr.EsquerraNacionalista* 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 4 4 5 5 5        
Gr. Més per Menorca                                               3  
Gr. MÉS**                                           5 5 6  
Gr. Esquerra Unida ***                       4 3 3 4 4 4 3              
Gr. Podem IB                                               10  
Gr. Mixt   2   1   1 1 2 2 3 5 2 3 4 6 5 4 4 2 3 6   2 3  

* Aquest grup ha tingut diversos noms: GP Esquerra Nacionalista (juny 1983), GP PSM EEM (juliol 1987), GP Nacionalista i d'Esquerres (gener 1990), GP PSM i ENN (juny 1991), GP Nacionalista PSM (juny 1995), GP PSM Entesa Nacionalista (setembre 1998) i GP Bloc per Mallorca Partit Socialista de Menorca Els Verds (juny 2007 fins maig 2011).

** S'anomena GP Més (juny 2011 fins maig 2015) i GP Més per Mallorca (des de juny 2015)

*** Successivament s'anomena GP Esquerra Unida de les Illes Balears (juny 1995), GP Esquerra Unida i Ecologista (juny 1999), GP Esquerra Unida i Els Verds (juliol 2003)

Eleccions 3 d'abril de 1979

President del Consell General Interinsular Jeroni Albertí / 1982 Francesc Tutzó  
(Composició del Consell General Interinsular:   UCD,10; PSOE,4; CD,1)
Consell Insular de Mallorca J. Albertí - 1982 Maximilià Morales UCD 15 - PSOE 6 - PSM 2 - PCIB 1
Consell Insular de Menorca Francesc Tutzó UCD 6 - PS Menorca 3 - PSOE 2 - PCIB 1 -CD 1
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Cosme Vidal Juan (indep./) Indep.(AP)6 - UCD 4 - PSOE 2

Eleccions 8 de maig de 1983

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (54)
Coalición Popular Gabriel Cañellas 110.794 35,62 % 11 4 6   21
P. Socialista Obrero Español Fèlix Pons 107.650 34,61 % 11 5 4 1 21
Unió Mallorquina Jeroni Albertí 47.075 15,13 % 6       6
P. Socialista Mallorca - P.S.I. Sebastià Serra 16.927 5,44 % 2       2
P. Comunista de les Illes Balears Josep Valero 7.669 2,46 %          
Centro Democrático y Social Josep Melià 6.625 2,13 %          
Partido Demócrata Liberal Alonso Marí Calbet 3.896 1,25 %     1   1
Partit Socialista de Menorca Joan López Casasnovas 3.742 1,20 %   2     2
C. Independents de Menorca (CIM) Cristòfor Triay 3.250 1,04 %   1     1
P. Comunista Obrero Español   1.511 0,49 %          

Diputats: 54. Participació: 64,79%. Vots vàlids: 310.976, entre ells 1.837 en blanc (0,59%). 

Coalición Popular la formen Alianza Popular, P.Demócrata Popular i Unión Liberal - Es formen quatre grups parlamentaris: Grup Popular, Grup Socialista, Grup Regionalista de les Illes (amb UM, PDL i CIM) i Grup Esquerra Nacionalista (amb PSM i PSM)

El 1983 Unió Mallorquina estava vinculada al PDL; el novembre de 1984 tant PDL com UM participien en la creació del Partit Reformista Democràtic - Quan el PRD es dissol (1986) UM continua en solitari, però l'abril de 1986 Josep Maria Lafuente (UM) passa del Grup Regionalista al Grup Mixt; el juny de 1986 fa el mateix Alonso María Calbet (elegit com diputat del PDL, ara passa al Partido Liberal ); l'octubre de 1986 JM Lafuente i Alonso Marí Calbet s'adscriuen al Grup Popular. El desembre de 1986 Damià Pons (P.S.Mallorca) passa del Grup Esquerra Nacionalista al Grup Mixt. Els diputats del PDP es mantenen sempe dins del Grup Popular. La composició del Parlament al final de la Legislatura era: Grup Popular 23, Grup Socialista 21, Grup Regionalista de les Illes (amb UM i CIM) 6, Grup Esquerra Nacionalista 3, Grup Mixt 1.

President del Govern Balear Gabriel Cañellas (govern d'AP-PDP-UL; amb suport d' UM)
Vicepresident Joan Huguet  
President del Parlament Antoni Cirerol  
Consell Insular de Mallorca Jeroni Alberti (amb suport d' AP-PDP-UL)
Consell Insular de Menorca Tirs Pons  
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Cosme Vidal  
Investidura de Gabriel Cañellas No Abstenció Absent
7 de juny de 1983 (1ª votació)  29 AP-PDP-UL (21),
UM (6), PDL (1),
CIM (1)
 25 PSOE (21),
PSM (2), PSMen (2)
   

Eleccions 10 de juny de 1987

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59)
Alianza Popular - P. Liberal Gabriel Cañellas 123.044 36,86 % 13 5 7   25
P. Socialista Obrero Español Joan Francesc Triay 107.762 32,29 % 11 5 4 1 21
Centro Democrático y Social Francesc Quetglàs 34.046 10,20 % 3 1 1   5
Unió Mallorquina Jeroni Albertí 30.186 9,04 % 4       4
P. Socialista Mallorca - E.Nac. Sebastià Serra 16.413 4,91 % 2       2
P. Socialista Menorca - Esquerra U.-IU Joan López Casasnovas (PSM) 11.760 3,52 %   --- 2 --- PSM 2     2
P. Demócrata Popular    5.292 1,58 %          

Dioutats: 59. Participació: 67,10%. Vots vàlids: 333.751, entre ells 3.151 en blanc (0,94%). Altres candidatures: PTE-Unidad Comunista 1.145 0,34% - Vida i Autonomia (ViA) 952 0,28%.

Es formen 5 grups parlamentaris, atès que PSM EN i PSM EU s'uneixen el Grup Parlamentari PSM EEM, que el gener de 1990 passa a dir-se Grup P. Nacionalista i d'Esquerres. El Grup Popular es va anomenar Grup Parlamentari AP-PL de juliol de 1987 a abril de 1989. El maig de 1988 Carles Ricci passa del CDS al Grup Mixt. El març de 1989 la diputada eivissenca Paula Guillem passa del G. Socialista al Grup del PSM EEM. El febrer de 1991 Miguel Pascual deixa UM per fundar UIM, renuncia a l'escó que correspon a Manuel Pérez Ramos, que s'inscriu al Grup Mixt. La Legislatura acaba amb G. Popular 25, G. Socialista 20, G. Nacionalista i d'Esquerres 5, G. CDS 4, G. UM 3, G. Mixt 2.

President del Govern Balear Gabriel Cañellas (govern d'AP-PL i UM)
Vicepresident Joan Huguet  
President del Parlament Jeroni Albertí  
Consell Insular de Mallorca Joan Verger  
Consell Insular de Menorca Tirs Pons  
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Antoni Marí Calbet  
Investidura de Gabriel Cañellas No Abstenció Absent
15 de juliol de 1987 (1ª votació)  29 AP-PL (25),
UM (4)
 25 PSOE (21),
PSM (2), PSMen (2)
CDS (5)  
17 de juliol de 1987 (2ª votació)  29 AP-PL (25),
UM (4)
 25 PSOE (21),
PSM (2), PSMen (2)
CDS (5)  

Eleccions 26 de maig de 1991

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59)
Partido Popular - Unió Mallorquina Gabriel Cañellas 160.512 47,32 % 18 6 7   31
P. Socialista Obrero Español Francesc Obrador 102.060 30,09 % 11 5 4 1 21
P. Socialista Mallorca - Nac.Mall. Mateu Morro 22.522 6,64 % 3       3
Esquerra Unida - IU - Entesa de l'Esquerra de Menorca (PS Menorca-IU) Joan López Casasnovas

12.395

3,65 %

 

--- 2 --- PSM 2

   

2

Centro Democrático y Social   9.938 2,90 %          
Unió Ind. Mallorca - Independents Mall. (UIM-IM) Miquel Pascual 8.429 2,48 % 1       1
Els Verds   7.205 2,12 %          
Convergència Balear (CB) Josep Melià

5.513

1,62 %

         
Federació d'Independents d'Eivissa i Form. Joan Cosme Vidal 2.468 0,72 %     1   1
Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE) (Eivissa)  

1.392

0,41 %

         

Diputats: 59. Participació: 60,30%. Vots vàlids: 339.188, entre ells 2.934 en blanc (0,86%). A Formentera queda en segona posició el Grup Independent de Formentera (GIF), amb només 692 vots (0,20% a nivell balear), darrere del PSOE però davant del PP -  Altres candidatures: Unió Progressista de Menorca (UPM)  624  0,18% . Falange Española de las JONS 600 0,17% - Alianza por la República (POSI-ADS) 596 0,17% - Partit Radical Balear 549 0,16% - Plataforma Unitaria de Izquierdas (PCEml-CRPE) 259 0,07%- Partido Comunista de los Pueblos de España 8  0,00%.  L'exigència d'un 3% de vots per participar en l'adjudicació d'escons deixa al CDS (2,97%) sense un escó a Mallorca, que guanya PP-UM.

Es formen només 4 grups parlamentaris: Grup PP-UM, Grup Socialista, Grup PSM i EEM (amb 5 diputats) i Grup Mixt (amb Miquel Pascual i Joan Cosme Vidal). El setembre de 1991 Jaume Peralta deixa el grup Socialista i s'adscriu al Grup Mixt. El 1993 es fusionen UM, UIM i part de CB, mantenint el nom d'Unió Mallorquina. L'abril de 1994 dos diputats d'UM, Maria Antònia Munar i Antoni Pascual deixen el Grup PP-UM i se'n van al Mixt, on ja estava Miquel Pascual. La Legislatura acaba amb G. Popular 29, G. Socialista 20, G. PSM i EEM 5, G. Mixt 5 (tres dels quals són d'UM)

President del Govern Balear Gabriel Cañellas  
Vicepresident 1993-95 Rosa Estaràs  
President del Parlament Cristòfor Soler  
Consell Insular de Mallorca Joan Verger  
Consell Insular de Menorca Albert Moragues / setembre 1991 Joan Huguet  
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Antoni Marí Calbet  
Investidura de Gabriel Cañellas No Abstenció Absent
27 de juny de 1991 (1ª votació) 31 PP-UM (31)  26 PSOE (21),
PSM NM (3),
EU-EEM (2)
UIM-IM (1),
FIEF (1)
 

Eleccions 28 de maig de 1995

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59)
Partido Popular - AIPF (1) Gabriel Cañellas 168.156  +1.195 45,09 % 16 7 7 AIPF 1 31
P. Socialista Obrero Español Joan Francesc Triay 90.008 23,96 % 8 4 4   16
P. Socialista Mallorca - P.Soc.Menorca - Entesa Nacionalista i Ecologista (2) Catalina Bover 45.854 12,21 % 5 1     6
Esquerra Unida - IU Eberhard Grosske

24.820

6,61 %

2

1

   

3

Unió Mallorquina Maria Antònia Munar 19.966 5,31 % 2       2
Els Verds Josep R. Balanzat 11.663 3,10 %     1   1
Esquerra Republicana de Catalunya  

2.082

0,55 %

         
Convergència Balear (CB)   1.600 0,42 %          

Diputats: 59. Participació: 63,81%. Vots vàlids: 357.572, entre ells 5.100 en blanc (1,36%). Altres candidatures: Agrupación Social Independiente (ASI) 1.425  0,38% - Federació d'Independents d'Eivissa i Formentera (FIEF) 1.359 0,36% - Independents de Menorca (INME) 987 0,26% - Falange Española de las JONS 439 0,11% - Plataforma Independientes de España (PIE) 378 0,10% - Mov.Vecinal - Nuevo Partido Socialista (MV, POSI, ADS) 321 0,08% - Partit Radical Balear (PRB)  219  0,06%

 (1) El PP impulsa a Formentera l' Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF); el diputat elegit, Joan Ramon Masdeu s'integra al Grup Popular - (2) Coalició de PS Mallorca-Nacionalistes de Mallorca (41.242 vots), PS de Menorca (4.013) i Entesa Nacionalista i Ecologista (599 vots a Eivissa), que formen el Grup Parlamentari Nacionalista PSM   El febrer de 1998 s'uneixen els tres partits en la Federació PSM - Entesa Nacionalista; el setembre de 1998 el grup parlamentari pren el nom GP PSM Entesa Nacionalista.   De juny a juliol de 1995 el diputat dels Verds s'adscriu al GP Esquerra Unida de les Illes Balears per fer possible la formació del grup, però tot seguit passa al Grup Mixt, que està format per UM i Els Verds. El novembre de 1996 Joana Aina Vidal passa del Grup Popular al Mixt. El Parlament queda amb G. Popular 30, G. Socialista 16, G. PSM EN 6, G. EUIB 3, G. Mixt 4

President del Govern Balear Gabriel Cañellas - agost 1995 Cristòfor Soler - juliol 1996 Jaume Matas
Vicepresident Rosa Estaràs - fins juliol 1996.
President del Parlament Cristòfor Soler - agost 1995 Joan Huguet
Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar (govern d' UM, PSOE, PSM i EU)
Consell Insular de Menorca Joan Huguet -agost 1995 Cristòfor Triay
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Antoni Marí Calbet
Investidura de Gabriel Cañellas No Abstenció Absent
29 de juny de 1995 (1ª votació) 31 PP (30),
AIPF (1)
 28 PSOE (16),
PSM (5), EU (3),
UM (2),
PSMen (1), Verds (1)
   
Investidura de Cristòfol Soler  No Abstenció Absent
28 de juliol de 1995 (1ª votació) 31 PP (30),
AIPF (1)
 26 PSOE (16),
PSM (5), EU (3),
PSMen (1), Verds (1)
UM (2)  
Investidura de Jaume Matas  No Abstenció Absent
12 de juny de 1996 (1ª votació) 29 PP (28)
AIPF (1)
 28 PSOE (16),
PSM (5), EU (3),
UM (2)
PSMen (1), Verds (1)
PP (2: Juan Marí,
Joana Aina Vidal
)
 
14 de juny de 1996 (2ª votació) 30 PP (29)
AIPF (1)
 28 PSOE (16),
PSM (5), EU (3),
UM (2)
PSMen (1), Verds (1)
PP (2: Juan Marí)  

Eleccions 13 de juny de 1999

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - AIPF Jaume Matas 159.362   +1.183 44,01 % 16 6 6   28 28
P. Socialista Obrero Español Francesc Antich 80.327 22,02 % 8 5     13 16
P. Socialista de Mallorca - Entesa Nac.   -P.Socialista de Menorca E.N. Pere Sampol 42.748 11,72 % 4 1     5 5
Unió Mallorquina Maria Antònia Munar

26.682

7,31 %

3

     

3

3

Esquerra Unida - Els Verds    - Esquerra.de.Menorca Eberhard Grosske 19.793 5,43 % EU-EV 2 (EU 2) EU-EM1 (EU 1)     3 (EU 3) 3  + ind.Eiv.,1
Pacte Progressista d'Eivissa - Coalició Org.Progressistes(COP) Pilar Costa / Santiago Ferrer 16.161 +1.536 4,85 %     ---6--- (PSOE 3 - i,2 - EV,1) --- 1 --- (ind.,1) ---7--- (PSOE 3 - i,3 - EV,1) ind.Eiv.,1 ElsVerds,1 COP,1
Agrupación Social Independiente Joaquín Rabasco

2.368

0,65 %

           
Coalición Pueblo Balear (UPB, PRIB, UCB)  

2.219

0,62 %

           

Diputats: 59. Participació: 57,50%. Vots vàlids: 364.831, entre ells 6.777 en blanc (1,85%). Altres candidatures: Esquerra Republicana de Catalunya 1.106 0,30% - Unión Cívica Pitiusa (UCP) 954 0,26% - Esquerra Alternativa de les Illes Balears 675 0,18% - Los Verdes Grupo Verde 643 0,17% - Socialdemócratas para el Progreso (SDP) 641 0,17% - Treballadors per la Democràcia (POSI-Plataf.Dem.Municipal)  473  0,13% 

El PP impulsa a Formentera l' Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF) - La COP és una coalició de PSOE, EU i Els Verds -  El PSM-Entesa Nacionalista el formen P.Socialista de Mallorca-E.N. (39.509 vots), P.Socialista de Menorca-E.N. (3.239) i Entesa Nacionalista i Ecologista (membre del Pacte Progr.d'Eivissa) -  La Coalición del Pueblo Balear  la formen a Mallorca UPB, PRIB i U.Centro Balear (1.643 vots); hi afegim 576 d'UPB en solitari a Menorca - El Pacte de Progressista d'Eivissa és la coalició de PSOE, Els Verds, Esq. Unida, Entesa Nac. i Ecologista, Esquerra Republicana de Catalunya. -

Inicialment es formen cinc grups: Popular (28), Socialista (16), PSM EN (5), Esquerra Unida i Ecologista (4,  incloent la independent Pilar Costa, cap de llista del Pacte) i Mixt, amb 6 diputats que són els 3 d'Unió Mallorquina, Santiago Ferrer (COP), Joan Boades (Verds d'Eivissa) i Francesca Tur (independent eivissenca). L'agost de 1999 les dues diputades independents del Pacte (P.Costa i F. Tur) dimiteixen i són substituïdes per Joan Marí (PSOE) i Miquel Ramon (EU). - Els grups parlamentaris queden així: G. Popular 28 - G. Socialista 17 - Grup PSM EN 5 - Grup EUiE 4  - Grup Mixt 5 (UM,3 - Els Verds d'Eivissa 1 - indep.Formentera 1)

President del Govern Balear Francesc Antich (govern de PSOE, PSM, UM i EU)
Vicepresident Pere Sampol
President del Parlament Maximilià Morales
Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar (govern d' UM i PSM, recolzat per PSOE i EU-EV)
Consell Insular de Menorca Joana Barceló
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Pilar Costa (indep. del Pacte)
Investidura de Francesc Antich No Abstenció Absent
23 de juliol de 1999 (1ª votació) 31 PSOE (16),
PSM EN (5),
UM (3), EU (3),
indep.Eivissa (2),
Els Verds (1), COP (1)
 28 PP (28)    

Eleccions 25 de maig de 2003

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - AIPF Jaume Matas 190.562   +1.647 45,08 % 16 6 7 AIPF 1 PP 29 AIPF 1 30
P. Socialista Obrero Español Francesc Antich 104.614 24,54 % 9 6     15 18
P. Socialista de Mallorca - Ent.Nac. Pere Sampol 33.920 7,96 % 3 1     4 4
Unió Mallorquina Maria Antònia Munar

31.781

7,45 %

3

     

3

3

Esquerra Unida (Mallorca amb Els Verds) - Esquerra de Menorca Margalida Rosselló 20.797 4,88 % EU-EV 2 (EU 1 - EV 1)       --- 2 --- (EU,1 - EV,1) --- 3 ---  (EU,2 - EV,1)
Pacte Progressista d'Eivissa -Coalic.Org.Progressistes Pilar Costa 15.513  +1.298 3,94 %     ---5--- (PSOE 3 - i,1 - EU 1)   ---5--- (PSOE 3 - i,1 - EU 1) ind.Eiv.,1
Agrupación Social Independiente Joaquín Rabasco

6.707

1,57 %

           
CLAU de Mallorca Gabriel J. Martí 3.030 0,71 %            
Els Verds d'Eivissa - Els Verds Menorca Joan Buades

2.411

0,56 %

           
Esquerra Republicana de Catalunya Catalina Gelabert 1.667

0,39 %

           

Diputats: 59. Participació: 62,80% - Vots vàlids: 426.340, entre ells 7.093 en blanc (1,66%). Altres candidatures: P.Renovador de les Illes Balears (PRIB) 1.162 0,27%  - Unión Centristas de Menorca (UCM) 1.129 0,26% - Unión Cívica (UC, Eivissa) 751 0,07% - Partit Menorquí (PMQ) 566 0,13% - Treballadors per la Democràcia 438 0,10% - Ciudadanos en Blanco (CenB) 416 0,09% - Grupo Verde Europeo (Eivissa) 373 0,08% - P.Renovador d'Eivissa i F. (PREF) 335 0,08% - Unión del Pueblo Balear (UPB) 130  0,03%

El PP impulsa a Formentera l' Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF), que s'enfronta a la Coordinadora d'Organitzacions Progressistes, impulsada per PSOE i EU - El Pacte Progressista d'Eivissa és la coalició de PSOE, Esquerra Unida, Entesa Nac. i Ecologista, Esquerra Republicana de Catalunya. -

Es formen cinc grups parlamentaris: G. Popular (29), Socialista (18), G. PSM EN (4), G. Esquerra Unida i Els Verds (4, incloent els dos d'EU, un d'Els Verds i la independent eivissenca Pilar Costa) i G. Mixt, amb els 3 d'UM i Josep Maria Mayans de l'AIP de Formentera. Un cop format el grup EU-EV amb el mínim de 4 diputats, al setembre de 2003 Pilar Costa s'inscriu al Grup Socialista - Els grups parlamentaris queden així: G. Popular 29 - G. Socialista 19 - Grup PSM EN 4 - Grup EU EV 3 - Grup Mixt 4

President del Govern Balear Jaume Matas (govern del PP)
Vicepresident Rosa Estaràs
President del Parlament Pere Rotger
Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar (govern d' UM i PP)
Consell Insular de Menorca Joana Barceló
Consell Insular d'Eivissa i Formentera Pere Palau
Investidura de Jaume Matas  No Abstenció Absent
26 de juny de 2003 (1ª votació) 33 PP (29),
UM (3),
AIPF (1)
 25 PSOE (18),
PSM (2), EU (2),
PSMen (1), Verds (1),
indep.Eivissa (1)
  1 PSM (1: MªAntònia Vadell)

Eleccions 27 de maig de 2007

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Forment. TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - AIPF Jaume Matas 192.577     + 1.769 46,45 % 16 6 6 AIPF 1 29 29
P. Socialista Obrero Español - GxF Francesc Antich 115.477     + 1.456 27,95 % 10 6 (veure PSOE-ExC) PSOE-GxF  0 16 20
Bloc per Mallorca  Gabriel Barceló 37.572 8,98 % --- 4 --- PSM,2 EV,1 EU,1       --- 4 --- PSM-EN,2 EU,1 EV,1 PSM-EN,2 EU,2 ERC,1 Els Verds,1
Unió Mallorquina Maria Antònia Munar 28.178 6,73 % 3       3 3
PSOE - Eivissa pel Canvi Xico Tarrés 19.094 4,56 %     --- 6 --- PSOE,4 EU,1 ERC,1   --- 6 --- PSOE,4 EU,1 ERC,1  
P.Socialista de Menorca-Verds Eduard Riudavets 3.292 0,79 %   --- 1 --- PSMen,1     --- 1 --- PSMen,1 1
Agrupación Social Independiente Joaquín Rabasco 1.921 0,46 %            
Esquerra de Menorca - Esquerra Unida Llorenç Pons 1.728

0,41 %

(v. Bloc)   (veure PSOE-ExC)      

Diputats: 59. Participació: 60,14% - Vots vàlids: 418.444, entre ells 2.497 en blanc (0,59%) - Altres candidatures: Ciudadanos en Blanco (CenB) 1.216 0,29% - Grup Verd Europeu 876 0,21% - Partido Balear (PB) 802 0,19% - Unió des Poble Balear 689 0,16% - Unió Centristes de Menorca (UCM) 686 0,16% -  Democràcia Pitiüssa (DP) 675 0,16% - Clau de Mallorca (CLAU) 546 0,13% - Coalició Treballadors per la Democràcia (POSI)543 0,13% - Partit Illenc de ses Illes Balears (PIIB) 366 0,09% - Unión Cívica (Eivissa) 342 0,08%

El P.Popular impulsa a Formentera l' "Agrupació Independent Popular de Formentera" (formada per PP i GUIF) - El "Bloc per Mallorca" és una coalició de "P.Socialista de Mallorca-EN", "Alternativa Esq.Unida-Els Verds" i "Esquerra Republicana de Catalunya"  -El PSOE es presenta a Eivissa én coalició amb Eivissa pel Canvi ("Alternativa EU-EV"," Entesa Nac. i Ecologista", "Esquerra Republicana de C.") i a Formentera amb "Gent per Formentera" -  Esquerra Unida es presenta a Menorca amb "Esquerra de Menorca", mentre que a Mallorca i Eivissa està federada amb Els Verds (amb el nom "Alternativa EU-EV") i participa de coalicions més amples, diferents en cada illa.- Per últim, a Menorca el PSMenorca-EN va en coalició amb Els Verds.

La distribució dels escons per partits queda, per tant, així: PP 29 - PSOE 20 - UM 3 - PSM-PSM-EN 3 - Alternativa EU-EV 3 -  ERC 1 - En el moment de constituir-se els grups parlamentaris, la diputada d'ERC, Esperança Marí, s'incorpora al grup d'UM durant un mes perquè tingui prou membres per formar un grup; els diputats del Bloc per Mallorca i P.S.Menorca formen un únic grup; la diputada eivissenca d'EU, Marián Suárez, i el diputat d'AIPF, Josep Maria Mayans romanen en el Grup Mixt. La distribució queda aixi: G.Popular 28 - G.Socialista 20 - G.Bloc per Mallorca-PSMV 5 - G.Unió Mallorquina 4 - G.Mixt 2. A partir de novembre de 2008 Bartomeu Vicens deixa el Grup d'UM; que queda disolt al mes següent en no arribar al mínim de tres escons. La distribució queda així: G.Popular 28 - G.Socialista 20 - G.Bloc per Mallorca-PSMV 5 - G.Mixt 6 (que són UM 2, EU 1, AIPF 1, ERC 1 i independent 1)

En aplicació de l'Estatut d'Autonomia de 2007, els Consells Insulars són escollits en votació diferent de la del Parlament Balear, i l'Ajuntament de Formentera té categoria de Consell Insular, segregat del d'Eivissa.

President del Govern Balear Francesc Antich (govern de coalició PSOE, Bloc i fins febrer 2010 UM)
Vicepresident no n'hi ha  
President del Parlament M.Antònia Munar / març 2010 Aina Rado  
Consell Insular de Mallorca Francina Armegol PP 16 - PSOE 11 - Bloc (PSM,2 EU,1 EV,0 ERC,0) 3 - UM 3
Consell Insular de Menorca Joana Barceló/ setembre 2008 Marc Pons PP 6 - PSOE 6 - PSMen.-V (PSM,1  EV,0) 1
Consell Insular d'Eivissa Xico Tarrés PSOE-ExC (PSOE,5 Eivissa pel Canvi,2 (formada per ENE,EU,EV,ERC)) 7 - PP 6
Consell Insular de Formentera Jaume Ferrer (GxF) Gent per Formentera 5 - PP 4 - PSOE 2 - GUIF (Grup Independents per F.) 2
Nombre total de Consellers   PP 32 - PSOE 19 - PSOE-ExC 7 - GxF 5 - Bloc 3 - UM 3 - GUIF 2 - PSMen.V. 1
Investidura de Francesc Antich No Abstenció Absent
4 de juliol de 2007 (1ª votació) 30 PSOE (20),
UM (3),
PSM EN (2),
EU-EV (2),
EU Eivissa (1),
ERC (1), PSMen (1)
 29 PP (28),
AIPF (1)
   

El juliol de 2009 la consellera mallorquina Francesca Vives (PSM / Bloc) dimiteix i el seu escó passa al candidat d'ERC Joan Lladó (també del Bloc)

Eleccions 22 de maig de 2011

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Formen tera TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular - Sa Unió (PP-GUIF) José Ramón Bauzà 196.214 46,67% 19 8 8   35 35
P. Socialista Obrero Español - PxE-GxF Francesc Antich 104.628 24,89% 10 4 --- 4 --- PS,3 GxE,1 --- 1 --- GxF,1 19 PSOE,17 GxE,1 GxF,1
Partit Socialista de Mallorca - Iniciativa Verds - Entesa (PSM, IV, ExM)   Gabriel Barceló 36.181 8,61% --- 4 --- PSM,3 IV,1       4 PSM,3  IV,1
Esquerra Unida - Esquerra de Menorca - Eivissa pel Canvi Manel Carmona 13.270 3,15%            
Lliga Regionalista de les Illes Balears Jaume Font 12.294 2,92%            
Convergència per les Illes Josep Melià 11.913 2,83%            
Unión Progreso y Democracia Juan Luis Calbarro 8.731 2,08%            
Esquerra Republicana Joan Lladó 5.325 1,27%            
Partit Socialista de Menorca-Entesa Nacionalista Joan Manel Martí 3.723 0,89%   1     1 PSM,1
Ciudadanos en Blanco   3.163

0,75%

           

Diputats: 59. Participació: 58,80% - Vots vàlids: 420.318, entre ells 12.293 en blanc (2,88%). Altres candidatures: Nova Alternativa (Eivissa) 1.755 0,42%, PACMA 1.658 0,39%, Agrup. Social Independiente (ASI) 1.094 0,26%, Unió Menorquina 968 0,23%, Eivissa Sostenible 908 0,22%, Ciudadanos 829 0,20%, Els Verds de Menorca 645 0,15%, Ciudadanos de Centro Democrático 621 0,15%, Entesa Nacionalista i Ecologista (Eivissa) 568 0,14%, Treballadors per la Democràcia (POSI)567 0,13%, Proyecto Liberal Español 548 0,13%, Unió des Poble de Ciutadella 509 0,12%, Dissidents 478 0,11%, Partido Familia y Vida 449 0,11%, Movimiento Social Republicano 298 0,07%, Partit Illenc de ses Illes Balears 282 0,07%, Partido Radical Balear 207 0,05%,  P.Renovador de Eivissa y F. 135 0,03%, Unificación Comunista de España 64 0,02%

El Partido Popular es presenta en coalició amb el GUIF, amb el nom "Sa Unió de Formentera" - El PSOE es presenta a Eivissa amb "Pacte per Eivissa" (format per Esquerra Republicana i Gent per Eivissa) i a Formentera amb Gent per Formentera. -  Esquerra Unida es presenta a Menorca amb Esquerra de Menorca i a Eivissa amb el nom "Eivissa pel Canvi" (formada per EU, Els Verds i independents) - Si sumem els vots de PSM-IV amb els del P.S.Menorca i els de Entesa Nacionalista i Ecologista a Eivissa dóna 40.472 vots, 9,64%.

Només poden constituir-se tres grups parlamentaris, PSM-IV i PS Menorca s'uneixen en el "Grup Parlamentari MÉS". El maig de 2012 la diputada Margalida Font (Gent x Formentera) deixa el Grup Socialista. Al juny, Antoni Pastor és expulsat del Grup Popular; al març de 2013 és cofundador de Proposta per les Illes. El grups parlamentaris quedaven així: Grup Popular 34 - Grup Socialista 18 - Grup Parlamentari Més 5 - no adscrits 2 (GxF i PxI). El febrer de 2013 PSM i Entesa es fusionen en un sol partit.

President del Govern Balear José Ramón Bauzà  
Vicepresident José Ignacio Aguiló ; des de maig 2013 Antonio Gómez  
Vicepresident Segon des de juliol 2012 Antonio Gómez; des de maig 2013, vacant  
President del Parlament Pere Rotger ; des de desembre 2012 Margalida Duran  
Consell Insular de Mallorca Maria Salom PP 19 - PSOE 10 - PSM-IV-Entesa 4 (PSM,3 IV,1)
Consell Insular de Menorca Santiago Tadeo PP 8 - PSOE 4 - PSM-EN 1
Consell Insular d'Eivissa Vicenç Serra PP 8 - PSOE-Pacte per Eivissa 5
Consell Insular de Formentera Jaume Ferrer (GxF) Gent per Formentera 6 - S'Unió (PP-GUIF) 5 - PSOE 2
Nombre total de Consellers   PP-GUIF 40 - PSOE-PxE 21 - GxF 6 - PSM-IV-E 4 - P.S.Menorca 1
Investidura de José Ramón Bauzá No Abstenció Absent
15 de juny de 2011 (1ª votació) 35 PP (35)  24 PSOE (24),
PSM (3), PSMen(1),
Inic.Verds (1),
GxE (1), GxF (1)
   

Eleccions 24 de maig de 2015

    Vots % Mallorca Menorca Eivissa Formen tera TOTAL (59) Total revisat
Partido Popular José Ramón Bauzà 123.183 28,52% 10 5 5   20 PP,20
P. Socialista Obrero Español - GxF (1) Francina Armengol 83.804 19,41% 7 3 4 --- 1 --- GxF, 15 PSOE,14 GxF,1
Podemos Podem Alberto Jarabo 63.489 14,70% 5 2 3   10 P, 10
Més per Mallorca P.Socialista Mallorca Entesa - Iniciativa Verds - Equo  (2)  Gabriel Barceló (PSM) 59.617 13,80% --- 6  --- PSM-E,4 IV,1 ind.,1       6 PSM-E,4  IV,1 ind.,1
El PI - Proposta per les Illes Jaume Font 34.237 7,93% 3       3 PI  3
Ciudadanos - Unió Poble de Ciutadella (3) Xavier Pericay 27.589

6,39%

2       2 C's 2
Guanyem Illes Balears (EU, G, CLIAS, ERC) - Esquerra de Menorca (4) Manel Carmona (EUIB) 8.740 2.02%            
Més per Menorca P.Soc.de Menorca-Entesa N.(2) Joan Manel Martí 6.582 1,52%   3     3 PSM,3
Unión Progreso y Democracia Natalia Prieto 3.896 0,90%            
P. Animalista contra Maltrato Animal Josep Moya 3.476 0,80%            
Gent per Eivissa Juan José Cardona 1.680 0,39%            
Más Eivissa - Corsaris Democràtics Jesús García Rumbo (CD) 1.042 0,24%            
Esquerra Republicana - Eivissa Sí Josep Antoni Prats 766 0,18% (Guanyem)          

Diputats: 59. Participació: 57,13% - Vots vàlids: 431.859, entre ells 8.080 en blanc (1,87%). (1) iInclou la coalició Gent per Formentera - PSOE (2.006 vots, 1 diputat) - (2) Si sumem els vots de Més per Mallorca, Més per Menorca i Más Eivissa-Corsaris Democràtics, tenen 67.241 vots, 15,57 % i 9 diputats. - (3) Inclou la llista de Ciudadanos a Mallorca i la coalició Ciudadanos de Menorca- Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (1.938 vots) - (4) Inclou els vots de Guanyem Illes Balears (impulsada per Esquerra Unida IB, amb participació de CLI Alternativa Socialista, Esquerra Republicana i Guanyem Mallorca) i els 1.437 vots de la coalición Esquerra de Menorca-Esquerra Unida.

Altres candidatures: Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza  1.000 0,23%, Agrupación Social Independiente 0,22%, AE Recortes Cero  819 0,19%, Familia y Vida 802 0,19%, Alternativa Insular (Eivissa) 794 0,18%, Proyecto Liberal Español 531 0,12%, Partido Renovador de Eivissa y Formentera 396 0,09%, Compromís amb Formentera 383 0,08%

Es formen 7 grups parlamentaris: Popular, Socialista, Podem IB, Més per Mallorca, Més per Menorca, El Pi Proposta per les IB i el Grup Mixt, que integren dos diputats de Ciudadanos i Sílvia Tur de Gent per Formentera

President del Govern Balear Francina Armengol (elegida amb els vots de PSOE, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca i Gent per Formentera, i l'abstenció del PI)
Vicepresident Gabriel Barceló  
President del Parlament Consuelo Huertas   
Consell Insular de Mallorca Miquel Ensenyat PP 10 - PSOE 7 - Més (PSM-E,IV,Equo) 6 - Podemos 5 - El PI 3 - C's 2
Consell Insular de Menorca Maite Salord (ind/ Més) PP 5 - PSOE 3 - Més per Menorca (PSM) 3 - Podemos 2
Consell Insular d'Eivissa Vicent Torres PP 6 - PSOE 4 - Podemos 3
Consell Insular de Formentera Jaume Ferrer (GxF) Gent per Formentera 9 - PP 4 - PSOE 2 - Compromís amb F. 2
Nombre total de Consellers   PP 25 - PSOE 16 - Podemos 10 - GxF 9 - Més 6 - Més per Menorca 3 - El PI 3 - C's 2 - CF 2
Investidura de Francina Armengol No Abstenció Absent
30 de juny de 2015 (1ª votació) 34 PSOE (14),
Podemos (10)
Més (6), MxMen (3)
GxF (1)
 22 PP (20),
C's (2)
El PI (3)  

 

 

Resultats per circumscripcions

  1983 1987 1991 1995
  IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For
CP/ PP 35,2 34,3 11 32,6 4 51,4 6 39,2 37,1 35,0 13 39,0 5 53,4 7 39,8 47,3 47,5 18 45,1 6 49,5 7 28,6 44,7 44,6 15 44,2 7 50,6 7  
PDP   (CP) (CP) (CP)   1,5 1,9                          
AIPF                               0,3       49,4 1
PDL 1,2     14,6 1 11,5                              
UM 15,4 18,4 6       9,1 10,9  4         (PP)       5,3 6,6  2      
UIM-IM                     2,5 3,1 1                
PSOE 35,1 34,5 11 37,6 5 30,6 4 49,1 1 32,8 31,6 11 34,8 5 34,7 4 45,5 1 30,1 29,4 11 33,6 5 31,8 4 40,4 1 23,9 22,8 8 29,4 4 28,1 4 44,1
PSM 5,5 6,6 2       4,9 5,9  2       6,6 8,2  3       11,0 13,4 5      
ENE                     0,4     4,7   0,1     1,8  
P.S.Men. 1,2   13,5 2     1,3   14,7 2     1,3   14,0 2     1,0   11,8 1    
PCE/IU 2,5 2,5 1,5 2,8   2,2 2,4 (PSM) 3,3   2,3 2,6 (PSM) 2,5   6,6 6,5  2 8,6 1 6,0 4,5
Verds                     2,1 2,6       3,1 3,1   6,9  1  
ERC                               0,4 0,5 0,7 0,8  
CDS 2,2 2,3 1,8     10,3 10,4  3 9,1 1 7,7 1 14,0 2,9 2,9 4,1 1,5            
FIEF                     0,7     8,3 1   0,3     4,2  
CIM 1,0   11,7 1                                  
                      CB 1,6 CB 2,1 UPM 1,9   GIF 29,1   ASI 0,5 INME 2,9    

Partits amb més del 1,0% de vots en cada elecció

  1999 2003 2007 2011
  IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For
PP 43,7 44,5 16 40,3 6 47,1 6   44,7 45,0 16 39,1 6 50,4 7   46,0 46,6 16 43,0 6 47,1 6   46,6 46,4 19 46,1 8 49,8 8 SaUnió  38,4
AIPF 0,3       42,8 0,4       53,4 1 0,4       54,5 1          
UM 7,3 9,1 3       7,4 9,2 3       6,7 8,3 3       CxI 2,8 CxI 3,5      
PSOE 22,0 23,1 8 37,9 5 (Pacte) (COP) 24,5 26,3 9 37,4 6 (Pacte) (COP) 27,6 +0,3 30,1 10 38,4 6 (PSOE-Exc) S-GxF 44,2 24,9 23,6 10 27,1 4 PSOE-Pacte.xE  30,6  4 PSOE -G.xF.  50,0  1
P.Prog.Eiv/  PSOE-ExC 4,4     46,3 6   3,6     37,8 5   4,5     45,8 6            
C.Org.Prog 0,4       55,6 1 0,3       42,1                    
Bloc p.M                     9,0 11,1 4                
ERC 0,3 0,4   (Pacte)   0,4 0,5   (Pacte)     (Bloc)   (ExC)   1,2 1,6   (PSOE)  
PSM 10,9 13,4 4   (Pacte)   7,1 9,0 3   (Pacte)     (Bloc)       8,6 PSM-IV-E 10,7 4   ENE 1,3  
PS Men. 0,8   9,8 1     0,8   8,1 1     0,8   8,9 1     0,9   9,8  1    
Verds   (EU)   (Pacte) (COP) 0,5 (EU) 3,0 3,2     (Bloc) (PSM) (ExC)   0,1 IV (PSM) ElsV.M. 1,7 Els V. (ExC)  
EU 5,4 5,9 2 7,3 1 (Pacte) (COP) 4,9 5,5 2 4,8 (Pacte) (COP) 0,4 (Bloc) 4,7 (ExC)   3,1 2,8 EM-EU 4,1 ExC   4,9  
UPyD                               2,1 2,1 1,0 2,4  
Lliga Reg.                               1,9 3,6      
ASI 0,6 0,8       1,5 1,7   2,3   0,4 0,5       0,2 0,3      
      UPB 1,7 UCP,2,7 VGV 1,8       UCM,3,1 PMQ,1,6 UC 1,8       UCM 1,8 GVE 2,1 DP 1,6       UMq,2,5 CenB,2,2 UPC 1,3 NA 4,2 E.Sost2,2 PREF 3,8 Pacma1,5

 

  2015      
  IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For IB Mall Men Eiv For
PP 28,5 27,7 10 30,7 5 32,9 5 26,7                              
C's 6,4 7,4 2 C-UPC 5,1                                  
PSOE 19,4 18,1 7 22,5 3 23,7 4 GxF-PSIB 59,3 1                              
Més 13,8 17,1 6                                    
Podem 14,7 14,6 5 13,8 2 17,3 3 ret                              
Guanyem 2,0 Guanyem 1,7 EsqM-EU 3,8 Guanyem 3,2                                
PI 7,9 8,8 3 3,2 5,7                                
UPyD 0,9 0,9   1,7                                
ERC 0,2 (EU)   1,7                                
Més xMeno 1,5   17,5 3                                  
Gent x Ei 0,4     3,8                                
Comp F 0,1       11,3                              

 

Veure percentatge de vots en totes les eleccions a les Illes Balears

Tornar a menú inicial

Pàgina web del Parlament de les Illes Balears

Si coneixeu alguna informació complementària de les que aquí s'hi exposen, adreceu-vos a carlestrek@hotmail.com

La informació sobre votacions d'investidura ha estat elaborada per José Luis Manchobas.