Cuadro resumen

de todas las elecciones en España

1977 - 2021

 

 

                                                                       

n

percent2.png

 

Elecciones al Congreso de los Diputados

 

Gen. 1977

Gen. 1979

Gen. 1982

Gen. 1986

Gen. 1989

Gen. 1993

Gen. 1996

Gen. 2000

Gen. 2004

UCD  34,44% 165

UCD 34,84% 168

PSOE 48,11% 202

PSOE 44,06% 184

PSOE  39,60% 175

PSOE  38,78%  159

PP  38,79%  156

PP  44,52% 183

PSOE  42,59%  164

PSOE  29,32% 118

PSOE  30,40% 121

AP- PDP 26,36% 106

AP- PDP-PL 25,97% 105

PP   25,79%  107

PP  34,76%  141

PSOE  37,63% 141

PSOE-prog  34,16% 125

PP  37,71%  148

PCE  9,33%  20 

PCE  10,77% 23

UCD  6,76%  12

CDS  9,22%  19

IU   9,07%  17

IU  9,55%  18

IU-LV   10,54%  21

IU-ICV   5,45%  8

IU-ICV  4,96%  5

AP  8,33%  16 

CD(AP) 6,10% 9

PCE   4,02%  4

CiU   5,02%  18

CDS  7,89%  14

CiU   4,94%  17

CiU  4,60%  16

CiU  4,19%  15

CiU  3,23%  10

US(PSP) 4,46%  6    

CiU 2,69%  8

CiU   3,67%  12

IU   4,63%  7

CiU  5,04%  18

CDS  1,76%

PNV  1,27%  5

PNV  1,57%  7

ERC  2,52%  8

Pacte(CDC) 2,81% 11

UN(FN) 2,11%  1

CDS  2,87%  2

PNV  1,53%  6

PNV 1,24%  5

PNV  1,24%  5

CC 0,88%  4

BNG  1,32%  3

PNV  1,63%  7

PNV  1,62%  8 

PSA 1,81%  5

PNV  1,88%  8

HB  1,15% 5

RuizM. 1,07%

CC   0,88%  4

BNG  0,88%  2

CC  1,07%  4

CC  0,91%  3

EqDemCr  1,18%

PNV 1,65%  7

HB  1,00%  2

MUC  1,14% 

HB  1,06%  4

HB  0,88%  2

HB  0,72%  2

PA  0,89% 1

BNG  0,81%  2

UCiDCC 0,94% 2

PTE 1,07%

ERC  0,66%  1

PRD  0,96%

PA  1,04%  2

ERC  0,80%  1

ERC  0,67%  1

ERC  0,84%  1

PA  0,70%

EC(ERC) 0,79%  1

HB 0,96% 3

FN  0,52%

EE  0,53%  2

LV-LV 0,77%

LV  0,79%

PA 0,54%

ICV  0,51%  1

CHA  0,36%  1

ASD  0,70%

ORT  0,77%

PST  0,49%

PA  0,46%

UV  0,71%  2

PAR  0,61% 1

EA  0,46% 1

EA  0,43%  1

EA 0,31%  1

FDI  0,67%

PSOEh  0,74%

EE  0,48% 1

ERC  0,42%

EA  0,67%  2

EA-EE 0,55% 1

UV  0,37% 1

GIL-BLM 0,34%

LVEP-EVAE 0,26%

Otros  3  

Otros  5

Otros 4

Otros 4

Otros 1

Otros  1

Otros  1

Los corresponden en cada elección a los siguientes partidos: 1977 (EE, CAIC, CIC), 1979 (ERC, EE, UPC, PAR, UPN), 1986 (CG, PAR, AIC, UV), 1989 (EE,2, PAR, AIC), 1993 (UV), 2000 (Chunta A.), 2004 (Na-Bai).

 

Gen. 2008

Gen. 2011

Gen. 2015

Gen. 2016

Gen. Abr.2019

Gen. Nov.2019

 

 

 

 

PSOE  43,86%  169

PP  44,63%  186

PP  28,71%  123

PP  33,01%  137

PSOE 28,67%  123

PSOE 28,00% 120

 

 

 

 

PP 39,93%  154

PSOE  28,76%  110

PSOE  22,00%  90

PSOE  22,63%  85

PP  16,69%  66 (Na+ 2)

PP  20,81%  89 (Na+ 2)

 

 

 

 

IU   3,77%  2

IU   6,92%  11

Podemos 20,68%  69

Un.Pode. 21,15%  71

C’s  15,86%  57

Vox  15,08%  52

 

 

 

 

CiU  3,03%  10

UPyD  4,70%  5

C's 13,94%  40

C’s  13,06%  32

Un.Pode. 14,32%  42

Un.Pode. 12,86%  35

 

 

 

 

PNV  1,19%  6

CiU  4,17%  16

UP:IU  3,68%  2 

ERC 2,66%  9

Vox  10,26%  24

C’s 6,80%  10

 

 

 

 

UPyD  1,19%  1

Amaiur  1,37%  7

ERC  2,40%  9

CDC  2,01%  8

ERC  4,01%  15

ERC  3,71%  13

 

 

 

 

ERC  1,16%  3

PNV  1,33%  5

DiL (CDC) 2,25%  8

PNV  1,19%   5

JxCat  1,91%  7

+País-Q-Comp. 2,41%  3

 

 

 

 

BNG  0,82%  2

ERC-R  1,06%  3

PNV  1,20%  6

PACMA 1,19%

PNV  1,51%  6

JxCat  2,19%  8

 

 

 

 

CC  0,68%  2

Equo-PSM  0,89%

PACMA  0,87%

EHB  0,77%  2

PACMA  1,25%

PNV  1,56%  6

 

 

 

 

CA(PA)  0,26

BNG  0,76%  2

EHB  0,86%  2

CC  0,33%  1

EHB  0,99%  4

EHB  1,14%  5

 

 

 

 

Na-Bai 0,24% 1

CC-NCa  0,59% 2

UPyD  0,62%

R0 GV 0,22%

Comp. 0,66% 1

CUP  1,02%  2

 

 

 

 

EA  0,19%

Compr-Q  0,51%  1

CC  0,32%  1

UPyD  0,21%

CC  0,53%  2

PACMA 0,94%

 

 

 

 

LV  0,19%

PACMA 0,42%

Nos(BNG) 0,28%

Vox  0,20%

BNG 0,36%

CC-NCa 0,51% 2

 

 

 

 

C’s  0,18%

Foro Ast. 0,41%  1

UDC  0,26%

BNG  0,19%

PRC  0,20% 1

BNG 0,50%  2

 

 

 

 

PACMA 0,17%

Esc.Blanco 0,40%

Vox  0,23%

PCPE 0,11%

R0 GV 0,18%

PRC 0,28%  1

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Europeas

Eur.1987

Eur.1989

Eur.1994

Eur.1999

Euro.2004

Euro.2009

Euro 2014

Euro.2019

PSOE 39,06% 28

PSOE 39,57% 27

PP  40,12%  28

PP 39,74% 27

PSOE 43,45% 25

PP  42,12% 23

PP 26,09% 16

PSOE  32,86% 20

AP  24,65%  17

PP  21,41% 15

PSOE 30,79% 22

PSOE-p 35,33% 24

PP  41,21%  24

PSOE 38,78% 21

PSOE 23,01% 14

PP  20,15%  12

CDS  10,26%  7

CDS  7,15%  5

IU  13,44%  9

IU  5,77%  4

Galeusca 5,15% 2

CxE 5,10% 2

Izq.Plu. 10,03% 6

C’s  12,18%  7

IU  5,25%  3

IU  6,06%  4

CiU  4,66%  3

CiU  4,43% 3

IU-ICV  4,15% 2

La Izq. 3,71% 2

Podemos 7,98%  5

Un.Pod.10,07% 6

CiU  4,43% 3

CiU  4,20%  2

C.Nac. 2,79% 2

C.Euro. 3,20% 2

Eu.Pu.  2,45% 1

UPyD  2,85%  1

UPyD  6,51%  4

Vox  6,21%  3

HB   1,87% 1

RuizM 3,84% 2

Eu.Pu. 1,29%

CN Eu.P. 2,90% 2

C.Euro. 1,27%

Eu.P.-V. 2,49%

CxE  5,42%  3

Ahora R.5,58% 3

Eu.Pu.1,70% 1

C.Nac. 1,91% 1

F-CDS  0,99%

BNG  1,65%  1

LV GVE 0,44%

Inic.Intta. 1,12%

L’Esq. 4,01%  2

Lliures  4,54%  2

Izq.Pu. 1,36%

PA  1,86%  1

HB  0,97%

EH  1,45%  1

Cannabis 0,35%

LV GVE 0,56%

C’s  3,16%  2

EUS  2,82%  1

Otros  3

Otros  2

Los “otros” son  Izquierda de los Pueblos, Herri Batasuna y Por la Europa de los Pueblos en 1989 y Los Pueblos Deciden y Primavera Europea en 2014

 

 

 

Elecciones Municipales

 

Mun. 1979

Mun. 1983

Mun. 1987

Mun. 1991

Mun. 1995

Mun. 1999

Mun. 2003

Mun. 2007

Mun. 2011

Mun. 2015

Mun. 2019

UCD  30,87%

PSOE 41,87%

PSOE  37,08%

PSOE  38,34%

PP  35,26%

PP  34,44%

PSOE 34,83%

PP  36,01%

PP  37,53%

PP  27,05%

PSOE 29,36%

PSOE  28,15%

Coal.Pop. 25,73%

AP  20,94%

PP 25,34%

PSOE  30,83%

PSOE  34,26%

PP  34,29%

PSOE 35,31%

PSOE 27,84%

PSOE 25,04%

PP-Na*  23,08%

PCE  13,05%

PCE  7,97%

CDS  9,77%

IU  8,38%

IU 11,69%

IU  6,52%

IU  7,53%

IU  7,03%

IU  7,45%

Podemos+

conflu. 7,54%

C’s  9,17%

CiU  3,10%

CiU  4,06%

IU  8,03%

CiU  4,86%

CiU  4,39%

CiU  3,63%

CiU  3,45%

CiU 3,29%

CiU  3,46%

C’s  6,55%

Uni.Pod. 8,57%

CD(AP) 3,07%

PNV  2,17%

CiU  5,15%

CDS 3,93%

PNV  1,41%

PNV-EA 1,93%

PNV-EA 2,24%

ERC  1,58%

UPyD  2,06%

IU  6,47%

ERC  3,62%

PNV  2,20%

CDS 1,77%

PDP-CPG 1,64%

PA  1,82%

PA  1,17%

PA  1,67%

ERC 1,83%

BNG  1,43%

PNV 1,45%

CiU  3,00%

Vox  3,57%

PSA 1,50%

CG  0,90%

PNV  1,24%

PNV 1,59%

CC  1,12%

BNG  ,26%

PA  1,48%

PNV  1,41%

Bildu EA 1,39%

ERC  2,29%

Junts  2,45%

HB  1,00%

HB 0,84%

HB 1,23%

HB  1,06%

BNG 0,94%

EH 1,28%

BNG 1,42%

PA  1,08%

ERC  1,21%

Compr. 1,71%

+Madrid 2,42%

 

Elecciones Autonómicas agregadas

Elecciones

1980

Ciclo

1981-84

Ciclo

1985-88

Ciclo

1989-92

Ciclo

1993-95

Ciclo

1996-99

Ciclo

2000-03

Ciclo

2004-07

CiU

20,66%  43

PSOE

42,72% 530

PSOE

36,99%  472

PSOE

38,24% 503

PP UPN

37,47% 477

PP UPN

36,84% 482

PP UPN

37,53% 492

PP UPN        

37,48% 493

PSOE

20,23%  42

Coal.Pop.

25,20% 333

CP / AP

23,19%  301

PP UPN

27,06% 363

PSOE

30,67% 372

PSOE

35,51% 435

PSOE

35,73% 439

PSOE

37,26% 467

PCE PSUC

14,95%  26

CiU

7,46%  72

CDS

9,45%  107

IU IC

7,93%  65

IU LV IC

11,71% 104

IU

6,43% 43

IU ICV

6,01%  49

IU ICV BNV

6,19%  49

UCD

10,01%  24

PCE PSUC

6,12%  43

IU IC UPV

7,81%  54

CiU

6,67%  70

CiU

6,05%  60

CiU

5,30%  56

CiU

4,44%  46

CiU

4,03%  48

PNV

9,56%  25

UCD

3,57%  39

CiU

6,36% 69

CDS

3,51%  17

ERC

1,41%  13

BNG

1,78%  18

PNV-EA

2,71% 37

PNV-EA

2,01%  29

ERC

6,62%  14

PNV

2,60%  35

PNV

1,41%  17

PA

1,62%  10

PNV

1,41%  22

PNV

1,58%  21

ERC

2,40%  23

ERC

1,84%  22

HB

4,15%  11

CDS

1,81%  9

HB

1,23%  20

PNV

1,60%  22

BNG

1,23%  13

CC

1,38%  24

BNG

1,50%  17

BNG

1,34% 13

CD (AP)

2,95%  2

HB

1,03%  17

EA

1,04%  17

HB

1,19%  19

CC

1,20%  21

PA

1,30%  4

CC

1,32%  23

PA

1,19%  5


 

Ciclo

2008-11

Elecciones

2012

Ciclo

2015-16

Ciclo

2017-20

PP

38,66% 526

PP

27,84% 130

PP

26,15% 375

PSOE

25,61% 365

PSOE

31,35% 395

PSOE

25,77% 118

PSOE

23,50% 313

PP-Nav.S

19,79% 296

IU ICV EBB

6,01%  51

CiU

10,56%  50

Podemos CSQP,M,EP

13,69%  169

C’s

15,91% 161

CiU

5,18%  62

IU ICV AGE

10,39%  39

C’s

10,48%  90

UnidasPode.

+CenC+Pod. +IU+Equo

8,98%  81

UPyD

2,14%   9

ERC

4,71%  21

JxSí

6,96%  62

Vox

6,12%  50

PNV

1,72%  30

PNV

3,64%  27

IU

3,47%  14

JxCat

4,08%  34

BNG

1,17%  12

EHB

2,63%  21

Compromís

1,95%  19

ERC

4,05%  32

ERC

1,01%  10

C’s

2,60%  9

PNV

1,70%  28

+Madrid

2,05%  20

 

Cuadro resumen número de votos

 

Elecciones al Congreso de los Diputados

 

1977

1979

1982

1986

1989

1993

1996

2000

2004

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

11.026.163 PSOE

11.288.698 PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.127.392  PSOE

 

 

 

 

10.321.178 PP

 

10.277.809  PP

 

 

 

 

 

 

9.716.006  PP

 

9.763.144  PP

 

 

 

 

 

 

9.150.083 PSOE

9.425.678 PSOE

 

 

 

 

 

 

8.901.718  PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.115.568 PSOE

8.201.463 PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.918.752 PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.310.711, UCD

6.268.593 UCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.548.139 C.Pop.

 

 

 

 

 

 

 

5.371.825 PSOE

5.469.813 PSOE

 

5.247.677 C.Pop

5.285.972 PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.639.774  IU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.253.722  IU

 

 

 

 

1.709.867  PCE

1.938.487  PCE

 

1.861.712  CDS

1.858.588  IU

 

 

 

 

 

1.525.624  AP

 

1.094.438  CD

1.425.093  UCD

1.288.768CiU+PRD

1.617.716 CDS

 

1.165.783 CiU

 

1.151.633  CiU

1.263.043 IU

1.284.081  IU

 

816.582  PSP

514.647  Pacte

 

865.272  PCE

772.726  CiU

935.504  IU

1.032.243 CiU

 

 

970.421  CiU

835.471  CiU

652.196   ERC

969.871   IU

779.425  CiU

 

482.353  CiU

604.309  CDS

 

 

414.740 CDS

 

 

420.980  PNV

 

 

 

2011

2015

2016

Abr.2019

Nov.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.866.566  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.941.236  PP

7.513.142  PSOE

 

 

 

 

 

 

7.003.241  PSOE

7.236.965 PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.972.199  PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.545.315 PSOE

5.443.846  PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

5.212.631 Podemos

5.087.538  U.Pod.

 

5.047.040  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.373.653  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.155.665  U.Pod.

 

 

 

 

 

 

 

3.514.528 C’s

 

3.751.145  C’s

3.656.975  Vox

 

 

 

 

 

 

 

3.141.570  C’s

 

3.119.364  U.Pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.688.092  Vox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.685.991  IU

 

 

 

1.650.318  C’s

 

 

 

 

 

1.143.225 UPyD

1.015.691 CiU

 

 

 

1.049.819  ERC

 

 

 

 

 

 

926.783 IU

604.285  ERC

 

639.652  ERC

899.029  ERC

584.306  MasPaís

 

 

 

 

 

 

567.253  CDC

483.488  CDC

500.787  Junts x C

530.225  Junts x C

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones Europeas

 

1987

1989

1994

1999

2004

2009

2014

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.410.993  PP

 

 

 

 

 

 

7.522.706  PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.453.900  PP

7.477.823  PSOE

 

 

 

7.369.789 PSOE

 

 

 

 

 

 

6.741.112  PSOE

6.670.232  PP

 

 

 

 

 

6.275.552  PSOE

 

 

6.393.192  PP

6.141.784  PSOE

 

 

 

 

 

 

5.719.707  PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.747.283  AP

 

 

 

 

 

 

4.519.205  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.098.339  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.614.232  PSOE

 

 

 

 

3.395.015  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.731.825  C’s

 

 

 

 

2.497.671  IU

 

 

 

 

2.258.57  U.Pod.

 

 

1.976.093  CDS

 

 

 

 

 

1.575.308  IU

1.393.684  Vox

 

 

 

1.011.830  IU

1.133.429 CDS

961.742  IU

 

1.221.566  IU

937.687  CiU

 

 

1.253.837 Podemos

1.022.232  UPyD

1.252.139 AhoraR

1.018.435  Junts

 

 

853.603  CiU

666.602  CiU

608.560  RM

865.913  CiU

677.094  CE

613.968  CN EuP

798.816 Galeusca

643.136  IU

808.246 CxEu

588.248  IU

851.971  CxEu

630.072  ERC

 

633.090  EUS

 

 

 

 

518.532  CN

 

 

451.866  UPyD

497.146  C’s

 

 

 

 

Elecciones Municipales

 

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

2015

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.475.339 PP

 

 

 

 

 

 

 

7.999.178 PSOE

7.916.075  PP

 

 

 

7.883.502 PSOE

 

 

7.820.392  PP

7.334.135  PP

7.875.762 PP

7.760.865  PSOE

 

 

 

 

 

7.229.782  PSOE

7.224.242 PSOE

 

7.296.484 PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

6.838.607  PSOE

 

 

 

 

6.687.548 PSOE

 

 

 

 

 

6.287.339  PSOE

6.057.767  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.603.112 PSOE

 

5.067.634 UCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.150.163  PP

4.621.672 PSOE

4.843.665 C.Pop.

 

4.775.051 PP

 

 

 

 

 

 

 

 

4.080.705  AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.589.780  IU

 

 

 

 

 

2.142.049 PCE

 

 

 

 

 

 

 

2.087.082 C’s

1.499.907  PCE

1.904.984  CDS

1.579.097  IU

 

 

1.730.732 IU

1.681.462  IU

1.653.301.Podemos

1.954.901 Un.Pod.

 

1.564.964  IU

1.004.823  CiU

 

915.464  CiU

 

975.037 CiU

 

1.387.900  IU

1.554.180  IU

 

1.467.663  C’s

1.447.402  IU

 

825.874  ERC

 

509.128  CiU

763.758  CiU

731.331  CDS

774.074 CiU

791.932  CiU

514.850 PNV-EA

 

723.325  CiU

781.287  CiU

 

670.891  CiU

811.960  Vox

557.643  Junts

504.780  CD

407.908  PNV

 

 

411.274 PNV-EA

419.961  ERC

 

465.125  UPyD

513.169  ERC

550.808  +Madrid

 

Elecciones autonómicas agregadas

 

1980

1981-84

1985-88

1989-92

1993-95

1996-99

2000-03

2004-07

2008-11

2012

2 cc.aa.

17 cc.aa.

17 cc.aa.

17 cc.aa.

17 cc.aa.

17 cc.aa.

17 cc.aa.

17 cc.aa.

17 cc.aa.

5 cc.aa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.650.731 PP

8.713.678  PP

8.983.065  PP

 

 

 

 

8.174.670  PP

8.185.343 PP

8.235.299  PSOE

8.661.205 PSOE

 

 

7.714.239  PSOE

 

 

7.888.816 PSOE

 

 

 

 

7.166.648  PSOE

7.004.556  PSOE

 

 

7.282.204 PSOE

 

 

 

 

 

6.691.384 PSOE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.549.613 C.Pop.

 

4.957.770  PP

 

 

 

 

 

 

 

4.491.502  AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.942.490  PP

 

 

2.554.966  IU

 

 

 

2.724.177  PSOE

1.826.064  CDS

 

 

 

1.347.037  CiU

1.104.334 PCE

1.512.616  IU

1.232.514  CiU

1.451.930  IU

1.221.233  CiU

1.320.071  CiU

1.429.192  IU

1.178.420  CiU

1.384.691  IU

1.024.425  CiU

1.437.992  IU

1.396.438   IU

1.202.830  CiU

1.116.259  CiU

1.098.334  IU

754.448  CiU

738.910  PSOE

 

645.345 UCD

 

642.655  CDS

 

627.046 PNV.EA

935.756  CiU

468.117  PNV.EA

 

496.496  UPyD

 

545.859  PCE

469.347  PNV

 

 

395.435  BNG

553.600  ERC

428.041  ERC

399.600 PNV

498.124  ERC

…..

2015-16

2017-20

17 cc.aa.

17 cc.aa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.119.482  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

5.995.169  PSOE

 

 

 

 

5.449.270 PSOE

 

 

 

 

 

 

 

4.602.349  PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.699.539 C’s

 

 

 

 

 

 

3.204.714.Podemos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.451.576 C’s

2.088.027 U.Pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.628.714 JxSí

 

 

 

1.422.062  Vox

 

 

 

 

811.929  IU

456.823 Compr.

948.233 Junts

942.169  ERC

 

 

398.168  PNV

475.672  +Madrid

 

 

 

 

 

Mejor resultado de cada partido

 

Porcentaje (todas)

Generales

Europeas

Municipales

Autonómicas

PSOE

48,11% (Gen.1982)

44,06% (Gen.1986)

11.288.698  (2008)

11.026.163  (2004)

7.522.706  (1987)

7.477.823  (1999)

7.999.178  (2003)

7.883.502  (1983)

8.661.205  (2004-07)

8.235.299  (2000-03)

AP / Partido Popular

44,63% (Gen. 2011)

44,52%  (Gen.2000)

10.866.566  (2011)

10.321.178  (2000)

8.410.993  (1999)

7.453.900  (1994)

8.475.339  (2011)

7.916.075 (2007)

8.983.065  (2008-11)

8.713.678  (2004-07)

UCD

34,84%  (Gen.1979)

34,44%  (Gen.1977)

6.310.711   (1977)

6.268.593  (1979)

 

5.067.634  (1979)

645.345    (1981-82)

Podemos / Un.Pod.

21,15%  (UP,Gen.2016)

20,68% (Pod,Gen.2015)

5.212.631  (Pod.,2015)

5.087.538  (UP,2016)

2.258.570 (UP, 2019)

1.954.901 (UP,P,IU,2019)

3.204.714  (Pod.,2015-16)

Ciudadanos

15,91%  (Aut.2017-20)

15,86%  (Gen.2016)

3.751.145  (ab.2019)

3.514.528  (2015)

2.731.825  (2019)

2.087.082 (2019)

3.699.539 (2017-20)

Vox

15,08%  (Gen.nov.2019)

10,26% (Gen.ab.2019)

3.656.975  (nov.2019)

2.688.092 (ab.2019)

1.393.684  (2019)

   811.960  (2019)

1.422.062  (2017-20)

PCE / Izq. Unida

13,44%  (IU,Euro.1994)

13,05%  (PCE,Mun.1979)

2.639.774  (1996)

2.253.722  (1993)

2.497.671  (1994)

2.589.780  (1995)

2.554.966  (1993-95)

CDS

10,26%  (Euro.1987)

 9,77%  (Mun.1987)

1.861.712  (1986)

1.617.716  (1989)

1.133.429  (1987)

1.904.984  (1987)

1.826.064  (1985-88)

CiU / Junts x Cat.

 7,46%  (CiU,Aut.1984)

 6,67% (CiU,Aut.1992)

1.288.768

(CiU-PRD-CG, 1986)

1.018.435 (Junts,2019)

1.004.823 (CiU,1987)

1.347.037 (CiU,1984)

1.320.071 (CiU,1992)

ERC

 5,58% (AhoraR.,Eu.2019)

 4,05% (Aut.2017-20)

1.049.819 (ab.2019)

1.252.139 (AhoraR.,2019)

 825.874  (2019)

  942.169 (2017-20)

UPyD

 6,51% (Euro.2014)

 4,70% (Gen.2011)

1.143.225  (2011)

1.022.232  (2014)

 465.125  (2011)

  496.496  (2008-11)

PNV

 2,90% (CNEP,Euro.1999)

 2,71%

(PNV.EA.,Aut. 2001-03)

    420.980 (PNV, 2004)

  633.090 (EUS, 2019)

  514.850  (PNV-EA, 2003)

  627.046 (PNV-EA, Aut.2001-03)

Otros

6,96%

(Junts pel Sí, Aut.2015)

4,46% (US, Gen.1977)

 3,84% (RuizM.,Eur.1989)

  816.582 (US, 1977)

 584.306

(MásPaís-Q-Co.,nov.2019)

 378.964 (UN, 1979)

  677.094 (CE, 1999)

  608.560 (RuizM.,1987)

  550.808 (MásM.,2019)

 381.925 (Comp.,2015)

  355.684 (PA,1999)

1.628.714 (Junts x Sí,2015)

 475.672 (MásM.,2019)

 456.823 (Compr.,2019)

 395.435 (BNG,1997)

 

Volver a historiaelectoral.com