Parlament de Catalunya:

grups parlamentaris 1980 - ...

 

Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya

  Grup CUP Grup Cat. Sí que es Pot Grup Iniciativa Esq. Alt. Grup Iniciativa  Grup PSUC Grup Andalu-sista Grup Socialista Grup Socialista Ciutadans pel Canvi  Grup Ciuta-dans Grup Esquerra Republi-cana Grup Junts pel Sí Grup Conver-gència i Unió  Agrup. Parlam. CDS Grup Centristes Grup Popular

Grup Mixt

   
Abril 1980         23   33     14   43   18   4    PSA,2 indep.esq. (Benet, Portabella),2
Juliol 1980         23 2 33     14   43   18   2*   indep.esq. 2
Gener 1981         23   33     13   43   18   5*   indep. esq.,2  PSDC,1 PSA,1 ind.andalu.,1
Desembre 1981         19   33     13   43   18   9*   ind.com.,4 indep.esq.,2 PSDC,1 PSA,1 ind.andalu.,1
Febrer 1982         20   33     13   43   18   8*   ind.com.,4 indep.esq.,2 PSDC,1 PSA,1 ind.andalu.,1
Setembre 1982         20   33     13   43   9   17* CDS,7 ind.com.,4 indep.cent.,2  ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 ind.anda.,1
Novembre 1982         20   33     13   43   9   16*CDS,7 ind.com.,4 indep.cent.,1  ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 ind.anda.,1     vacant,1 (Punset)
Abril 1983         20   32     13   42   6   18* CDS,7 ind.cent.,4  PCC,4  ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 vacants,4
Setembre 1983         20   31     13   42   8   16  CDS,6  PCC,4 ind.cent.,3 ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 vacants,5
Març 1984         20   31     13   42   8   16   CDS,6  PCC,4 ind.cent.,3 ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 vacants,5
Maig 1984         6   41     5   72     11  
Juliol 1986         6   41     5   72     9 2     PDP,2
Febrer 1987         6   41     5   72     8 3     PDP,2 PL,1
Octubre 1987         6   41     5   72     9 2     PDP,1 PL,1
Juny 1988       9     42     6   69     6 3     CDS,3
Abril 1989       7     41     6   69     6 6     CDS,3 PCC,2 ind.esq.,1
Juliol 1989       7     41     6   69 3   6 3     PCC,2 ind.esq.,1
Desembre 1989       7     41     3   69 3   6 6     EC,3 PCC,2 ind.esq.,1
Setembre 1990       7     41     3   69 2   6 7     EC,3 PCC,2 CRC,1 ind.esq.,1
Desembre 1991       7     41     3   69     6 9     EC,3 PCC,2 CDS,1 CRC,1 ind.esq.,1 ind.centre,1
Gener 1992       7     40     3   69     6 8     EC,3 PCC,2 CDS,1 CRC,1 ind.esq.,1 vacants,2
Abril 1992       7     40     11   70     7  
Setembre 1993       7     40     10   70     7 1      indep.,1
Desembre 1995       11     34     13   60     17  
Octubre 1996       11     34     9   60     17 4      PI,4
Octubre 1997       10     34     9   60     17 5      PI,4 PCC,1
Setembre 1998       9     34     9   60     17 6       PI,4 PCC,1 EV,1
Maig 1999       9     33     9   60     17 7      PI,4 PCC,1 EV,1 CSP,1
Novembre 1999       5       50   12   56     12  
Novembre 2003       5       50   12   56     12  
Desembre 2003     9 42 23   46 15
Setembre 2006     9         42   23   46     15  
Novembre 2006     12         37   21   48     14 3       C's 3
Juny 2009     12         37   21   48     14 3        indep.,2 C's 1
Setembre 2009     12         37   21   48     14 3        C's 2  indep.,1
Desembre 2010     10       28     10   62     18 7       Solid.Cat.Ind.,4   C's 3
Març 2011     10       28     10   62     18 7       C's 3 Solid.Cat.Ind.,3   DC,1
Desembre 2012     13       20   9 21   50     19 3       CUP 3
Setembre 2014     13       19   9 21   50     19 4*     CUP 3 Avancem 1
Octubre 2014     13       20   9 21   50     19 3       CUP 3
Gener 2015     13       19   9 21   50     19 4*     CUP 3  MES 1
Novembre 2015 10 11         16   25   62       11  
   

* De juliol de 1980 a juliol de 1983 no existia el "Grup Mixt", sinó que els diputats que no formaven part de cap grup eren considerats "No adscrits" - També queden com "no adscrits" els diputats que deixen el PSC el 2014 (JI Elena, Avancem) i 2015 (M.Tura, MÉS).

* El juny de 2015 el grup de CiU el comparteixen Convergeència Democràtica (34 diputats) i Unió Democràtica (16 diputats); de juliol a agost de 2015 el formen CDC (34), UDC (10) i Demòcrates de Catalunya (6 diputats)

 

Partits presents al Parlament de Catalunya

AP   Alianza Popular 1982-1984  grup Centristes              1984-1989  grup Popular
C's Ciutadans - Partit de la Ciutadania 2006-2010 grup Mixt      2010-2012  subgrup C's (grup Mixt)  
2012-....  grup Ciutadans
Cat'2003 Associació Catalunya 2003 2003-2005 grup ERC
Catalunya Sí Associació Catalunya Sí 2012-2015 grup ERC
CC-UCD Centristes de Catalunya - Unión de Centro Dem. 1980-1984 grup Centristes
CDA-PNA Convergéncia Democratica Aranesa - PNA 1991-1999  grup CiU
CDC   Convergència Democràtica de Catalunya 1980-2015  grup CiU     nov. 2015-...  grup Junts pel Sí
CDS Centre Democràtic i Social 1982-1984, 1988-1989 i 1991-1992 grup Mixt          1989-1991 agr.parlam. CDS
CpC Ciutadans pel Canvi 1999-2010 grup PSC-CpC
CRC Centre Radical Català 1990-1992 grup Mixt
CSP Coalició Socialista de Progrés 1999     grup Mixt
CUP Candidatures d'Unitat Popular 2012-2015  grup Mixt        nov.2015 grup CUP
DC Democràcia Catalana 2010-2011 subgrup SCI (grup Mixt)   2011-2012 grup Mixt
DdC Demòcrates de Catalunya juliol-set. 2015   grup CiU       nov. 2015-...  grup Junts pel Sí
EC Esquerra Catalana 1989-1992 grup Mixt
Endavant Endavant 2013-2015  grup Mixt
ENE Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra 1988-1995 grup IC
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 1980-1989 i 1992-2015   grup ERC         1989-1992  agrup.parlam. ERC
nov. 2015-...  grup Junts pel Sí
EUiA Esquerra Unida i Alternativa 2003-2015   grup Iniciativa per C.Verds-Esquerra Alternativa
2015-...     grup Cat.Sí que es Pot
EV Els Verds (Confederació Ecologista de Cat.) 1995-1998 grup IC-Els Verds   1998-99 grup Mixt
ICV  Iniciativa per Catalunya / I.C.Verds 1988-1995 grup IC    1995-1999 grup IC-EV  1999-2003 grup ICV  2003-2015 grup.Iniciativa per C.Verds-Esquerra Alternativa       2015-...     grup Cat.Sí que es Pot
MES Moviment d'Esquerres 2015     no adscrit           nov. 2015-...  grup Junts pel Sí
PCC Partit dels Comunistes de Catalunya 1983-1984 grup Mixt     1988-1989 grup Iniciativa per C.      1989-1992 grup Mixt     1995-1997 grup IC-Els Verds     1997-1999 grup Mixt
PDP  Partit Demòcrata Popular 1984-1987 grup Popular     1987-1989 grup Mixt
PI Partit per la Independència 1996-1999 grup Mixt
PL Partido Liberal 1984-1987 grup Popular     1987-1989 grup Mixt
Podem  Podem 2015-...     grup Cat.Sí que es Pot
PP   Partit Popular 1989-....  grup Popular
PSA Partido Socialista de Andalucía 1980 (juliol-desembre) grup Andalusista  1980-1983  grup Mixt
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 1980-1999  grup Socialista     1999-2010 grup PSC-CpC    2010-... grup Socialista
PSDC Partit Social Demòcrata de Catalunya 1980-1981  grup ERC        1981-1984  grup Mixt
PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya 1980-1987 grup PSUC      1987-1995 grup IC 1995-1997 grup IC / IC-Els Verds
SCL Socialisme, Catalunya i Llibertat nov. 2015-...  grup Junts pel Sí
SI   Solidaritat Catalana per la Independència 2010-2012   subgrup SCI (grup Mixt)
UA-PNA Unitat d'Aran - Partit Nacionalista Aranès 1999-2010   grup PSC-CpC
UDC Unió Democràtica de Catalunya 1980-2015   grup CiU

Tornar a Eleccions al Parlament de Catalunya

Veure resultats electorals complerts

Veure  Diputats del Parlament de Catalunya

Tornar a historiaelectoral.com