Eleccions al Parlament de Catalunya:

aplicació d'altres sistemes electorals

 

 

Eleccions 1980

  Total CiU PSC PSUC CC - UCD ERC PSA Solid.C (AP) Nac. d'Esq. UPS FN
Resultats oficials (4.circ.provincials, mínim.3%) 135 43 33 25 18 14 2        
4 circumsc. provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 42 32 24 18 13 2 2 1 1  
Única circumscripció 135 40 32 26 15 12 3 3 2 1 1
Única circumscripció mínim 3% 135 43 34 29 16 13          
Única circumscripció mínim 5% 135 43 34 29 16 13          
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 42* 32* 27 16* 11* 3 2* 1* 1*  
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 43** 33 24** 19** 10** 2 2** 1** 1**  
6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Corp. Metr.) 135 43 34 26 17 13 1 1      
18 circumscripcions  veure 135 50 38 28 12 6   1      
38 circumscripcions comarcals 135 58 34 23 11 7 1 1      
Barcelonès 47 13 12 10 5 5 1 1      
Baix Llobregat 12 3 4 5              
Vallès Occidental 12 4 3 4   1          
Vallès Oriental 5 2 2 1              
Maresme 5 3 1 1              
Resta de comarques 54 33 12 2 6 1          
1 comarca amb 4 diputats Segrià (PSC,1 CC-UCD,1 CiU,1 PSUC,1)
5 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,1 PSC,1 PSUC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC,1 ERC,1)
8 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,1 PSC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC,1), Garraf (PSC,1 CiU,1 ), Baix Ebre (CC-UCD,1 PSC,1), Montsià (CC-UCD,1 PSC,1) 
19 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya el diputat de Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Noguera, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès

Centristes de Catalunya-UCD guanya al Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 48.200 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, Barcelona donaria un diputat mes a CiU, PSC, CC i ERC i els treuria a Solidaritat (2), NE i UPS.

 ** El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 57.800 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, Barcelona donaria un diputat mes a CiU, PSUC, CC i ERC i els treuria a Solidaritat (2), NE i UPS.

El sistema de 6 circumscripcions (veure en detall)  divideix la província de Barcelona en tres: Barcelona ciutat, Corporació Metropolitana i resta de la província.

Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 38 comarques existents el 1980, amb un escó per cada comarca, més un per cada 52.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 79 per sistema proporcional, i 56 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona (que en aquella època eren 12), amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC PSUC UCD ERC PSA Solid.C NE UPS FN
Sistema mixt 135 62 25 21 14 7 2 2 1 1  
Circ.única proporcional 79 23 19 15 9 7 2 2 1 1  
Comarques 44 29 4 6 5            
Districtes de Barcelona 12 10 2                
35 comarques CiU guanya en 28 comarques (Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Empordà, Baix Penedès, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Maresme, Noguera. Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Segarra, Selva, Solsonès, Tarragonès, Urgell, Vall d'Aran, Vallès Oriental). PSC guanya Garraf i Segrià. CC-UCD guanya a Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta
Vallès Occidental VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (PSUC), VO-sud (PSUC)
Baix Llobregat BL-centre nord (PSUC), BL-cornellà i est (PSUC), BL-delta (PSUC)
Barcelonès Hospitalet (PSC), Badalona (PSUC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona CiU guanya en 10; el PSC guanya els actuals Nou Barris i Sant Martí

Eleccions 1984

  Total CiU PSC AP -PDP-UL PSUC ERC PCC Entesa Esq.C.      
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 72 41 11 6 5          
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 70 41 10 6 5 2 1      
Única circumscripció 135 66 42 10 7 6 3 1      
Única circumscripció mínim 3% 135 67 43 11 8 6          
Única circumscripció mínim 5% 135 71 45 11 8            
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 71* 42* 10 6 3 2* 1*      
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 74** 42** 9 5 3 2**        
6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Corp. Metr.) 135 73 43 9 5 4 1        
18 circumscripcions  veure 135 77 48 4 5 1          
38 circumscripcions comarcals 135 84 39 4 5 2 1        
Barcelonès 47 21 16 4 3 2 1        
Baix Llobregat 12 4 7   1            
Vallès Occidental 12 6 5   1            
Vallès Oriental 5 3 2                
Maresme 5 3 2                
Resta de comarques 54 47 7                
1 comarca amb 4 diputats Segrià (CiU, 3 PSC,1)
5 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)
8 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,2), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,1 PSC,1) 
19 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya en totes: Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Noguera, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 48.200 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, Barcelona donaria dos diputats més a CiU i un més al PSC i no tindrien diputats PCC i ENE.

** El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 57.800 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, el PCC no obtindria representació a Barcelona, on rebrien un diputat més CiU i PSC.

El sistema de 6 circumscripcions (veure en detall)  divideix la província de Barcelona en tres: Barcelona ciutat, Corporació Metropolitana i resta de la província; aquest sistema afavoreix a PSC i PCC perquè garanteix un important nombre de diputats a la Corporació Metropolitana, tot i l'alta abstenció.

Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 38 comarques existents el 1984, amb un escó per cada comarca, més un per cada 52.000 habitants. Si s'exigeix el 3% per tenir representació, CiU guanya un escó més al Barcelonès en detriment del PCC.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 79 per sistema proporcional, i 56 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona (que en aquella època eren 12), amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC AP PSUC ERC PCC EEC      
Sistema mixt 135 86 34 6 4 3 1 1      
Circ.única proporcional 79 39 25 6 4 3 1 1      
Comarques 44 36 8                
Districtes de Barcelona 12 11 1                
35 (de les 38) comarques CiU guanya en les 35 comarques
Vallès Occidental VO-Terrassa (PSC), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC)
Baix Llobregat BL-centre nord (PSC), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)
Barcelonès Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona CiU guanya en 11; el PSC guanya el districte corresponent actualment a  Nou Barris

Eleccions 1988

  Total CiU PSC IC (PSUC, PCC,ENE) AP ERC CDS AV- MEC      
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 69 42 9 6 6 3        
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 69 42 9 6 6 3        
Única circumscripció 135 65 42 11 7 5 5        
Única circumscripció mínim 3% 135 65 42 11 7 5 5        
Única circumscripció mínim 5% 135 70 46 11 8            
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 74 42 8 5 3 3        
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 75 43 7 5 2 3        
18 circumscripcions  veure 135 76 47 7 3 1 1        
38 circumscripcions comarcals 135 84 39 6 3 1 2        
Barcelonès 47 22 15 4 3 1 2        
Baix Llobregat 11 4 6 1              
Vallès Occidental 12 6 5 1              
Vallès Oriental 5 3 2                
Maresme 5 3 2                
Resta de comarques 55 46 9                
6 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Segrià (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)
7 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC,1),
23 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Montsià

El primer sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 48.200 habitants (cens de 1981). El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 57.800 habitants (cens de 1981). Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 41 comarques existents el 1988, amb un escó per cada comarca, més un per cada 53.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC IC AP ERC CDS AV      
Sistema mixt 135 87 32 6 4 3 3        
Circ.única proporcional 78 38 24 6 4 3 3        
Comarques 47 40 7                
Districtes de Barcelona 10 9 1                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en les 38 comarques
Vallès Occidental VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC)
Baix Llobregat BL-centre nord (PSC), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)
Barcelonès Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris

Eleccions 1992

  Total CiU PSC ERC IC PP CDS PCC      
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 70 40 11 7 7          
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 70 40 11 7 7          
Única circumscripció 135 66 39 11 9 8 1 1      
Única circumscripció mínim 3% 135 67 40 11 9 8          
Única circumscripció mínim 5% 135 67 40 11 9 8          
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 72* 40 9 7 6 1*        
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 75 39 9 6 6          
20 circumscripcions  veure 135 79 44 3 6 3          
41 circumscripcions comarcals 135 88 35 4 5 3          
Barcelonès 43 21 13 3 3 3          
Baix Llobregat 12 5 6   1            
Vallès Occidental 13 6 5 1 1            
Vallès Oriental 5 3 2                
Maresme 5 4 1                
Resta de comarques 57 49 8                
1 comarca amb 4 diputats Segrià (CiU, 3 PSC,1)
5 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)
8 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,2), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,1 PSC,1) 
22 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 49.000 habitants (cens de 1991); si s'exigís un mínim del 3 per cent dels vots en cada circumscripció, el CDS perdria el seu diputat i el guanyaria CiU. El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.500 habitants (cens de 1991). Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC ERC IC PP CDS PCC      
Sistema mixt 135 89 30 6 5 5          
Circ.única proporcional 78 39 23 6 5 5          
Comarques 47 41 6                
Districtes de Barcelona 10 9 1                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en les 38 comarques
Vallès Occidental VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC)
Baix Llobregat BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)
Barcelonès Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris

Eleccions 1995

  Total CiU PSC PP IC-EV ERC AEC        
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 60 34 17 11 13          
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 60 34 17 11 13          
Única circumscripció 135 57 34 18 13 13          
Única circumscripció mínim 3% 135 57 34 18 13 13          
Única circumscripció mínim 5% 135 57 34 18 13 13          
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 63 33 17 11 11          
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 63 34 17 9 12          
20 circumscripcions  veure 135 70 36 14 8 7          
41 circumscripcions comarcals 135 80 30 11 9 5          
Barcelonès 43 17 11 7 5 3          
Baix Llobregat 12 4 4 1 2 1          
Vallès Occidental 13 5 4 1 2 1          
Vallès Oriental 5 3 2                
Maresme 5 3 1 1              
Resta de comarques 57 48 8 1              
1 comarca amb 4 diputats Segrià (CiU,2 PSC,1 PP,1)
5 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)
8 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,1 PSC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,2) 
22 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 49.000 habitants (cens de 1991). El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.500 habitants (cens de 1991). Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC PP IC-EV ERC AEC        
Sistema mixt 135 85 25 10 8 7          
Circ.única proporcional 78 33 20 10 8 7          
Comarques 47 43 4                
Districtes de Barcelona 10 9 1                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en les 38 comarques
Vallès Occidental VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (CiU)
Baix Llobregat BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)
Barcelonès Hospitalet (PSC), Badalona (CiU), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris

Eleccions 1999

  Total PSC - CPC -ICV* CiU PP ERC ICV* EUiA EV (CEC)      
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 52 56 12 12 3          
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 52 56 12 12 2 1        
Única circumscripció 135 53 52 13 12 3 1 1      
Única circumscripció mínim 3% 135 55 55 13 12            
Única circumscripció mínim 5% 135 55 55 13 12            
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 54 57* 10 10 3 1*        
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 53 58 10 11** 2 1**        
20 circumscripcions  veure 135 59 62 8 5 1          
41 circumscripcions comarcals 135 52 71 7 4 1          
Barcelonès 43 19 15 5 3 1          
Baix Llobregat 12 7 4 1              
Vallès Occidental 13 6 5 1 1            
Vallès Oriental 5 2 3                
Maresme 5 2 3                
Resta de comarques 57 16 41                
1 comarca amb 4 diputats Segrià (CiU,2 PSC-CpC-ICV,2)
5 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,2 PSC-CpC-ICV,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC-CpC,1), Tarragonès (PSC-CpC-ICV,2 CiU,1), Baix Camp (CiU,2 PSC-CpC-ICV,1)
8 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Selva (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1) 
22 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

PSC-CpC-ICV guanya al Baix Penedès

Els vots de la coalició PSC-CpC-Iniciativa en les províncies de Girona, Lleida i Tarragona se sumen als vots del PSC a Barcelona.

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 49.000 habitants (cens de 1991); si s'exigís un mínim del 3 per cent dels vots en cada circumscripció, EUiA perdria el seu diputat i el guanyaria CiU.

** El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.500 habitants (cens de 1991); l'aplicació del mínim del 3% fa perdre el seu escó a EUiA i el guanya ERC.. Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total PSC CiU PP ERC ICV* EUiA EVCEC      
Sistema mixt 135 49 69 7 7 2 1        
Circ.única proporcional 78 31 30 7 7 2 1        
Comarques 47 12 35                
Districtes de Barcelona 10 6 4                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en 35 comarques . El PSC-CpC guanya al Garraf i la coalició PSC-CpC-ICV guanya al Baix Penedès i el Tarragonès
Vallès Occidental VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (PSC-CpC), VO-sud (PSC-CpC)
Baix Llobregat BL-centre nord (PSC-CpC), BL-cornellà i est (PSC-CpC), BL-delta (PSC-CpC)
Barcelonès Hospitalet (PSC-CpC), Badalona (PSC-CpC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC-CpC)
Districtes de Barcelona PSC-CpC guanya a Ciutat Vella, Sants-M., Horta-G., Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.  CiU guanya a l'Eixample, Les Corts, Sarrià-StG. i Gràcia

Eleccions 2003

  Total PSC - CPC CiU ERC PP ICV EUiA EV-AE        
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 42 46 23 15 9          
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 42 46 23 15 9          
Única circumscripció 135 43 43 23 16 10          
Única circumscripció mínim 3% 135 43 43 23 16 10          
Única circumscripció mínim 5% 135 43 43 23 16 10          
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 44 48 23 13 7          
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 44 48 24 13 6          
20 circumscripcions  veure 135 47 52 21 11 4          
41 circumscripcions comarcals 135 43 61 15 11 5          
Barcelonès 37 13 10 5 6 3          
Baix Llobregat 13 6 3 1 2 1          
Vallès Occidental 13 5 4 2 1 1          
Vallès Oriental 6 2 3 1              
Maresme 7 2 3 1 1            
Resta de comarques 59 15 38 5 1            
1 comarca amb 4 diputats Tarragonès (PSC-CpC,2 CiU,1 PP,1)
6 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Selva (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Osona (CiU,2 ERC,1), Bages (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Segrià (CiU,2 PSC-CpC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1)
8 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1),  Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Penedès (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC,1) 
21 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 51.500 habitants (cens de 20011). El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 61.800 habitants (cens de 2001).  Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 57.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total PSC CiU ERC PP ICV EVAE        
Sistema mixt 135 43 64 13 9 6          
Circ.única proporcional 78 25 25 13 9 6          
Comarques 47 12 35                
Districtes de Barcelona 10 6 4                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en 35 comarques . La coalició PSC-CpC guanya al Baix Penedès, Garraf i Tarragonès
Vallès Occidental VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (PSC-CpC), VO-sud (PSC-CpC)
Baix Llobregat BL-centre nord (PSC-CpC), BL-cornellà i est (PSC-CpC), BL-delta (PSC-CpC)
Barcelonès Hospitalet (PSC-CpC), Badalona (PSC-CpC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC-CpC)
Districtes de Barcelona PSC-CpC guanya a Ciutat Vella, Sants-M., Horta-G., Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.  CiU guanya a l'Eixample, Les Corts, Sarrià-StG. i Gràcia

Eleccions 2006

  Total CiU PSC - CpC ERC PP ICV - EUiA C's EV EVC PACMA    
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 48 37 21 14 12 3        
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 48 37 21 14 12 3        
Única circumscripció 135 45 38 20 15 13 4        
Única circumscripció mínim 3% 135 45 38 20 15 13 4        
Única circumscripció mínim 5% 135 47 39 20 15 14          
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 49 39 20 12 12 3        
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 51 36 21 13 11 3        
20 circumscripcions  veure 135 54 42 19 12 7 1        
41 circumscripcions comarcals 135 66 40 12 9 7 1        
Barcelonès 37 11 11 4 5 5 1        
Baix Llobregat 13 4 6 1 1 1          
Vallès Occidental 13 4 5 2 1 1          
Vallès Oriental 6 3 2 1              
Maresme 7 3 2 1 1            
Resta de comarques 59 41 14 3 1            
1 comarca amb 4 diputats Tarragonès (CiU,2 PSC-CpC,1 PP,1)
6 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Selva (CiU,2 PSC-CpC,1), Osona (CiU,2 ERC,1), Bages (CiU,2 PSC-CpC,1), Segrià (CiU,2 PSC-CpC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1)
8 comarques amb 2 diputats Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1),  Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (CiU,1 PSC-CpC,1 ), Baix Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC,1) 
21 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 51.500 habitants (cens de 20011). El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 61.800 habitants (cens de 2001).  Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 57.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC ERC PP ICV C's EV PACMA    
Sistema mixt 135 69 36 11 9 8 2        
Circ.única proporcional 78 26 22 11 9 8 2        
Comarques 47 39 8                
Districtes de Barcelona 10 4 6                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en les 38 comarques .
Vallès Occidental VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC-CpC)
Baix Llobregat BL-centre nord (PSC-CpC), BL-cornellà i est (PSC-CpC), BL-delta (PSC-CpC)
Barcelonès Hospitalet (PSC-CpC), Badalona (PSC-CpC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC-CpC)
Districtes de Barcelona PSC-CpC guanya a Ciutat Vella, Sants-M., Horta-G., Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.  CiU guanya a l'Eixample, Les Corts, Sarrià-StG. i Gràcia

Eleccions 2010

  Total CiU PSC PP ICV - EUiA ERC C's SI PxC RI  
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 62 28 18 10 10 3 4      
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 62 28 18 9 10 3 3 2    
Única circumscripció 135 57 27 18 10 10 5 4 3 1  
Única circumscripció mínim 3% 135 58 28 18 11 10 5 5      
Única circumscripció mínim 5% 135 62 30 20 12 11          
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 67* 26* 16* 9 9 3* 3* 2*    
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 67** 28** 16** 8 9 3 3** 1**    
6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Àrea Metro.) 135 64 29 19 8 9* 3 2 1*    
20 circumscripcions  veure 135 77 30 17 6 4 1        
41 circumscripcions comarcals 135 89 23 13 5 3 1 1      
Barcelonès 34 13 8 6 3 2 1 1      
Baix Llobregat 12 5 4 2 1            
Vallès Occidental 14 7 3 2 1 1          
Vallès Oriental 6 4 1 1              
Maresme 7 5 1 1              
Resta de comarques 62 55 6 1              
2 comarques amb 4 diputats Segrià (CiU,3 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1 PP,1)
7 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,3), Alt Empordà (CiU,3), Selva (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,3),  Garraf (CiU,2 PSC,1 ),Baix Camp (CiU,2 PSC,1)
6 comarques amb 2 diputats Baix Empordà (CiU,),  Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2),  Baix Penedès (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,2) 
21 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" (que poden veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 60.800 habitants (padró de 2009); en cas d'aplicar-se un mínim del 3%, quedaria sense diputats per Barcelona SI (2) i PxC (2) i tindrien un diputat més CiU, PSC, PP i C's. Per tant, CiU tindria majoria absoluta amb 68, seguit de PSC 27, PP 17, ICV-EUA 9, ERC 9, C's 4 i SI 1.

** El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 72.500 habitants (padró de 2009); en cas d'aplicar-se un mínim del 3%, SI (2) i PxC (1) quedarien sense representació a Barcelona i CiU, PSC i ERC tindrien un diputat més. Per tant, CiU tindria majoria absoluta amb 68, seguit de PSC 29, PP 17, ICV-EUA 8, ERC 10 i C's 3.

El sistema de 6 circumscripcions (veure en detall)  divideix la província de Barcelona en tres: Barcelona ciutat, Àrea Metropolitana i resta de la província. En aquest cas, si exigim un 3%, PxC perd el seu diputat en favor d'Esquerra.

 Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 67.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC PP ICV ERC C's SI PxC RI  
Sistema mixt 135 86 20 10 6 6 2 2 2 1  
Circ.única proporcional 78 33 16 10 6 6 2 2 2 1  
Comarques 47 44 3                
Districtes de Barcelona 10 9 1                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en les 38 comarques .
Vallès Occidental VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (CiU)
Baix Llobregat BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (CiU)
Barcelonès Hospitalet (PSC), Badalona (CiU), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona CiU guanya a Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-StG., Gràcia, Horta-G., Sant Andreu i Sant Martí. PSC guanya a Nou Barris

Eleccions 2012

  Total CiU PSC ERC PP ICV - EUiA C's CUP PxC SI EB
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 50 20 21 19 13 9 3      
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 50 20 20 19 13 8 3 1 1  
Única circumscripció 135 44 20 19 18 14 11 5 2 1 1
Única circumscripció mínim 3% 135 45 21 20 19 14 11 5      
Única circumscripció mínim 5% 135 47 22 21 19 15 11        
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 51 20* 21 17* 12 9 3 1* 1*  
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 53 20 22** 18 11 8 2 1**    
6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Àrea Metro.) 135 52 20 21 19 13 8 2      
20 circumscripcions  veure 135 58 21 19 18 11 7 1      
41 circumscripcions comarcals 135 71 17 17 15 9 5 1      
Barcelonès 34 10 6 4 6 4 3 1      
Baix Llobregat 12 3 3 1 2 2 1        
Vallès Occidental 14 4 3 2 2 2 1        
Vallès Oriental 6 2 1 1 1 1          
Maresme 7 4 1 1 1            
Resta de comarques 62 48 3 8 3            
2 comarques amb 4 diputats Tarragonès (CiU,2  PP,1 PSC,1), Segrià (CiU,2 ERC,1 PP,1)
7 comarques amb 3 diputats Gironès (CiU,2 ERC,1), Alt Empordà (CiU,2 ERC,1), Selva (CiU,2 ERC,1), Osona (CiU,2 ERC,1), Bages (CiU,2 ERC,1),  Garraf (CiU,2 PSC,1 ), Baix Camp (CiU,2 PP,1)
6 comarques amb 2 diputats Baix Empordà (CiU,2),  Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2),  Baix Penedès (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,1 ERC,1), Montsià (CiU,1 ERC.1) 
21 comarques amb 1 diputat Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" (que poden veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 60.800 habitants (padró de 2009); en cas d'aplicar-se un mínim del 3%, quedaria sense diputats per Barcelona PxC i SI i tindrien un diputat més PSC i PP

** El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 72.500 habitants (padró de 2009); en cas d'aplicar-se un mínim del 3%, quedaria sense diputats per Barcelona PxC i tindria un diputat més ERC.

El sistema de 6 circumscripcions (veure en detall)  divideix la província de Barcelona en tres: Barcelona ciutat, Àrea Metropolitana i resta de la província. Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 67.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total CiU PSC ERC PP ICV C's CUP PxC SI  
Sistema mixt 135 77 18 11 11 8 6 2 1 1  
Circ.única proporcional 78 26 12 11 11 8 6 2 1 1  
Comarques 47 42 5                
Districtes de Barcelona 10 9 1                
38 (de les 41) comarques CiU guanya en les 38 comarques .
Vallès Occidental VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (CiU)
Baix Llobregat BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)
Barcelonès Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona CiU guanya a Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-StG., Gràcia, Horta-G., Sant Andreu i Sant Martí. PSC guanya a Nou Barris

Eleccions 2015

  Total Junts pel Sí C's PSC Cat. Sí que es Pot PP CUP Unió PACMA    
Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%) 135 62 25 16 11 11 10        
4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%) 135 62 24 16 11 10 10 2      
Única circumscripció 135 55 25 17 12 11 11 3 1    
Única circumscripció mínim 3% 135 57 25 18 12 12 11        
Única circumscripció mínim 5% 135 57 25 18 12 12 11        
7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure 135 64* 24* 15 10 10 10 2*      
7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure 135 68 24 15 9* 9 9 1*      
6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Àrea Metro.) 135 65 25 16 10 10 9        
20 circumscripcions  veure 135 71 26 15 10 6 7        
42 circumscripcions comarcals 135 87 19 12 7 6 4        
Barcelonès 33 12 6 5 3 4 3        
Baix Llobregat 12 4 3 2 2 1          
Vallès Occidental 14 5 3 2 2 1 1        
Vallès Oriental 6 4 1 1              
Maresme 7 5 1 1              
Resta de comarques 63 57 5 1              
2 comarques amb 4 diputats Tarragonès (Junts,2  C's,1 PSC,1), Segrià (Junts,3 C's,1)
7 comarques amb 3 diputats Gironès (Junts,3), Alt Empordà (Junts,3), Selva (Junts,3), Osona (Junts,3), Bages (Junts,3),  Garraf (Junts,2 C's,1 ), Baix Camp (Junts,2 C's,1)
6 comarques amb 2 diputats Baix Empordà (Junts,2),  Anoia (Junts,2), Alt Penedès (Junts,2),  Baix Penedès (Junts,1 C's,1), Baix Ebre (Junts,2), Montsià (Junts,2
22 comarques amb 1 diputat Junts pel Sí guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Moianès, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" (que poden veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 60.800 habitants (padró de 2009). En cas d'aplicar-se el mínim del 3% Unió perd els dos diputats i els guanyen Junts pel Sí i Ciutadans.

** El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 72.500 habitants (padró de 2009). L'aplicació del ínim del 3% deixa fora Unió i dóna un escó al PSC.

El sistema de 6 circumscripcions (veure en detall)  divideix la província de Barcelona en tres: Barcelona ciutat, Àrea Metropolitana i resta de la província. Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 67.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

  Total Junts pel Si C's PSC C. Sí que es Pot PP CUP Unió PACMA
Sistema mixt 135 85 18 11 7 6 6 2  
Circ.única proporcional 77 32 14 10 7 6 6 2  
Comarques 48 44 3 1          
Districtes de Barcelona 10 9 1            
39 (de les 42) comarques Junts pel Sí guanya en les 39 comarques .
Vallès Occidental VO-Terrassa (Junts), VO-Sabadell (Junts), VO-sud (Junts)
Baix Llobregat BL-centre nord (Junts), BL-cornellà i est (C's), BL-delta (C's)
Barcelonès Hospitalet (C's), Badalona (Junts), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)
Districtes de Barcelona Junts pel Sí guanya a Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-StG., Gràcia, Horta-G., Sant Andreu i Sant Martí. Ciutadans guanya a Nou Barris

 

 

Anar a eleccions al Parlament de Catalunya

Veure resultats complerts a nivell nacional, per vegueries o per comarques

Veure projecció pel Parlament de Catalunya a partir d'eleccions generals, municipals i europees

Anar a historiaelectoral.com