història electoral.com  

Eleccions Autonòmiques des de 1980

                         < inici

  Gràfics de les 17 Comunitats Autònomes

Parlament de Catalunya 1980...2015

Eleccions al Parlament de Catalunya: resultats i anàlisi 

Grups parlamentaris - Totes les candidatures -

Resultats complerts nacional - vegueries - comarques

Llista de diputats del Parlament de Catalunya 1931-39  1980-...

Governs de la Generalitat  1931-39 1980-...

 Eleccions Parlament de Catalunya 1932

Estatuts de Catalunya i procés independentista 1979-2015

Eusko Legelbitzarra / Parlamento Vasco 1980...2016   resultats.complerts

Parlamento de Galicia 1981...2016

Parlamento de Andalucía 1982...2015

Cortes de Aragón 1983...2015

Junta General del Principado de Asturias 1983...2015

Parlament de les Illes Balears 1983...2015

Parlamento de Canarias 1983...2015

Parlamento de Cantabria 1983...2015

Cortes de Castilla - La Mancha 1983...2015

Cortes de Castilla y León 1983...2015

Corts Valencianes 1983...2015

Asamblea de Extremadura 1983...2015

Asamblea de Madrid 1983...2015

Asamblea Regional de Murcia 1983...2015

Parlamento Foral de Navarra / Nafarroako Parlamentua 1979...2015

Parlamento de La Rioja 1983...2015

Ceuta 1995..2015       Melilla 1995...2015

    Anàlisi

Presidents Autonòmics (quadre resum)

Presidents de Parlaments Autonòmics (quadre resum)

 

Agrupació de resultats per cicles electorals

Evolució del percentatge de vots (eleccions autonòmiques agregades)

Evolució de la quantitat de diputats autonòmics (agregats) - Gràfics (agregats)

Evolució de la quantitat de diputats autonòmics (en grups parlamentaris)

 

Vots en cada Comunitat Autònoma (quadre excel)

 

Simulador de resultats

Aplicació d'altres sistemes electorals a eleccions de Catalunya

- d'Euskadi - de Galícia - d'Andalusia - de Madrid 

de Balears de Com.Valenciana -de Canàries

Simulació d'un Parlament d'Euskal Herria

 

Anàlisi combinada

Percentatge de vots en generals, europees, municipals i autonòmiques

Projecció per a Eleccions Generals a partir d'Europees, Municipals i Autonòmiques

Percentatge de vots en totes les eleccions celebrades(1977-...) a: Euskadi - Galícia - Madrid(capital) - Com.Valenciana - Andalusia - altres Comunitats

 

 

Percentatge de vots en totes les eleccions Catalunya   i a Barcelona

Gràfics

Diputats per circumscripcions (generals i Parlament) a Catalunya

Projecció del Parlament de Catalunya  a partir d'eleccions Generals, Europees i Municipals

 

Època preautonòmica: Eleccions a Diputacions Provincials 1979

Anàlisi per partits: