Catalunya : Diputats al Congrés i Senadors

 1869-2016

 

 

CATALUNYA                                                   Promig
  1869 1871 1872 1872 1873 1876 1879 1881 1884 1886 1891 1893 1896 1898 1899 1901 1903 1905 1907 1910 1914 1916 1918 1919 1920 1923  

01-23

Carlins i tradic. 2 6 5 1             3   2 2 1 1 1   6 2 1 1 2 2 1 1   1,6
Conservadors         1 29 33 5 32 13 27 9 29 7 27 7 17 7 3 3 9 5 3 5 5 1   5,9
Liberals 7 17 19 18   10 8 35 10 28 7 22 12 31 12 26 7 19 1 10 7 14 6 7 9 10   10,5
Lliga i regionalistes                             6 5 7 16 11 14 14 21 17 18 22   13,7
Agraris                                                  1 1   0,2
Republicans 28 16 17 23 36 1 1 1   1 6 12   3 3 3 14 11 18 18 13 10 12 13 10 9   11,9
indep. i no establerts 3 1     2   1             1 1                       0,1
Total 37 42 42 42 37 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44   44,0

El color indica el partit que obté més diputats a Catalunya; el número en negreta senyala el partit que va guanyar al conjunt d'Espanya. El gris recull coalicions que no van resultar guanyadores.

                               

  1931 1933 1936 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016 Promig 1977-2016
Tradicionalistes   2 1                            
Conservadors / PP   1    AP 1 1  CP  8 6  PP 4 8 8 12 6 8 11 5 6 6,5
Lliga Reg. / Lliga Catalana LRC 2 LC 24 12                            
Convergència i Unió       PDC,13
UD
2
CiU 8 12 18 18 17 16 15 10 10 16 DiL 8 CDC 8 12,4
Centristes DLR 1      UCD 9 12   CDS 1 1                 1,8
Ciutadans                             5 5 0,8
P. Rep. Radical 3 1                              
Acció Catalana Republicana PCR 2   ACR 5                            
Acción Rep. i afins RS 1 AR 1 PRE 3                            
Esquerra Rep de C. i aliats EC 31 18 25 1 ERC 1 1     1 1 1 8 3 3 9 9 2,9
Federals 8 3                              
P.Socialista Obrero Español / P.Socialistes de Catalunya PSOE 1 1 1 SC 15 PSC 17 25 21 20 18 19 17 21 25 14 8 7 17,5
Unió Socialista de Cat. / PSUC / Iniciativa per C. USC 4 3 USC 4 com. 3 PSUC 8 8 1 UEC 1 IC 3 3 IC-EV 2 ICV 1 ICV-EUiA 2  1 3 (EnCP) (EnCP) 2,5
En Comú Podem                             12 12 1,8
Total 53 54 54 47 47 47 47 46 47 46 46 47 47 47 47 47 46,8

 

Període 1869 - 1923

                                             

 

  69 71 72 ab. 72 ag. 73 76 79 81 84 86 91 93 96 98 99 01 03 05 07 10 14 16 18 19 20 23  
Carlins / Com.Tradic. 2 6 5               2   2 2   1     6 2 1 1 2 2 1 1 Carlins / Com.Tradic.
Carlins Tradic. indep.       1             1                               Carlins i Trad. ind.
Catòlics indep.                             1   1                   Catòlics indep.
P. Moderado           1                                         P. Moderado
Cons. Mauristes / PM                                         1   1 4* 2*   Cons. Mauristes / PM
Conserv. indep.                                                 1   Conserv. indep.
Alfo. / PL Conservador         1 28 33 5 32 11 23 6 29   (UC) 6 17 6 3 3 8 5 2 1 2* 1* Alfo. / PL Conservador
Unión Conservadora                       3   7 26                       Unión Conservadora
Conserv. Villaverdistes                                   1                 Conserv. Villaverdistas
PL Reformista                   2 4       1 1                     PL Reformista
Agraris                                                 1   Agraris
Unió Monàrquica Nac.                                               6* 5* * Unió Monàrquica N.
Lib. Gamacistes                             3 1                     Lib. Gamacistes
Liberal Demòcrates                                           (PL) 1 1 1* 3* Liberal Demòcrates
PLF / P. Liberal             9 34 7 27 6 22 12 31 9 25 5 19   10 7 14         PLF / P. Liberal
Liberals romanonistes                                           (PL) 3     3 Liberals romanonistes
P. Constitucional     17 2   9 (L,8)                                       P. Constitucional
Izquierda Dinástica                 3 1                                 Izquierda Dinástica
P.Democrático Monárq.                                 2 (PL) 1               P.Democrático Monárq.
Liberals indep.                                           (PL) 2   1   Liberals indep.
Izquierda Liberal                                                 2* 4* Izquierda Liberal
P.Progrsta. - UL - PD 7 17                                                 P.Progrsta. - UL - PD
Martistes                     1                               Martistes
Rad.monárq./Progr.ind.           1   (PD,1)                                     Radical mon./Progr.ind
P. Radical     2 16                                             P. Radical
mon.i./ Fed.Monàrq.Aut.                                               3 3 2 F. Monàrq. Autonomista
Lliga Regionalista                               6 5 7 14 10 13 13 21 14 14 20 Lliga Regionalista
nacionalistes i reg.                                     2 1 1 1     1   nacionalistes i reg.
P Reformista                                         4 2 (ai,2) 2 1 1* P Reformista
P.Rep.Dem.                                                 1   P.Rep.Dem.
P.Dem. / PD Posibilista           1 (L,1) (PD,1)   1 1 2                             P.Dem. / PR Posibilista
Posibilistes indep.                           (FR,1)                         Posibilistes indep.
PR Centralista                     1 (UR,1)   (FR,1) (FR) (CR)                     PR Centralista
Fussió Republicana                           3 1 (CR,1)                     Fussió Republicana
Unió Rep. / P.Unión R. / P.Rep. / Federació Rep.               Pro+D 2       UR 10       C.Rep 3 PUR 7 PUR 7 PUR 9 (c,1) (c,1) (c,1) (ai,1)       Unió Rep./ P.U.R./  P.R./Federació Rep.
P. Rep. D. Federal 28 16 17 23 36           3 (UR,7)     1 (CR,2) 7 4 6 (c,1) 1 (c,2) (ai,1) 1 1 1 P. Rep. D. Federal
PR Progressista Dem.                     1 (UR,1)                             P. R. Progressista D.
Nacionalistes rep. ind.                                           1 1/(ai,2) 2 2 2 Nacionalistes. rep.ind.
BRA / P.Rep. Català                                           BRA 1 PRC (ai,4) PRC 5 PRC 2 PRC 3 BRA / P.Rep. Català
CNR / U.Fed.Nac.Rep.                                     CNR 3 UFNR 11 UFNR 6 UFNR 1         CNR / U.Fed.Nac.Rep.
PR Radical                                       (c,5) 1 2 (ai) 3 3 2 PR Radical
Republicans indep.                       (UR,1)     1               (ai)       Altres republicans
Aliança d'esquerres(AI)                                             11       Aliança d'esquerres(AI)
Conjunció rep.-socialista                                       7 1 3         Conjunció rep.-socialista
P.Socialista Obrero E.                                       (c) (c) (c) (ai,1)       P.Socialista Obrero E.
Independents           2   1             1 1                   1 Independents
No establerts   3 1                                               No establerts
Total 37 42 42 42 37 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Total
  69 71 72 ab. 72 ag. 73 76 79 81 84 86 91 93 96 98 99 01 03 05 07 10 14 16 18 19 20 23  

Els colors blau, verd i lila indiquen el partit guanyador en el conjunt de l'Estat.

El color gris indica el partit o coalició guanyador a Catalunya (si aquest es diferent del guanyador global). L'any 1907 indica els partits que es van presentar dins de la coalició Solidaritat Catalana. L'asterisc indica partits que anaven en coalició amb Unió Monàrquica (1919-23). La F.M.A. va tenir sempre el recolzament de la Lliga.

La UFNR neix el 1910 per fusió de CNR, federals independents i part del PUR. L'any 1917 es fusiona amb el BRA, federals i alguns dissident del P.Reformista, donant lloc al P.Republicà Català.

Període 1931-2016

Eleccions al Congrés dels Diputats 1931 - 2016

                 

El gràfic no inclou algunes formacions que van obtenir escons en les eleccions de 1931 (PCR,2; DLR,1; PRRS,1), de 1933 (AR,1), de 1936 (Tradic.,1; PRE,3; POUM,1; PCP,1; PCC,1) i de 1977 (UCiDCC,2)

  1931 1933 1936 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016
Comunió Tradicionalista   2 1                          
A.P. / Partido Popular       AP 1 CD 1 AP-PDP 8 AP-PDP -PL 6 PP 4 8 8 12 6 8 11 5 6
Independents (dreta)   1                            
Lliga Reg. / Lliga Catalana LRC 2 LC 24 12                          
Derecha Liberal Rep. 1                              
Unión Centro Democrático       UCD 9 CC-UCD 12                      
Unió Centre i Dem.Cristiana       2                        
Convergència i Unió         8 12 18 18 17 16 15 10 10 16 DiL 8 CDC 8
Pacte Dem.Cat. (CDC,EDC,PSCr)       11                        
Centro Democrático Social             1 1                
Ciutadans                             5 5
P. Rep. Radical 3 1                            
Acció Catalana Republicana PCR 2   ACR 5                          
Acción Rep. / P.R.E.   AR 1 PRE 3                          
P.Nacionalista Rep.d'Esq.     2                          
Esquerra Republicana C. 24 17 21 EC 1 ERC 1 1     1 1 1 8 3 ERC-RI 3 9 9
Independents (Esq.Cat.) 5                              
P.Rep.Dem. Federal 3 3                            
Independent (federal) 1                              
Unió de Rabassaries   1 2                          
Esq.Cat. Radical-Socialista 2                              
P.R. Radical-Socialista 1                              
Extrema Esquerra Federal 2                              
federals indep extrema esq. 2                              
P.Socialista Obrero E. / P.Socialistes de Catalunya PSOE 1 1 1   SC 15   17 25 21 20 18 19 17 21 25 14 8 7
P.Obrer Unificació Marxista     1                          
Unió Socialista de Cat. / PSUC / Iniciativa C.Verds USC 4 3 4 PSUC 8 8 1 UEC 1 IC 3 3 IC-EV 2 ICV 1 ICV-EUiA 2 ICV-EUiA 1 ICV-EUiA 3 (EnCP) (EnCP)
P.Català Proletari     1                          
En Comú Podem                             12 12
Esquerra Unida i Alternativa                       (EUiA) (EUiA) (EUiA) (EnCP) (EnCP)
P.Comunista de Cat.-PCE     PCC 1                          
Total 53 54 54 47 47 47 47 46 47 46 46 47 47 47 47 47
  1931 1933 1936 1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016

El color púrpura indica els partits que formaven Esquerra Catalana (1931-36) i el gris agrupa la Lliga i els associats als que va acollir en la seva candidatura el 1933. - PSUC, UEC i Iniciativa tenen sempre el recolzament del PCE excepte l'any 2000.

Eleccions al Senat 1977 - 2016   veure eleccions al Senat a Catalunya

 
  1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 2000 2004 2008 2011 2015 2016
  Entesa,12 DiC,2 UCD,1 ind,1 NE,10 CC.UCD,4 PE,1 CiU,1 PSC,9  CiU,7 PSC,8  CiU,8 CiU,10  PSC,6 CiU,10  PSC,6 PSC,8  CiU,8 ECP,8  CiU,8 ECP,12  CiU,4 ECP,12 CiU,4 CiU,9  EPC,7 ERC,6 DiL,6  EnCPo,4 ERC,10   EnCPo,4 CDC,2
Alianza P./ Partido Popular                          
Unión Centro Democrático 1 4                      
Unió Democràtica de  C.     1 1 2 3 2 2     2    
Demòcrates de C.                       1  
Convergència Dem. de C. 2 1 4 7 8 6 + ind.1 6 6 4 4 7 5 2
Esquerra Dem. de C.                          
Esquerra Republicana de C. 1 2 2         1 3 3   6 10
P.Socialistes de Catalunya PSCc 3 + soc.ind. 4 PSC 6 + ind. 2 8 + ind.1 6 + ind.2 5 + ind.1 5 + ind.1 8 7 8 8 6    
PSUC / Iniciativa per C. ind. 4 PSUC 1             ICV 1 1 1 2 2
PCC / Esquerra Unida i Alt.                          
Barcelona en Comú                          
Podem                       2 2
independents (Xirinacs) 1                        
Total 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

El fons de color rosa indica els partits que es presenten com a Entesa: el 1977 Entesa dels Catalans (independents, PSUC, PSOE, PSCc i ERC), el 1979 Nova Entesa (PSC, ERC i independents), els anys 2000, 2004 i 2008 Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC, ICV, i des de 2004 EUiA) i l'any 2011 l'Entesa de Progrés de Catalunya (PSC, ICV i EUiA). No inclou el senador aconseguit pel PSUC el 1979 amb les sigles Per l'Entesa.

El fons de color taronja recull les candidatures encapçalades per Convergència Democràtica: el 1977 Democràcia i Catalunya (CDC, EDC i Unió), el 1982 Catalunya al Senat (CDC, UDC i ERC), el 2015 Democràcia i Llibertat (CDC, DdC i Reagrupament), i la resta de eleccions fins 2011 Convergència i Unió; el 2016 és Convergència Democràtica de Catalunya en solitari

El fons de de color púrpura correspon a En Comú Podem, format per Podem, Barcelona en Comú, Iniciativa per C. Verds, EUiA i Equo.

Nombre de diputats catalans al Congrés 1977 - 2016

    EnC Podem EUA PSUC Inic. / ICV Verds OV P. Soc. Cat. PSC reagr. PSA indep. Esquerra PI Pacte Dem.  CiU DiL UCi DCC UDCA Centre Català C's CDS UCD PDP ACL P.Lib. AP / P.Popular
          CDC,EDC PSCr      
Juny 1977 Eleccions     8     Soc.C. 15 (Pacte)     EC,1   11     2   (UCiDCC)     9       AP,1
Juliol 1977 Formació grups parlam.     8     15 3     ERC,1   8     Unió,1   1     9       1
Set. 1978 PSCr s'incorpora al PSC. Cañellas funda UCA. Arana passa a ERC.     8     PSC 18 (PSC)     2   CDC,7       1 1     9       1
Des. 1978 Ramírez Heredia deixa UCD     8     18     1 2   7       1 1     8       1
Març 1979 Eleccions     8     17       1     8   (CiU)         CC-UC 12   (C.D.)   CD,1
Març 1980 UCC se separa d'UCD     8     17       1     8       UCC,1     11   (C.D.)   1
Set. 1980 Molins entra a CiU     8     17       1     9             11   (C.D.)   1
Abril 1981 Limón deixa PSC     8     16     1 1     9             11   (C.D.)   1
Set. 1981 Limón entra al PSA     8     16   1   1     9             11   (C.D.)   1
(Sept. 1982) 6 deixen UCD (5 van a CDS i 1 a Unió); Senillosa deixa CD     8     16   1   1     10           5 5   1    
Oct. 1982 Eleccions     1     25       1     12               (C.Pop.)     C.Pop. 8
Juny 1986 Eleccions     UEC,1     21             18           1   (C.Pop.)   (C.Pop.) 6
Juliol 1986 PDP deixa Coalic.Pop.     1     21             18           1   1   (C.Pop.) 5
Gener1987 Salas passa de PL a CiU     1     21             19           1   1     4
Febr. 1988 Costa deixa el PDP     (IC) IC,1   21     1       19           1         4
Febr. 1989 Costa entra al PP       1   21             19           1         PP,5
Oct. 1989 Eleccions       3   20             18           1         4
Set. 1992 Fdz.Teixidó deixa CDS       3   20     1       18                     4
Juny 1993 Eleccions       3   18       1     17                     7
Març 1996 Eleccions       2   19       1     16                     8
Oct. 1996 Rahola deixa ERC       2   19         1   16                     8
Març 2000 Eleccions       ICV-EA,1   17       1     15                     12
Març 2004 Eleccions   (ICV)   2   21       8     10                     6
Nov. 2006 Oms pren possessió   (ICV)   2 1 20       8     10                     6
Març 2008 Eleccions   (ICV)   1   25       3     10                     8
Nov. 2011 Eleccions   (ICV)   3   14       3     16                     11
Des. 2015 Eleccions 12 (EnCP)   (EnCP)   8       9       8       5           5
Juny 2016 Eleccions 12 (EnCP)   (EnCP)   7       9       C,8       5           6
      EUA PSUC Inic. / ICV Verds OV P. Soc. Cat. PSC reagr. PSA indep. Esquerra PI Pacte Dem.  CiU DiL / CDC UCi DCC UDCA Centre Català C's CDS UCD PDP ACL P.Lib. AP / P.Popular

Iniciativa inclou un diputat d'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra de 1989 a 1993 i un diputat d'EUA des de 2011. Els 12 diputats d'En Comú Podem l'any 2015 corresponen a BCómú (4), Iniciativa Verds (3), EUiA (2), Podem (2) i independents (1)

Diputat més votat 1931-2016

Eleccions al Congrés: 1931 Francesc Macià (ERC-EC) - 1933 Lluís Companys (ERC-EC) - 1936 Lluís Nicolau d'Olwell (ACR-EC) - 1977 Joan Reventós (PSCc-Soc.Cat.) - 1979 Joan Reventós (PSC) - 1982 Raimon Obiols (PSC) - 1986 Narcís Serra (PSC) - 1989 Narcís Serra (PSC) - 1993 Narcís Serra (PSC) - 1996 Narcís Serra (PSC) - 2000 Narcís Serra (PSC) - 2004 José Montilla (PSC) - 2008 Carme Chacón (PSC) - 2011 Carme Chacón (PSC) - 2015 Xavier Domènech (BComú-EnCP)  - 2016 Xavier Domènech (BComú-EnCP)

Eleccions al Senat: 1977 Josep Benet (indep.-Entesa dels Catalans) - 1979 Josep Andreu i Abelló (PSC-NE) - 1982 Alexandre Cirici (PSC) - 1986 Jordi Maragall (PSC) - 1989 Jordi Maragall (PSC) - 1993 Victòria Camps (indep.-PSC) - 1996 Jordi Maragall (PSC) - 2000 Mercè Aroz (PSC-ECP) - 2004 Mercè Aroz (PSC-ECP) - 2008 Maite Arqué (PSC-ECP) - 2011 Mònica Alminyana (PSC-EPC) - 2015 Óscar Guardingo (Podem-EnCP) - 2016 Óscar Guardingo (Podem-EnCP)

Eleccions al Parlament de Catalunya: 1932 Francesc Macià (ERC-EC) - 1980 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1984 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1988 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1992 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1995 Jordi Pujol (CDC-CiU) -1999 Pasqual Maragall (PSC-PSC-CPC) - 2003 Pasqual Maragall (PSC- PSC-CPC) - 2006 Artur Mas (CDC-CiU) - 2010 Artur Mas (CDC-CiU) - 2012 Artur Mas (CDC-CiU) - 2015 Raül Romeva (ind.-Junts pel Sí)

 

Veure percentatges de vot a Catalunya - Veure eleccions al Congrés de Diputats a Catalunya 1977-2016 - Veure eleccions al Senat a Catalunya

Veure quadre resum per partits (tot Espanya) 1869-1923

Veure quadre resum d'eleccions 1869-2015 i d'eleccions a Catalunya 1931-1936

Veure Sexenni i Restauració (1868 - 1923)

Veure P. Liberal *** Veure P. Conservador *** Veure Regionalistes *** Veure Republicans *** Veure Carlins i Tradicionalistes

Tornar a menú inicial

Si coneixeu alguna informació complementària de les que aquí s'hi exposen, adreceu-vos a carlestrek@hotmail.com