Projecció de Diputats al Parlament

a partir d'eleccions

Generals, Municipals i Europees

  

 

 

 

 

 

 

Gen.

1977

 

 

 

 

 

Gen.

1979

 

 

 

 

 

Muni.

1979

 

 

 

 

PSOE PSCc

PSUC

UCD

PDC CDC

UCi DCC

EC ERC

AP ConvC

PSP

PSC

CC-UCD

PSUC

CiU

ERC FNC

CD AP

altres

PSC

PSUC

CiU

CC- UCD

ERC FNC

CD AP

PTC

% vots

28,5

18,3

16,9

16,9

5,6

4,7

3,5

1,4

29,6

19,3

17,4

16,4

4,2

3,6

1,3

26,8

20,2

19,0

13,5

3,8

1,2

1,1

Barcelona

28

18

14

14

5

4

2

*

30

16

18

15

3

3

*

29

23

18

12

3

*

*

Girona

5

2

4

5

 

1

 

 

5

5

2

5

 

 

 

5

1

7

3

1

 

 

Lleida

2

2

4

4

1

1

1

 

4

5

2

3

1

 

 

3

2

3

6

1

 

 

Tarragona

5

3

5

3

1

 

1

 

6

6

3

3

 

 

 

5

3

4

5

1

 

 

TOTAL

40

25

27

26

7

6

4

*

45

32

25

26

4

3

*

42

29

32

26

6

*

*

Si en les eleccions de 1977 no s'exigeix el 3% de vots, també obté un escó més el PSP, i un de menys la UCD. Si en les eleccions generals de 1979 no s'exigeix el 3%, entren diputats de BEAN, PTC i PSOEh, que perden PSC(2) i CiU. Les simulacions de 1977-79 donen lloc a governs PSC-PSUC (el PSUC fa el millor resultat de la història en les municipals de 1979); la de 1977 és la que dóna entrada a més partits, set.

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1980:  CiU 43 - PSC 33 - PSUC 25 - CC-UCD 18 - ERC 14 - PSA 2 (sense el mínim del 3%,també AP 2 - NE 1 - UPS 1)

 

 

 

Gen.

1982

 

 

 

 

 

 

Muni.

1983

 

 

 

 

PSC

CiU

AP- PDP

PSUC

ERC

CC-UCD

CDS

PCC

PSC Pro.Berg

CiU

PSUC

AP- PDPUL

ERC

PCC

CDS

% vots

45,8

22,5

14,6

4,6

4,0

2,0

2,0

1,3

40,1

25,3

11,2

9,4

2,9

2,3

0,6

Barcelona

46

19

13

4

3

*

*

*

41

23

13

8

*

*

 

Girona

7

7

2

 

1

 

 

 

7

9

 

1

 

 

 

Lleida

6

5

2

 

1

1

 

 

7

6

 

2

 

 

 

Tarragona

9

4

4

1

 

 

 

 

8

6

1

3

 

 

 

TOTAL

68

35

21

5

5

1*

 

 

63

44

14

14

*

*

*

Si en les generals de 1982 no s'apliqués el mínim del 3%, farien un escó cada un CDS, CC-UCD i PCC, mentres que el PSC tindria 3 menys. Si no s'apliqués a les municipals de 1983, veuríem ERC (2) i PCC (2), fent-los perdre a PSC (2), CiU i PSUC. La projecció de 1982 és l'única de la història que dóna majoria absoluta al PSC, i la de 1983 la que dóna entrada a menys partits diferents, quatre.

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1984:  CiU 72 - PSC 40 - AP-PDP-PL 11 - PSUC 6 - ERC 5. (Sense el mínim del 3%, també PCC 2 i ENE 1)

 

 

 

Gen.

1986

 

 

 

 

 

Muni.

1987

 

 

 

 

 

Euro.

1987

 

 

 

 

PSC

CiU

AP- PDP - PL

CDS

UEC PSUC-ENE

ERC

PCC

PSC

CiU

IC

AP

CDS

ERC

AIPN

PSC

CiU

AP

CDS

IC-Izq.U

ERC PEN

HB

% vots

41,0

32,0

11,4

4,1

3,9

2,6

1,6

37,2

33,0

10,3

5,7

3,1

2,4

0,3

36,8

27,8

11,1

5,6

5,3

3,7

1,3

Barcelona

40

28

10

4

3

*

*

37

28

12

5

3

*

 

38

24

10

5

5

3

*

Girona

6

9

2

 

 

 

 

6

11

 

 

 

 

 

6

9

1

 

 

1

 

Lleida

5

7

3

 

 

 

 

5

8

 

1

 

 

1

5

7

2

1

 

 

 

Tarragona

8

7

3

 

 

 

 

7

9

 

2

 

 

 

7

7

3

1

 

 

 

TOTAL

59

51

18

4

3

*

*

55

56

12

8

3

*

1

56

47

16

7

5

4

*

Si en les generals de 1986 no s'hagués exigit un mínim del 3%, ERC tindria 2 diputats i PCC, un, que perden PSC, CiU i AP. Si en les municipals de 1987 no s'exigeix un mínim del 3%, ERC tindria dos escons més, i IC i CDS un menys. En les europees de 1987, no exigir el 3% dóna un escó a HB i li resta al PSC. Amb aquests resultats, és difícil formar governs sòlids, atès que el PSC guanya però els seus possibles aliats no tenen prou diputats per assolir la majoria absoluta.

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1988:  CiU 69 - PSC 42 - IC 9 - AP 6 - ERC 6 - CDS 3

 

 

 

Euro.

1989

 

 

 

 

 

 

Gen.

1989

 

 

 

 

 

 

Muni.

1991

 

 

 

 

 

Gen.

1993

 

 

 

 

PSC

CiU

PP

IC Izq.U

CDS

ERC PEN

RM

altres

PSC

CiU

PP

IC

CDS

ERC

RM

PCC

PSC

CiU

IC

PP

ERC

PdE PCC

CDS

PSC

CiU

PP

IC

ERC

Verds CEC

CDS

% vots

36,3

27,5

8,6

5,5

3,6

3,3

2,9

*

35,6

32,7

10,6

7,3

4,3

2,7

1,2

1,0

37,0

33,3

9,6

6,7

3,3

1,1

1,0

34,8

31,8

17,0

7,4

5,1

1,0

0,7

Barcelona

39

26

8

6

3

3

*

*

35

29

10

7

4

*

*

*

39

29

11

6

*

*

 

33

27

15

7

3

 

 

Girona

6

9

1

 

 

1

 

 

6

10

1

 

 

 

 

 

6

10

 

 

1

 

 

5

9

2

 

1

 

 

Lleida

6

7

2

 

 

 

 

 

5

8

2

 

 

 

 

 

6

8

 

1

 

 

 

4

7

3

 

1

 

 

Tarragona

9

6

2

1

 

 

 

 

7

7

3

1

 

 

 

 

6

9

1

2

 

 

 

6

6

4

1

1

 

 

TOTAL

60

48

13

7

3

4

*

*

53

54

16

8

4

*

*

*

57

56

12

9

1 *

*

 

48

49

24

8

6

 

 

Si en les europees de 1989 no s'apliqués el mínim del 3%, també rebrien escons Ruiz-Mateos(2), PCC (1), Alternativa Verda (1), Los Verdes Ecologistas (1) i Llista Verda (1), escons que hem de restar a PSC(3), CiU, IC i ERC. Si en les Generals de 1989 no s'apliqués el mínim del 3%, també obtindrien escons ERC (2), Ruiz-Mateos (1) i PCC (1); s'haurien de restar a PSC(1), CiU (2) i PP (1). Si l'any 1991 no s'apliqués el mínim del 3%, el ERC aconseguiria dos diputats i el PCC un diputat (que perden PSC i CiU). Quan el PSC guanya per més d'un 3 per cent de diferència, obté resultats que li permetrien governar amb altres partits d'esquerres.

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1992:  CiU 70 - PSC 40 - ERC 11 - IC 7 - PP 7.

 

 

 

Euro.

1994

 

 

 

 

 

Muni.

1995

 

 

 

 

 

Gen.

1996

 

 

 

 

CiU

PSC

PP

IU-IC

ERC ACC

Verds CEC

F-CDS

PSC

CiU

PP

IC-EV

ERC

FIC

 

PSC

CiU

PP

IC-EV

ERC

 

 

% vots

31,5

28,1

18,5

11,1

5,5

1,0

0,7

32,9

30,1

12,2

11,9

6,2

0,6

 

39,3

29,6

17,9

7,6

4,2

 

 

Barcelona

27

26

17

11

4

 

 

32

24

11

13

5

 

 

35

24

16

7

3

 

 

Girona

8

5

2

1

1

 

 

5

9

1

 

2

 

 

7

7

2

 

1

 

 

Lleida

7

4

3

 

1

 

 

5

7

2

 

1

 

 

5

7

3

 

 

 

 

Tarragona

6

6

4

1

1

 

 

5

8

2

1

1

1

 

7

6

4

1

 

 

 

TOTAL

48

41

26

13

7

 

 

47

48

16

14

8

1

 

54

44

25

8

4

 

 

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1995: CiU 60 - PSC 34 - PP 17 - ICEV 11 - ERC 13. Les projeccions de 1994-1996 mostren que CiU hagués pogut governar si repetia les aliances establertes a Madrid (amb PSC 1994 i 1995 i amb PP 1996)

 

 

 

Munic.

1999

 

 

 

 

 

Euro

1999

 

 

 

 

 

Gen.

2000

 

 

 

 

PSC

CiU

PP

ICV

ERC EV

EUA

FIC

PSC

CiU

PP

ER-V CNEP

ICV  LVIP

EUA

EVGV

PSC

CiU

PP

ERC

ICV

EUA

 

% vots

37,4

26,5

10,9

7,8

7,7

2,0

0,7

34,6

29,3

16,9

6,0

5,4

2,0

1,2

34,1

28,8

22,8

5,6

3,5

2,2

 

Barcelona

38

21

11

9

6

*

 

35

24

16

5

5

*

 

33

24

21

4

3

*

 

Girona

6

8

1

 

2

 

 

5

9

2

1

 

 

 

5

8

3

1

 

 

 

Lleida

5

7

1

 

2

 

 

4

7

3

1

 

 

 

4

7

3

1

 

 

 

Tarragona

6

8

2

 

1

 

1

6

7

4

1

 

 

 

6

6

5

1

 

 

 

TOTAL

55

44

15

9

11

*

1

50

47

25

8

5

*

 

48

45

32

7

3

*

 

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1999: PSC-CpC 52 - CiU 56 - PP 12 -ERC 12 - ICV 3 (sense el mínim del 3% també hi hauria un diputat d' EUiA, en detriment d'ICV)

En les dues projeccions de 1999 i la del 2000, si no s'apliqués el mínim del 3 %, EUiA obtindria dos escons (que es restarien a CiU i PP en les municipals, els prendria a PSC i ERC en les europees, i a PSC i CiU en les generals). Curiosament, les dues eleccions celebrades el mateix dia el 1999 donen resultats radicalment diferents: les municipals podien donar lloc a un govern tripartit (75 diputats per PSC, ERC, ICV) però les europees ho farien impossible (63 diputats). La projecció del 2000 dóna el millor resultat en la història del PP: 32 diputats.

 

 

 

Munic.

2003

 

 

 

 

 

Gen.

2004

 

 

 

 

 

Euro.

2004

 

 

 

 

PSC

CiU

ERC

PP

ICV EUA

FIC

 

PSC

CiU

ERC

PP

ICV EUA

EVAE

 

PSC

PP

CiU (G)

ERC (EP)

ICV EUA

EV GVE

 

% vots

34,0

24,4

12,8

11,1

10,3

0,7

 

39,4

20,8

15,9

15,6

5,8

0,7

 

42,8

17,8

17,4

11,8

7,1

0,6

 

Barcelona

33

19

11

11

11

 

 

37

17

12

14

5

 

 

39

16

14

9

7

 

 

Girona

5

7

3

1

1

 

 

6

5

4

2

 

 

 

7

2

4

3

1

 

 

Lleida

4

7

3

1

 

 

 

5

5

3

2

 

 

 

6

3

4

2

 

 

 

Tarragona

6

7

2

2

1

 

 

7

4

4

3

 

 

 

8

3

3

3

1

 

 

TOTAL

48

40

19

15

13

 

 

55

31

23

21

5

 

 

60

24

25

17

9

 

 

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2003: PSC-CpC 42 - CiU 46 - ERC 23 - PP 15 - ICV-EUA 9.  Totes les projeccions del cicle 2003-2004 (que coincideix amb l'inici del Govern Tripartit de Pasqual Maragall) donen un resultat que revalida el tripartit. Les generals de 2004 donen el millor resultat d'ERC en qualsevol projecció.

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2006: CiU 48 - PSC-CpC 37 - ERC 21 - PP 14 - ICV-EUA 12 - C's 3

 

 

 

Munic.

2007

 

 

 

 

 

Gen.

2008

 

 

 

 

 

Euro.

2009

 

 

 

 

PSC

CiU

ERC

PP

ICV EUA

C's

CUP

PSC

CiU

PP

ERC

ICV EUA

C's

 

PSC

CiU (CE)

PP

ERC (EP)

ICV EUA

EV GVE

II

% vots

32,2

25,2

11,6

9,9

9,0

2,3

0,7

45,4

20,9

16,4

7,8

4,9

0,7

 

36,0

22,4

18,0

9,2

6,1

1,0

0,8

Barcelona

33

22

9

11

10

*

 

42

17

15

6

5

 

 

36

19

17

7

6

 

 

Girona

5

7

4

 

1

 

 

8

5

2

2

 

 

 

6

6

2

2

1

 

 

Lleida

5

6

3

1

 

 

 

6

5

2

2

 

 

 

5

5

3

2

 

 

 

Tarragona

7

6

3

1

1

 

 

9

4

3

2

 

 

 

7

5

4

2

 

 

 

TOTAL

50

41

19

13

12

*

 

65

31

22

12

5

 

 

54

35

26

13

7

 

 

El 2007 Ciutadans hauria obtingut 2 escons si no s'apliqués el mínim del 3% (els perdrien PSC i CiU). Totes aquestes eleccions donen majoria absoluta al tripartit; fins i tot l'obtenen les sumes PSC-ERC (2007 i 2008) i PSC-ICV (2008).

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2010: CiU 62 - PSC-CpC 28 - PP 18 - ICV-EUA 10 - ERC 10 - SI 4 - C's 3. Sense el requisit del 3%, PxC tindria dos escons (els perdrien ICV i SI)

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2012: CiU 50 - ERC 21- PSC 20 - PP 19 - ICV-EUiA 13 - C's 9 - CUP 3

 

 

Mu

nic.

2011

 

 

 

 

 

 

 

Gen.

2011

 

 

 

 

 

 

Euro.

2014

 

 

 

 

 

 

Mu

nic.

2015

 

 

 

 

 

CiU

PSC

PP

ERC

ICV EUA

PxC

CUP

C's

SI

CiU

PSC

PP

ICV EUA

ERC RI

PxC

Eb

UPD

ERC

CiU

PSC

ICV EUA

PP

C's

Po- dem

UPD

Pac-ma

CiU

PSC

ERC

ICV BenC

CUP

PP

C's

PxC

% vots

27,2

25,1

12,6

9,0

8,4

2,3

2,1

1,2

1,1

29,3

26,6

20,7

8,1

7,0

1,7

1,4

1,1

23,7

21,9

14,3

10,3

9,8

6,3

4,6

1,3

1,3

21,5

17,0

16,4

11,9

7,7

7,5

7,4

0,9

Barcelona

26

27

15

7

10

*

*

*

*

25

26

20

8

6

*

*

*

21

19

14

11

9

6

5

*

*

17

17

13

14

8

8

8

 

Girona

8

4

1

3

1

 

 

 

 

7

4

3

1

2

 

 

 

7

6

2

1

1

 

 

 

 

8

2

5

1

1

 

 

 

Lleida

7

5

1

2

 

 

 

 

 

8

3

3

 

1

 

 

 

6

6

1

1

1

 

 

 

 

7

2

4

 

1

1

 

 

Tarragona

8

5

2

2

1

 

 

 

 

6

5

5

1

1

 

 

 

6

5

3

1

2

1

 

 

 

6

4

4

1

1

1

1

 

TOTAL

49

41

19

14

12

*

*

*

*

46

38

31

10

10

*

*

*

40

36

20

14

13

7

5

*

*

38

25

26

16

11

10

9

 

En les eleccions municipals de 2011, sense l'exigència del mínim del 3% també obtindrien diputats PxC (2), CUP (2), C's(1) i SI (1); els perdrien CiU(3), PSC(2) i PP. En les eleccions generals de 2011, sense exigir el 3%, entrarien PxC(1), Escons en Blanc (1) i UPyD (1) en detriment de PSC, PP i ERC. En les europees de 2014, sense el mínim entrarien UPD (1) i PACMA (1) i cal restar un escó a ICV i Podem. En les eleccions municipals de 2015 afegim a Iniciativa EUiA els vots de Barcelona en Comú i les altres coalicions que formen Podem i ICV; per una altra banda, sumem a les CUP les cinc coalicions de CUP, Podem i partits locals (entre elles, Guanyem Badalona en Comú)

Eleccions al Parlament de Catalunya de setembre de 2015: Junts pel Sí (CDC, ERC, MES, DdC; RI) 62 - C's 25 - PSC 16 - CSQP (Podem, ICV, EUiA, Equo) 11 - PP 10 - CUP CC 10

 

 

 

Gen.

2015

 

 

 

 

 

 

Gen.

2016

 

 

 

 

EnC Podem

ERC

PSC

DiL (CDC)

C's

PP

Unió

PACMA

EnC Podem 

ERC 

PSC 

 CDC

 PP

C’s 

PACMA 

% vots

24,7

16,0

15,7

15,1

13,0

11,1

1,7

1,2

 24,5

 18,2

 16,2

 13,9

13,3 

 10,9

 1,7

Barcelona

24

13

14

12

12

10

*

*

23 

14 

15 

11 

12 

10 

Girona

3

4

2

5

2

1

 

 

3

 

Lleida

2

4

2

4

1

2

 

 

 2

 

Tarragona

4

3

3

3

3

2

 

 

 4

4

 

TOTAL

33

24

21

24

18

15

*

*

 32

27 

22 

21 

19 

14 

En les eleccions generals de 2015, sense exigir el 3%, entrarien Unió (1) i PACMA (1) en detriment d'ERC i DiL. En les Generals de 2016, sense el 3%, entraria PACMA (1) amb un escó que perdria CDC.

Eleccions al Parlament de Catalunya de desembre de 2017: Ciutadans 36, ERC 34, Junts x Cat. 32, PSC 17, Cat. en Comú Podem 8, PP 4, CUP 4.

 

 

Gen.

Abr.

 2019

 

 

 

 

 

 

 

Euro.

2019

 

 

 

 

 

Mu

nic.

 

2019

 

 

 

 

 

 

Gen.

Nov.

2019 

 

 

 

 

 

 

ERC

PSC

EnC-P

C’s

JxCat

PP

Vox

FR

PACMA

JxCat

PSC

ERC

C’s

UP

PP

Vox

PACMA

ERC

PSC

JxCat

CenC

C’s

CUP

PP

Prim

Vox

 TxT

ERC

PSC

EnC-P

JxCat

PP

CUP

Vox

C’s

PACMA

MP

% vots

24,6

23,2

14,9

12,0

11,5

4,8

3,6

2,7

1,5

28,6

22,0

21,2

8,6

8,4

5,1

2,0

1,4

23,5

22,0

15,9

9,4

8,3

5,0

4,6

1,3

1,0

  0,8

22,5

20,5

14,1

13,7

7,4

6,3

6,3

5,6

1,1

1,1

Barcelona

21

22

15

11

9

4

3

*

*

23

22

18

8

9

5

*

*

23

21

12

11

9

4

5

*

*

*

19

20

14

10

7

5

5

5

*

*

Girona

6

3

2

2

4

 

 

9

3

4

1

6

3

7

 

1

 

5

3

1

5

1

1

1

 

 

 

Lleida

6

3

1

1

4

 

 

7

2

5

1

6

3

6

 

 

6

2

1

4

1

1

 

 

 

 

Tarragona

6

4

2

2

2

1

1

 

5

4

5

2

1

1

6

4

5

1

1

1

 

5

4

2

3

1

1

1

1

 

 

TOTAL

39

32

20

16

19

5

4

*

*

44

31

32

12

10

6

*

*

41

31

30

12

10

6

5

*

*

*

35

29

18

22

10

8

7

6

*

*

En les eleccions espanyoles d’abril de 2019, si no hi fos la barrera d’entrada del 3%, obtindrien diputats Front Republicà (2) i PACMA (1), els perdrien ERC, En Comú Podem i Ciutadans. En les eleccions europees de 2019, sense exigir el 3%, entrarien Vox (1) i PACMA (1) en detriment d’Unidas Podemos  i PP. En les municipals celebrades el mateix dia de 2019, no aplicar la barrera dóna entrada a Primàries (1), Vox (1) i Tot per Terrassa (1), perdent un escó cadascú Junts per Cat., Catalunya en Comú i Ciutadans. En les eleccions generals de novembre de 2019, en cas de no aplicar el mínim del 3%, aconseguirien un diputat el PACMA i Más País, el perdrien PSC i PP.

Tornar a menú inicial

Tornar a Anàlisi

Tornar a percentatge de vots en generals, autonòmiques, europees i municipals