Circumscripcions catalanes :

Diputats al Congrés de Diputats i al Parlament.

Circumscripció de Barcelona

Congrés de Diputats 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016
Alianza Popular / Partido Popular AP 1 CD 1 AP-PDP 5 AP-PDP -PL 4 PP 3 6 6 8 5 6 7 4 4
Unión de Centro Democrático 5 CC-UCD 6                      
Centro Democrático y Social       1 1                
PDC / Convergència i Unió PDC 6 CiU 6 8 11 11 10 9 9 6 6 9 DiL 4 CDC 4
Unió Centre i Dem.Crist. de Catalunya (UCiDCC) 2 (CiU/UCD)                      
Esquerra Republicana de Catalunya EC 1 ERC1 1     1 1 1 4 2 ERC-RI 2 ERC-Csí 5 5
Ciutadans - P. de la Ciudadanía                       4 4
P. dels Socialistes de Catalunya SC 11 PSC 12 18 16 14 12 13 12 14 16 10 5 5
P.S.U.C. / Iniciativa per Catalunya Verds 
PSUC 7 PSUC 7 PSUC 1 UEC 1 IC 3 IC 3 IC-EV 2 ICV 1 ICV-EA 2 ICV-EA 1 ICV-EA 3 (ECP) (ECP)
P.C.C. / Esquerra Unida i Alt.           (IC) (IC)   (ICV) (ICV) (ICV) (ECP) (ECP)
En Comú Podem                       9 9
Total Barcelona 33 33 33 33 32 32 31 31 31 31 31 31 31

 

 

 

 

 

 

 

 

Senadors: 1977 Entesa,3 independent (Xirinachs),1 *** 1979 Nova Entesa (PSC3),3 Entesa (PSUC1),1 *** 1982 PSC,3 Cat.al Senat (CiU0-ERC1),1 *** 1983 (elecció parcial) PSC,1 *** De 1986 a 1996 PSC,3 CiU,1 *** 2000 Entesa (PSC3,ERC0,ICV0),3 CiU,1 *** 2004 Entesa (PSC2,ERC0,ICV1,EUA0),3 CiU,1 *** 2008 Entesa (PSC2,ERC0,ICV1,EUA0),3 CiU,1 *** 2011 Entesa (PSC2,ICV1,EUA0),3  CiU,1 *** 2015 En Comú Podem (Podem1, BComú0, ICV2, EUiA0, Equo0)  ERC,1 *** 2016 En Comú Podem (Podem1, BComú0, ICV2, EUiA0, Equo0)  ERC,1

Parlament de Catalunya 1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015
Alianza Popular / Partido Popular   AP-PDP -UL 7 AP 4 PP  5 12 8 11 10 12 12 8
Centristes de Cat. - Unión de Centro Democrático 7                    
Centro Democrático y Social     3                
Convergència i Unió 26 41 39 41 34 31 25 27 35 26 CDC: (J)
Junts pel Sí                     32
Solidaritat Catalana per la Independència                 3    
Esquerra Republicana de Catalunya 8 3 3 6 7 7 13 11 6 12 (J)
Ciutadans - P. de la Ciudadanía               3 3 8 17
P. Socialista de Andalucía 2                    
P. dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 22 29 28 27 22 PSC-CPC 36 PSC-CPC 29 PSC-CPC 25 PSC  18 14 12
P.S.U.C. / Iniciativa per Catalunya Verds PSUC 20 PSUC 5 IC 8 IC 6 IC-EV 10 ICV 3 ICV-EUA 7 ICV-EUA 9 ICV-EUA 8 ICV-EUA 10 (CSqP)
P.C.C. / Esquerra Unida i Alternativa     (IC)   (IC)   (ICV) (ICV) (ICV) (ICV) (CSqP)
Catalunya Sí que es Pot                     9
Candidatures d'Unitat Popular                   3 CUP-CC 7
Total Barcelona 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circumscripció de Girona

Congrés de Diputats 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016
Alianza Popular / Partido Popular     AP-PDP 1         PP  1     1    
Unión de Centro Democrático 1 CC-UCD 2                      
PDC / Convergència i Unió PDC 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 3 DiL 2 CDC 2
Esquerra Republicana de Catalunya                 2 1 ERC-RI 1 ERC-Csí  2 2
P. dels Socialistes de Catalunya   SC 2 PSC 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1
En Comú Podem                       1 1
Total Girona 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

 

 

 

 

 

Senadors: 1977 Entesa,3 Democràcia i Cat. (CDC1,UDC0),1 *** 1979 Nova Entesa (PSC3),3 CiU,1 *** 1982 Cat.al Senat (CiU2,ERC1),3 PSC,1  *** De 1986 a 1996 CiU,3 PSC,1 *** 2000 CiU,3 Entesa (PSC1,ERC0,ICV0),1 *** 2004 Entesa (PSC2,ERC1,ICV0,EUA0),3 CiU,1 *** 2008 Entesa (PSC2,ERC1,ICV0,EUA0),3 CiU,1 *** 2011  CiU,3  Entesa(PSC1,ICV0,EUA0),1 *** 2015  DiL (CDC2,DC0,RI0),2 ERC,2 *** 2016 ERC,3 CDC,1

Parlament de Catalunya 1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015
Alianza Popular / Partido Popular   AP-PDP -UL 1     PP 1 1 1 1 1 2 1
Centristes de Cat. - Unión de Centro Democrático 3                    
Convergència i Unió 7 11 11 11 9 9 7 7 9 9 CDC: (J)
Junts pel Sí                     11
Solidaritat Catalana per la Independència                 1    
Esquerra Republicana de Catalunya 2 1 1 2 2 2 4 4 2 3 (J)
Ciutadans - P. de la Ciudadanía                     2
P. dels Socialistes de Catalunya 4 4 5 4 5 PSC-CPC -ICV 5 PSC-CPC 4 PSC-CPC 4 PSC 3 2 1
P.S.U.C. / Iniciativa per Catalunya Verds PSUC 1         (PSC) ICV-EA 1 ICV-EUA 1 ICV-EUA 1 ICV-EUA 1 (CSqP)
P.C.C. / Esquerra Unida i Alternativa             (ICV) (ICV) (ICV) (ICV) (CSqP)
Catalunya Sí que es Pot                     1
Candidatures d'Unitat Popular                     CUP-CC 1
Total Girona 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17


 

 

 

 

 

 

 

 

Circumscripció de Lleida

Congrés de Diputats 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016
Alianza Popular / Partido Popular     AP-PDP 1 AP-PDP -PL 1   PP  1 1 1   1 1   1
Unión de Centro Democrático 1 CC-UCD 2                      
PDC / Convergència i Unió PDC 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 DiL 1 CDC 1
Esquerra Republicana de Catalunya                 1     ERC-Csí  1 1
P. dels Socialistes de Catalunya   SC 1 PSC 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1  
En Comú Podem                       1 1
Total Lleida 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

 

 

 

 

Senadors: 1977 Entesa,3 Democràcia i Cat. (CDC1,UDC0),1 *** 1979 UCD,3 Nova Entesa (PSC1),1 *** 1982 Cat.al Senat (CiU2,ERC0),2 PSC,2 *** De 1986 a 1996 CiU,3 PSC,1 *** 2000 CiU,3 Entesa (PSC1,ERC0,ICV0),1 *** 2004 Entesa (PSC2,ERC1,ICV0,EUA0),3 CiU,1 *** 2008 Entesa (PSC2,ERC1,ICV0,EUA0),3 CiU,1 *** 2011 CiU,3  Entesa(PSC1,ICV0,EUA0),1 *** 2015 DiL (CDC2,DdC1,RI0),3  ERC,1 *** 2016  ERC,3 CDC,1

Parlament de Catalunya 1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015
Alianza Popular / Partido Popular   AP-PDP -UL 1 AP 1 PP 1 2 1 1 1 2 2 1
Centristes de Cat. - Unión de Centro Democrático 4                    
Convergència i Unió 5 10 9 9 8 8 7 7 9 8 CDC: (J)
Junts pel Sí                     10
Esquerra Republicana de Catalunya 2 1 1 1 2 1 3 3 1 3 (J)
Ciutadans - P. de la Ciudadanía                     2
P. dels Socialistes de Catalunya   3 3 4 4 3 PSC-CPC -ICV 5 PSC-CPC 4 PSC-CPC  3 PSC  3 1 1
P.S.U.C. / Iniciativa per Catalunya Verds PSUC 1         (PSC)   ICV-EUA 1   ICV-EUA 1  
P.C.C. / Esquerra Unida i Alternativa               (ICV)   (ICV)  
Candidatures d'Unitat Popular                     CUP-CC 1
Total Lleida 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 

 

 

 

 

 

 

Circumscripció de Tarragona

Congrés de Diputats 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016
Alianza Popular / Partido Popular     AP-PDP 1 AP-PDP -PL 1 PP 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Unión de Centro Democrático 2 CC-UCD 2                      
PDC / Convergència i Unió PDC 1   1 2 2 2 2 2 1 1 2 DiL 1 CDC 1
Ciutadans - P. de la Ciudadanía                       1 1
Esquerra Republicana de Catalunya                 1     ERC-Csí 1 1
P. dels Socialistes de Catalunya SC 1 PSC 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 1 1
P.S.U.C. / Iniciativa per Cat. Verds PSUC 1 PSUC 1                   (ECP) (ECP)
En Comú Podem                       1 1
Total Tarragona 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6


 

 

 

 

 

Senadors: 1977 Entesa,3 UCD,1 *** 1979 Nova Entesa (PSC3),3 UCD,1 *** 1982 PSC,3 Cat.al Senat (CiU1,ERC0),1 *** 1986 PSC,3 CiU,1 *** De 1989 a 1993 CiU,3 PSC,1 *** 1996 PSC,3 CiU,1 *** 2000 Entesa (PSC2,ERC1,ICV0) *** 2004 Entesa (PSC2,ERC1,ICV0,EUA0),3 CiU,1*** 2008 Entesa (PSC2,ERC1,ICV0,EUA0),3 CiU,1 *** 2011 CiU,2  Entesa(PSC2,ICV0,EUA0),2 *** 2015 ERC,2 En Comú Podem(Podem1,BC0, ICV0,EUiA0,Equo0),1 DiL(CDC1,DdC0,RI0),1 *** 2016 ERC,3 En Comú Podem(Podem1,BC0, ICV0,EUiA0),1

Parlament de Catalunya 1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015
Alianza Popular / Partido Popular   AP-PDP -UL 2 AP 1 PP 1 2 2 2 2 3 3 1
Centristes de Cat. - Unión de Centro Democrático 4                    
Convergència i Unió 5 10 10 9 9 8 7 7 9 7 CDC: (J)
Junts pel Sí                     9
Esquerra Republicana de Catalunya 2   1 2 2 2 3 3 1 3 (J)
Ciutadans - P. de la Ciudadanía                    1 4
P. dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 4 5 5 5 4 PSC-CPC -ICV 6 PSC-CPC 5 PSC-CPC 5 PSC 4 3 2
P.S.U.C. / Iniciativa per Catalunya Verds PSUC 3 PSUC 1 IC 1 IC 1 IC-EV 1 (PSC) ICV-EA 1 ICV-EUA 1 ICV-EUA 1 ICV-EUA 1 (CSqP)
P.C.C. / Esquerra Unida i Alternativa     (IC)   (IC)   (ICV) (ICV) (ICV) (ICV) (CSqP)
Catalunya Sí que es Pot                     1
Candidatures d'Unitat Popular                     CUP-CC 1
Total Tarragona 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eleccions al Congrés a Tarragona el 2015 i 2016 donen el resultat més repartit possible: 6 diputats són adjudicats a 6 partits diferents. A més, les eleccions al Senat del 2015 són tan igualades que són les únicques a tot Espanya en que els 4 senadores se'ls han repartit tres llistes diferents.

 

Veure eleccions generals - resultats a Catalunya

Tornar a eleccions al Parlament de Catalunya  *** Veure Llista complerta de diputats al Parlament de Catalunya

Per veure llista complerta de diputats al Congrés, feu clic en l'encapçalament corresponent; també podeu veure la llista complerta de senadors

Tornar a menú inicial

 

Si coneixeu alguna informació complementària de les que aquí s'hi exposen, adreceu-vos a carlestrek@hotmail.com