Catalunya: Sistema electoral de 20 circumscripcions

Eleccions al Parlament  1980-2015

 

Aplicació d'un sistema electoral de 20 circumscripcions en les eleccions al Parlament de Catalunya

Aquesta simulació estudia la distribució dels 135 escons del Parlament de Catalunya amb un sistema electoral que estableix entre 18 i 20 circumscripcions, normalment formades per l'agrupació de diverses comarques, però també dividint en diverses circumscripcions les comarques més poblades.

Per les eleccions de la dècada de 1980 utilitzem 18 circumscripcions, partint de les vegueries i les 38 comarques configurades el 1932, dividint-les quan són molt grans. Atorguem a cada districte un diputat i un altre cada 47.000 habitants.

  1980 1984 1988
Població Dip. CiU PSC PSUC CC UCD ERC SC (AP) CiU PSC CP (AP) PSUC ERC CiU PSC IC AP ERC CDS
Total (1981) 135 50 38 28 12 6 1 77 48 4 5 1 76 47 7 3 1 1
1.a) Barcelona 1.755.000 38 13* 9 7 4 4 1 20 11 4 2 1 20 10 3 3 1 1
1.b) L'Hospitalet de Ll. - Esplugues - St Just Desvern 350.000 8 1 4 3       3 5       2 5 1      
1.c) Baix Besòs (Badalona, Sant Adrià, Sta. Coloma Gr.) 404.000 9 2 3 4       3 5   1   3 5 1      
1.d) Maresme 253.000 6 3 2 1       4 2       4 2        
1.e) Vallès Oriental 225.000 5 2' 2 1       3 2       3 2        
1.f) Vallès Occidental Sabadell (Rubí-StCugat-Cerdanyola-Ripollet-Montcada) 423.000 9 3' 3 3       4' 4   1   4' 4 1      
1.g) Vallès Occidental Terrassa  (Castellbisbal-Castellar) 175.000 4 2 1 1       2' 2       2' 2        
1.h) Baix Llobregat 517.000 11 3 4 4'       4 6   1   4 6 1      
2.a) Tarragona (Alt Camp, Baix Penedès, Tarragonès) 211.000 5 2 1 1 1     3 2       3 2        
2.b) Alt Penedès - Garraf 134.000 3 2 1         2 1       2 1        
3. Reus  (Baix Camp, Conca Barberà, Priorat) 147.000 4 1' 1   1 1   3 1       3 1        
4. Ebre (Baix Ebre, Montsià Ribera d'Ebre, Terra Alta) 154.000 4 1 1 1 1'     3 1       3 1        
5.a). Girona (Garrotxa, Gironès, Selva) 243.000 6 4 1   1     4 2       5 1        
5.b) Empordà (Alt Empordà, Baix Empordà) 163.000 4 2 1   1     3 1       3 1        
6. Vic (Osona, Cerdanya, Ripollès) 157.000 4 3 1         4         4          
7. Centre (Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès) 281.000 6 3 2 1       5 1       4 2        
8. Pirineu (Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran) 49.000 2 1     1     2         2          
9. Lleida (Garrigues, Noguerra, Segarra, Segrià, Urgell) 290.000 7 2' 1 1 2 1   5 2       5 2        

Si no es demana un 3 per cent de vots per entrar al repartiment d'escons, el 1980 el Partido Socialista de Andalucía obté un escó a Barcelona en detriment de CiU.

 

Després de l'establiment de 41 comarques per Llei de 1987, redefinim les circumscripcions, que arriben a ser 20; cada circumscripció escull un diputat, més un altre cada 49.000 habitants (1991), 51.000 habitants (2001) o 59.000 habitants (2012)

  1992 1995 1999 2003 2006 2010
  Població Dip. CiU PSC ERC IC EV PP CiU PSC PP IC ERC PSC CpC CiU PP ERC ICV PSC CpC CiU ERC PP ICV EUA CiU PSC ERC PP ICV EUA C CiU PSC PP ICV EUA ERC C
Total (1991 / 2001) 135 79 44 3 6 3 70 36 14 8 7 59 62 8 5 1 47 52 21 11 4 54 42 19 12 7 1 77 30 17 6 4 1
1. Barcelona 1.648.000  1.505.000 34/30 18 9 2 2 3 14 8 6 3 3 14 12 4 3 1 10 9 5 4 2 9 8 4 4 4 1 13 6 5 3 2 1
2. L'Hospitalet de Ll. 269.000 / 242.000 6 / 5 1 4   1   2 2' 1 1   4 1 1     3 1   1   1 3   1     2 2' 1      
3. Baix Besòs (Badalona, Sant Adrià, Sta. Coloma Gr.) 385.000 / 357.000 8 / 7 3 4   1   3 3' 1 1   5 2 1     4 2   1   2 3   1 1   3 2 1 1    
4. Maresme 293.000 / 355.000 7 5 2       4 2 1     3 4       2 3 1 1   3 2 1 1     5 1 1      
5. Vallès Oriental 262.000 / 318.000 6 / 7 4 2       4 2       3 3'       3 3' 1     3 2 1 1     4 2 1      
6.VallèsOcc.Sabadell (Rubí-StCugat-Cerdanyola-Ripollet-Montcada) 465.000 / 502.000 10 5 4   1   4 3 1 1 1 5 4 1     4 3 1 1 1 3 4 1 1 1   5 3 1 1    
7.VallèsOcc.Terrassa  (Castellbisbal-Castellar) 184.000 / 229.000 4 / 5 2' 2       2' 2       2' 2       2' 2 1     2 2' 1       3 1 1      
8. Baix Llobregat 610.000 / 692.000 13/14 6 6`   1   4' 4 2 2 1 8 4 1     6 3 2 2 1 4 6 1 2 1   6 4 2 1 1  
9. Alt Penedès - Anoia - Garraf 228.000 / 279.000 5 / 6 3 2       3 2       2 3       2 3 1     3 2 1       4 1 1      
10. Centre (Bages, Berguedà, Solsonès) 202.000 / 205.000 5 4 1       4 1       2 3       1 3 1     3 1 1       4 1        
11. Osona 117.000 / 129.000 3 3         3           3         2 1     2   1       3          
12. Empordà (Alt Empordà, Baix Empordà) 180.000 / 208.000 4 / 5 3 1       3 1       1 3     (PSC) 2 2' 1     3 1 1       4 1        
13.Girona (Garrotxa,Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva) 318.000 / 360.000 7 / 8 5 1 1     4 2     1 2 4   1 (PSC) 2 4 2     4 2 2       5 1 1   1  
14. Cerdanya - Alt Urgell 31.000 / 34.000 1 1         1           1     (PSC)   1       1           1          
15. Pallars (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà) 21.000 / 22.000 1 1         1           1     (PSC)   1       1           1          
16. Val d'Aran 6.000 / 8.000 1 1         1           1     (PSC)   1       1           1          
17. Lleida (Garrigues, Noguerra, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell) 293.000 / 300.000 7 / 6 5 2       4 1 1   1 2 4   1 (PSC) 2 3 1     3 2 1       4 1 1      
18. Tarragona (Alt Camp, Baix Penedès, Tarragonès) 228.000 / 278.000 5 / 6 3 2       3 1 1     3 2     (PSC) 2 2' 1 1   2' 2 1 1     3 2 1      
19. Reus  (Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat) 159.000 / 174.000 4 3 1       3 1       2 2'     (PSC) 1 2 1     2 1 1       3 1        
20. Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià Ribera d'Ebre, Terra Alta) 153.000 / 159.000 4 3 1       3 1       1 3     (PSC) 1 2 1     2 1 1       3 1        

Si no es demana un 3 per cent de vots per entrar al repartiment d'escons, el 2010 Solidaritat obté un escó a Barcelona en detriment de CiU

 

  2012 2015    
  Població Dip. CiU PSC ERC PP ICV EUA C's CUP Junts pel Sí (CDC, ERC) C's PSC CSQP (ICV, Podem) PP CUP                        
Total (2012) 135 58 21 19 18 11 7 1 71 26 15 10 6 7                        
1. Barcelona 1.593.000 27 9 4 4 4 3 2 1 11 5 3 3 2 3                        
2. L'Hospitalet de Ll. 253.000 5 1 2   1 1     1 2 1 1                            
3. Baix Besòs (Badalona, Sant Adrià, Sta. Coloma Gr.) 369.000 7 2 2'   1 1 1   2' 2 1 1 1                          
4. Maresme 438.000 8 4 1 1 1 1     5 2 1                              
5. Vallès Oriental 399.000 7 3 1 1 1 1     4 1 1 1                            
6. Vallès Occidental Sabadell 617.000 11 4 2 1 2 1 1   4 3 1 1 1 1                        
7. Vallès Occidental Terrassa 282.000 5 2' 2 1         2 1 1 1                            
8. Baix Llobregat 806.000 14 3 3' 2 2 2 2   4 3 3 2 1 1                        
9. Alt Penedès - Anoia - Garraf 370.000 7 3 1 1 1 1     4 1 1     1                        
10. Centre (Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès) 238.000 4 3   1         4                                  
11. Osona 160.000 3 2   1         3                                  
12. Empordà 273.000 5 3   1 1       4 1                                
13. Girona (Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva) 468.000 8 5 1 1 1       5 1 1     1                        
14. Cerdanya - Alt Urgell 39.000 1 1             1                                  
15. Pallars (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà) 25.000 1 1             1                                  
16. Val d'Aran 10.000 1 1             1                                  
17. Lleida (Garrigues, Noguerra, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell) 364.000 6 4   1 1       5 1                                
18. Tarragona (Alt Camp, Baix Penedès, Tarragonès) 394.000 7 3 1 1 1   1   3 2 1   1                          
19. Reus  (Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat) 221.000 4 2   1 1       3 1                                
20. Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià Ribera d'Ebre, Terra Alta) 185.000 4 2 1 1         4                                  

 

Aplicació d'un sistema electoral de 12 circumscripcions a Catalunya en les eleccions al Congrés de Diputats

Cada una de les 12 circumscripcions escull un diputat, més un altre cada 150.000 habitants (1991), 155.000 habitants (2001) o 195.000 habitants (2009)

  1977 1979 1982 1986 1989
  Població Dip. SC(PSCc PSOE) PSUC UCD Pacte (CDC PSCr) UCi DCC EC (ERC) AP PSC CC UCD PSUC CiU ERC CD (AP) PSC CiU AP-PDP PSUC ERC PSC CiU AP PDP PL CDS UEC(PSUC ENE) PSC CiU PP IC CDS
Oficial (4 circ.)   47/46 15 8 9 11 2 1 1 17 12 8 8 1 1 25 12 8 1 1 21 18 6 1 1 20 18 4 3 1
Total (1975) 47/46 17 8 8 12 1 1 - 19 13 6 9 - - 27 15 4 1 - 24 20 2 1 - 22 20 2 1 1
1. Barcelonès 2.413.000 17/16 6 4 3 2 1 1   6 4 4 3     9 4 3 1   8 6 2 1   7 5 2 1 1
2. Maresme 231.000 2 1     1'       1'     1     1' 1       1' 1       1 1'      
3. Vallès Oriental 194.000 2 1'     1       1'     1     1' 1       1' 1       1' 1      
4. Vallès Occidental 546.000 4 1 2   1       2 1 1       3 1       3 1       3 1      
5. Baix Llobregat 512.000 4 2 1 1         2 1 1       4         3 1       3 1      
6. Alt Penedès - Anoia - Garraf 196.000 2 1'     1       1'     1     1' 1       1' 1       1 1'      
7. Centre (Bages, Berguedà, Osona, Solsonès) 310.000 3 1     2       1 1   1'     1 2       1 2       1 2      
8.Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva) 431.000 4 1   1 2       2 1   1     2 2'       2 2'       1 3      
9. Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, P. Sobirà, Val d'Aran) 62.000 1       1         1           1         1         1      
10. Lleida (Garrigues, Noguerra, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell) 285.000 3 1   1' 1       1 2         2 1       1 2       1 2      
11. Tarragona (Alt Camp, Baix Penedès, Baix Camp, Conca Barberà, Priorat, Tarragonès) 328.000 3 1' 1 1         1' 1   1     2 1       2 1       2 1      
12. Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià Ribera d'Ebre, Terra Alta) 152.500 2 1   1'         1 1'         1'   1     1' 1       1 1'      

 

  1993 1996 2000 2004 2008
  Població Dip. PSC CiU PP IC ERC PSC CiU PP IC EV ERC PSC CiU PP ERC ICV PSC CiU ERC PP ICV EUA PSC CiU PP ERC ICV EUA
Oficial (4 circ.)   47/46/ 47 18 17 8 3 1 19 16 8 2 1 17 15 12 1 1 21 10 8 6 2 25 10 8 3 1
Total (1991 / 2001) 47/46/ 47 20 19 7 1   23 17 5 1   19 18 9     24 12 6 4 1 28 11 5 2 1
1. Barcelonès 2.302.000  2.104.000 16/15 /14 6 5 4 1   7 4 3 1   6 4 5     7 2 2 2 1 7 2 3 1 1
2. Maresme 293.000 / 355.000 2/3 1 1'       1' 1       1 1'       2 1       2 1      
3. Vallès Oriental 262.000 / 318.000 2/3 1' 1       1' 1       1' 1       2 1       2 1      
4.Vallès Occidental 649.000 / 731.000 5 3 1 1     3 1 1     2' 2 1     3 1   1   3 1 1    
5. Baix Llobregat 610.000 / 692.000 5 3 1 1     3 1 1     3 1 1     3 1   1   3 1 1    
6. Alt Penedès - Anoia - Garraf 228.000 / 279.000 2 1 1'       1' 1       1 1'       1' 1       1' 1      
7. Centre (Bages, Berguedà, Osona, Solsonès) 319.000 / 334.000 3 1 2       1 2       1 2       1 1' 1     2 1      
8.Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva) 498.000 / 554.000 4 1 3       2 2'       1 2 1     2 1 1     2 1   1  
9. Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d'Aran) 58.000 / 63.000 1   1         1         1         1       1        
10. Lleida (Garrigues, Noguerra, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell) 292.000 / 298.000 2 1 1'       1 1'       1 1'       1' 1       1' 1      
11. Tarragona (Alt Camp, Baix Penedès, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès) 367.000 / 442.000 3 1' 1 1     2 1       1' 1 1     1' 1 1     2 1      
12. Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià Ribera d'Ebre, Terra Alta) 155.000 / 156.000 2 1 1       1' 1       1 1'       1'   1     2        

 

  2011 2015      
  Població Dip. CiU PSC PP ICV EUA ERC                                        
Oficial (4 circ.)   47 16 14 11 3 3                                        
Total (2009)  47 20 15 10 1 1                                        
1. Barcelonès 2.251.000 13 4 4' 3 1 1                                        
2. Maresme 426.000 3 1' 1 1                                            
3. Vallès Oriental 394.000 3 1' 1 1                                            
4.Vallès Occidental 879.000 5 2 2' 1                                            
5. Baix Llobregat 794.000 5 1 2' 2                                            
6. Alt Penedès - Anoia - Garraf 377.000 2 1' 1                                              
7. Centre (Bages, Berguedà, Osona, Solsonès) 392.000 3 2' 1                                              
8.Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva) 733.000 4 2 1 1                                            
9. Pirineu (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d'Aran) 77.000 1 1                                                
10. Lleida (Garrigues, Noguerra, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell) 360.000 2 2                                                
11. Tarragona (Alt Camp, Baix Penedès, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès) 612.000 4 2 1 1                                            
12. Terres de l'Ebre (Baix Ebre, Montsià Ribera d'Ebre, Terra Alta) 191.000 2 1' 1                                              

 

 

 

 

Tornar a eleccions al Parlament de Catalunya

Tonar a simulacions d'altres sistemes electorals en les eleccions catalanes

Tornar a eleccions al Congrés de Diputats a Catalunya

Tornar a historiaelectoral.com