Eleccions a Catalunya  1931 - 1936

 

 

Escons

 

Corts Constituents

 

Parlament de Catalunya

I Corts

II Corts

Presidencials

 

juny 1931

octubre 1931

novembre 1932

novembre 1933

febrer 1936

abril 1936

P.Comunista de Catalunya (PCE)        

1

1

federals indep.extrema esquerra
2
2        
Extrema Esquerra Federal 2 2*        
P. Català Proletari        

1

1

POUM        

1

2

Unió Socialista de Catalunya

4

3

5

3

4

3

P. S. O. E.

1

1

 

1

1

1

Esq.Cat. Rad.-Soc./ P.Rep.d'Esq. (IR)

2

2

0

0

3

3

PR Radical-Socialista

1

1

       
Federals independents

2

2

       
PRD Federal

2

2

1

3

   
Acción Republicana      

1

   
Unió de Rabassaires      

1

2

2

Esquerra Republicana de Catalunya

24 +indep. 5

28 *

56 *

17

21

22

P.Nacionalista Rep. d'Esquerra  

*

*

0

2

1

Unió Catalanista    

1

     
PCR / Acció Catalana Republicana

2

3**

1

0

5

5

P Radical Autonomista    

4

     
PR Radical

3

3

 

1

0

 
Unió Democràtica de Catalunya  

**

1

     
Derecha Liberal Repubicana

1

1***

       
Lliga Reg. / Lliga Catalana

2

3***

16

22 +indep. 2****

12

13

Independents de Dretes      

1

   
CEDA      

****

0

 
Comunión Tradicionalista      

2

1

 

Els colors reflecteixen les coalicions electorals: al voltant d’ERC (lila), de la Lliga (blau), dels Radicals (groc) i d’ACR (verd).

Nota referent a les eleccions d'Octubre 1931: Aquesta columna recull la distribució de diputats catalanans, partint de les eleccions de juny i incorporant la repetició d’eleccions feta per cobrir les places que van deixar vacant les actes dobles de Macià i Alomar.

* El 1933 tres diputats a Corts i quatre diputats al Parlament de Catalunya deixen ERC i formen el PNRE; dels cinc independents a les Corts espanyoles elegits el 1931, tres s’incorporen a ERC, Samblancat (fed.ind.d'ext.esq.) funda Extrema Esquerra Republicana i Hurtado passa al PCR.

** Carrasco i Formiguera, diputat del PCR, deixa el partit i forma Unió Democràtica de Catalunya. D’altra banda, el PCR incorpora a Hurtado (independent en llistes d’ERC)

*** El diputat de la DLR passa a la Lliga

**** Un diputat de la Lliga passa a la CEDA el 1934

 

Per vots

En les eleccions municipals, recollim els percentatges obtinguts a la ciutat de Barcelona. - (a) A les eleccions de 1931, recollim separadament els vots obtinguts per la coalició de radicals, DLR, PCR i Esquerra a Lleida i Girona; a més, a Tarragona els radicals es presenten amb el PSOE, com a Conjunció Republicana-Socialista. - (b) En el cas de Barcelona, en la segona volta van ser elegits diputats independents d'ideologia federal aprofitant que Esquerra es va retirar. - (c) El 1933 Esquerra Catalana inclou a Lleida a Manuel Azaña, d'Acción Republicana, que en general es presentava dins la coalició Izquierda Republicana (AR-PRRSI) - (d) El PR Radical, reduït a una posició molt minoritària, només presenta llista pròpia a Lleida, i s'afegeix a les candidatures de la Lliga en les altres circumscripcions.

Esquerra Catalana és la coalició encapçalada per Esquerra Republicana de Catalunya i Unió Socialista de Catalunya, que inclou també independents (1931), Esq.Cat.Radical-socialista (1931), P. Radical Autonomista (1932), Unió Catalanista (1932), Unió de Rabassaires (1933, 1934 i 1936), P.Nacionalista Republicà d'Esquerres (1934 i 1936), P. Català Proletari (1936) i Acció Catalana Republicana (1936). A més, el 1931, 1932, 1933 i 1934 inclou diversos candidats federals.

La Lliga Catalana inclou a les seves llistes candidats d'Unió Democràtica de Catalunya (1932), Comunió Tradicionalista (1932, 1933, 1934 i 1936), CEDA (1936) i Renovación Española (1936). En les Presidencials de 1936, la Lliga es presenta en solitari perquè CT, CEDA i RE demanen l'abstenció.

  Munic. Barcelona Corts Espanyoles Parlament Catalunya Corts Espanyoles Municipals Barcelona Corts Espanyoles Presidencials
  abril 1931 juny 1931(a)(b) nov. 1932 nov. 1933  (c) gener 1934 febrer1936  (d) juny 1936
Dreta de Catalunya (CT,RE)     CT-RE 2,5 % CT-RE-PAC 2,3 %   (FCO)  
Comunió Tradicionalista     (LC) (DC) (LC) (DC) (LC) (FCO)  
independents de dreta     C.Catòlica 0,7 Agrari 0,7% / (LC)   (FCO)  
Liberals (monàrquics) 2 %            
P. Nacionalista Català         0,7 %    
Unió Democràtica de Catalunya     (LC) 0,1 %      
Lliga Reg. / Lliga Catalana LR 21 % LR 15,0 % LC 24,7 % LC 40,7 % LC 41,3 % Front Català d'Ordre 40,8% LC 24,1 %
Coalició Lliga Cat. + P.R.Radical     5,0 %        
Acció Catalana Rep. / P.C.R. PCR 12 % P.C.R. 2,4%(a) ACR-PRRS 8,2 % ACR-PNRE- RS-AR 7,3% ACR (C.Esquerres) ACR (Front.d'Esq.) ACR (Front.Popular)
P. R. Radical (CRS) 4,8% (a) 5,3 % 4,7 % 6,3 % (d)  
Coalició Esquerra Catalana + P.R.Radical   20,9 %          
Esquerra Catalana (ERC,USC) 31 % 52,6 % (a) 46,9 % 42,7 % (c) C.d'Esquerres 50,4 % Front Esquerres 59,1 % Front Popular 75,8 %
Conjunció Republicana-Socialista 21 % 1,7 %          
Acción Republicana / P.R.E.       (c) / IR 1,2%   PRE (Front.d'Esq.) PRE (Fr.Popular)
PRD Federal (CRS) (b) 1,2 % (EC) (C.Esquerres) (Front Esq.) (Fr.Popular)
P.R.Radical-Socialista   (EC) (ACR) (ACR)      
P.S.O.E. (CRS) (CRS) 0,1 % 0,1 %   (Front Esq.) (Fr.Popular)
Extrema Esquerra Federal   EEF+ind 2,0 EEF-PSR 0,8 EEF 0,1 % EEF 0,2 %    
Bloc Obrer i Camperol / POUM BOC 1 % BOC 0,7 % BOC 2,3 % FO 0,7 % BOC 0,7 % POUM (F.d'Esq.) POUM (F.P.)
PCC- P. Comunista de España     PCE 0,4 % PCE 1,3 % PCC 0,4 % PCC (F.d'Esq.) PCC (Fr.Pop.)

En les eleccions de 1931 va ser necessària una segona volta per cobrir un escó a Barcelona-ciutat i tres a Barcelona-província. Tant EC com la Lliga van decidir no presentar-se, cosa que propicia el següent resultat, poc significatiu: EEF 41,9% - PRD Federal (i Fed.indep.) 19,1% - PCR 19,0% - BOC 10,1% - DLR 3,1%.

Per cobrir dues vacants de diputats per Barcelona-ciutat, hi va haver eleccions l'octubre de 1931. ERC no es va presentar, per afavorir als altres partits. Primera volta: Lliga 36,1% - PCR 17,7% - PRR 14,9% - BOC 10,0% - EEF 8,3% - USC 6,2% - Federals 4,0% - PCE 1,6% - Segona volta (sense la Lliga, que ja ha obtingut un escó): PCR 74,3% - BOC 24,6% - PCE 1,0%

                                  

 

Tornar a menú inicial

Veure eleccions al Parlament de Catalunya 1932

Veure eleccions municipals 1931 i 1934

Si coneixeu alguna informació complementària de les que aquí s'hi exposen, adreceu-vos a carlestrek@hotmail.com