Barcelona :

 Percentatge de vots en eleccions generals, municipals, catalanes i europees  1876-2021

Període 1977 - 2021

Percentatge de vots

         
 

Partits i coalicions que assoleixen més del 1,0% de vots en cada elecció

 

Gen. 1977

Gen. 1979

Mun. 1979

Parl. 1980

Gen. 1982

Mun. 1983

Parl. 1984

Gen. 1986

Eur. 1987

Mun. 1987

Parl. 1988

Eur. 1989

Gen. 1989

Mun. 1991

Parl. 1992

Gen. 1993

Eur. 1994

Mun. 1995

Parl. 1995

Gen. 1996

 

AlianzaPopular / C.Pop. / Partido Popular

AP-CC 4,3

C.Dem 5,2

C.Dem 3,0

Soli.C 3,8

C.Pop 18,5

C.Pop. 13,0

C.Pop. 10,2

C.Pop 14,7

AP 15,5

AP 7,5

AP 7,4

P.P. 12,7

14,7

9,8

8,6

21,7

23,4

16,6

17,5

22,7

AP / PP

Convergència i Unió

PDC 15,0 UCiDCC 5,8

CiU 17,5

18,6

28,7

23,3

27,3

49,0

34,0

27,2

35,4

48,0

29,3

34,2

34,0

47,5

32,5

31,7

30,5

39,7

29,7

CiU

Centristes de Cat. - Unión Centro Democrático

UCD 18,8

CCUCD 20,3

16,7

10,2

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCD

Centro Dem. y Social

 

 

 

 

2,4

0,9

 

4,9

6,4

3,4

4,0

3,9

4,9

0,8

1,1

0,8

F-CDS 0,9

 

 

 

CDS

Esquerra Republic.C.

EC 6,0

ER-FN 5,1

ERC 5,2

10,8

4,5

3,8

4,6

3,1

(PEP) 3,9

2,3

4,0

3,5

2,8

2,5

7,5

4,7

5,3

5,1

9,3

4,1

ERC

P. dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

SC 28,8

26,7

34,0

20,8

40,9

45,8

26,3

34,4

34,1

43,6

25,2

28,7

28,4

42,9

23,5

28,9

23,1

38,4

21,5

34,3

PSC

P. Socialista Andalucía

 

 

 

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA

Entesa dels Nacionalistes d'Esquerres

 

 

 

1,7

1,1

 

EEC 1,3

(UEC)

(IP) 1,1

(IC)

(IC)

(IP) 1,0

(IC)

(IC)

(IC)

(IC)

 

 

 

 

ENE

PSUC / Iniciativa per Catalunya

PSUC 15,4

15,7

18,9

16,1

4,4

6,9

5,0

UEC 4,2

IU-IC 3,8

IC 5,2

IpC 7,8

IU-IC 5,6

IC 8,1

IC 6,4

IC 7,0

IC 8,1

IU-IC 11,3

IC-EV 7,6

IC-EV 9,9

IC-EV 7,6

IC

P. Comunistes Catalunya / EUiA

 

 

 

 

1,0

1,0

1,6

1,3

(IC)

(IC)

(IC)

1,4

1,0

 

 

(IC)

(IC)

(IC)

(IC)

(IC)

PCC

P.Treball de Catalunya

(EC)

1,4

1,1

UpS 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTC

Els Verds (Los Verdes)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

LV-LV 1,5

0,8

(BV)

 

1,1

 

 

 

 

LV

Els Verds (CEC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV+EV+ BV 0,7

 

(LV)

1,0

 

 

 

EV (CEC)

Alternativa Verda

 

 

 

 

 

 

 

0,7

CV 0,8

 

 

1,6

0,8

(BV)

 

 

 

 

 

 

AV

L Verdes Ecologistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

0,8

LVLEH 0,8

 

 

 

 

 

 

LVE

altres independentistes

 

BEAN 2,0

 

 

 

 

 

 

HB 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

(IC)

(IC)

(IC)

 

altres d'esquerres

PSP-US 2,1

PSOEh 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTEUC 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrup.Ruiz-Mateos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9

1,3

 

 

 

 

 

 

 

ARM

Fuerza Nueva

 

 

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN

 

 

Mun. 1999

Eur. 1999

Parl. 1999

Gen. 2000

Mun. 2003

Parl. 2003

Gen. 2004

Eur. 2004

Parl. 2006

Mun. 2007

Gen. 2008

Eur.

2009

Parl. 2010

Mun. 2011

Gen. 2011

Parl. 2012

 

Plataforma xCatalunya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

 

1,2

0,9

PxC

Partit Popular

14,8

20,6

12,7

26,4

16,1

15,1

18,1

21,9

13,2

15,6

18,3

20,6

14,2

17,2

21,3

14,8

PP 

Ciutadans - P.Ciudadanía

 

 

 

 

 

 

 

0,2

4,5

3,9

0,9

0,4

4,0

1,9

 

8,2

Unió Democràtica C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convergència i Unió

21,7

26,1

34,6

27,1

21,4

28,0

20,0

(Galeusca) 16,1

29,4

25,4

20,6

(Coa.p.Eur.)

21,6

36,3

28,7

27,6

29,4

CiU

Solidaritat C. per Indep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7

1,1

 

1,1

SI

Reagrupament Indep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

(ERC)

(ERC)

 

P. per la Independència

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PI

Esquerra Rep.C.

ERC-EV 6,5

ERC-EV 5,1

8,2

5,7

12,8

15,5

14,6

10,2

12,1

8,8

6,9

ERC-EV

8,3

6,5

UxB   5,5

ERC-RI 7,1

13,0

Unión Progreso y D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

1,3

 

P. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

45,2

34,8

PSC-CpC 37,6

31,2

33,6

PSC-CpC 30,6

38,1

40,0

PSC-CpC 24,3

29,9

42,8

32,5

17,8

22,1

25,7

12,19

PSUC / Iniciativa per Catalunya 

ICV-ES 6,3

ICV 6,0

ICV 3,2

ICV 4,2

ICV-EA 12,0

ICV-EA 8,5

ICV-EA 6,9

ICV-EA 9,1

ICV-EA 11,9

ICV-EA 9,3

ICV-EA 6,3

ICV-EA

7,9

ICV-EA 9,2

ICV-EA 10,4

ICV-EA 10,0

ICV-EA 11,9

ICV

PCC/Esq.Unida i Alt.

EUA 1,2

IU-EUA 1,6

EUA 1,2

EUA 2,1

(ICV)

(ICV)

(ICV)

(ICV)

(ICV)

(ICV)

(ICV)

(ICV-

laIzq)

(ICV)

(ICV)

(ICV)

(ICV)

Cand.Unitat Popular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

3,9

CUP

Iniciativa Internacionalista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

 

 

 

I.I.

Escons en Blanc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB-CB 1,6

EB 1,8

0,9

EB

Els Verds Opció Verda

 

 

 

 

 

 

(PSC)

(PSC)

 

 

 

(ERC)

 

EV-GVE  1,0

(ICV)

 

EV OV

Els Verds CEC / EVEE

(ERC)

(ERC)

0,7

(EUiA)

EVEE (ICV)

EVEE (ICV)

EVEE (ICV)

EVEE (ICV)

EVEE (ICV)

EVEE (ICV)

 

EVCEC

(ERC)

 

 

 

 

EV

Els Verds Alternativa Ec. 

 

 

 

 

EVEcop 0,7

 

EV-AE 0,7

 

 

0,8

 

 

 

(EVGVE)

 

 

EV AEC

Los Verdes Grupo Verde 

 

 1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

 

(EVGVE)

 

 

LV-GV

P Animalista c Maltractament Animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

PACMA

 

Mun. 1999

Eur. 1999

Parl. 1999

Gen. 2000

Mun. 2003

Parl. 2003

Gen. 2004

Eur. 2004

Parl. 2006

Mun. 2007

Gen. 2008

Eur.

2009

Parl. 2010

Mun. 2011

Gen. 2011

Parl. 2012

 

 

 

Euro 2014

Mun. 2015

Parl. 2015

Gen. 2015

Gen. 2016 

Parl. 2017

Gen.

Abr.

2019

Mun.

2019

Eur.

2019

Gen.

Nov.

2019

Parl.

2021

 

 

 

 

 

 

 

Vox

 0,5

 

 

 

 

 

3,3

1,1

1,9

5,3

7,1

 

 

 

 

 

 

Vox

Partit Popular

11,9

8,7

9,2

12,7

15,2 

5,0

6,1

5,0

6,6

9,5

5,3

 

 

 

 

 

 

PP 

Ciutadans - P.Ciudadanía

6,9

11,0

17,7

13,1

 11,3

23,9

11,7

BCanvi

C’s

13,2

C’s

9,2

 

5,6

 

6,2

 

 

 

 

 

 

Unió Democràtica C.

 

 

3,1

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convergència i Unió

20,8

22,7

(Junts)

DiL 14,5

CDC 13,5 

CDC: (J)

CDC: (J)

CDC: (J)

CDC: (J)

CDC: (J)

PDEC

2,8

 

 

 

 

 

 

CiU

Solidaritat C. per Indep. / Primàries.cat

 

 

 

 

 

 

 

B.cap.

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junts pel

 

 

37,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junts per Catalunya

 

 

 

 

 

19,5

10,8

10,4

26,6

12,4

17,8

 

 

 

 

 

 

Junts

Reagrupament Indep.

 

 

(Junts)

(DiL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerra Rep.C.

ERC-NEC 21,8

ERC-MES 11,0

(Junts)

15,2

17,3 

 

20,9

ERC-Sob

23,3

ERC-

Nova

21,3

ERC-

AraR.

19,8

ERC-Sob

20,9

ERC

19,0

 

 

 

 

 

 

Unión Progreso y D.

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

12,22

9,6

11,5

13,2

 14,1

 

14,9

22,8

18,4

20,9

19,9

23,5

 

 

 

 

 

 

Más País

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

PSUC / Iniciativa per Catalunya 

ICV-EA 12,6

(BComú)

(CSQP)

(ECP)

(ECP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICV

PCC/Esq.Unida i Alt.

(ICV-IzqPlur)

(BComú)

(CSQP)

(ECP)

 (ECP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Comú Podem i coalicions

BComú-Podem-ICV-EUA

 

BComú 25,2

C SQP 9,8

EnCP 26,5

EnCP 25,7 

CenC-Podem  9,3

EnCP

16,3

BComu

EnCG

20,7

Units

Podem

10,8

EnCP

15,6

EnCP

9,2

 

 

 

 

 

 

Podemos Podem

4,7

(BComú)

(CSQP)

(ECP)

 (ECP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod

Cand. Unitat Popular

 

7,4

10,0

 

 

5,3

FR

3,1

Cap.CUP

3,8

 

 

6,9

 

6,9

 

 

 

 

 

 

CUP

Escons en Blanc

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB

Els Verds Alternativa Ec. 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV AEC

Los Verdes Grupo Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LV-GV

P Animalista c Maltractament Animal

1,2

0,8

0,7

1,1

 1,6

 

1,4

0,8

1,3

1,0

 

 

 

 

 

 

 

PACMA

 

Euro 2014

Mun. 2015

Parl. 2015

Gen. 2015

Gen. 2016 

Parl. 2017

Gen.

Abr.

2019

Mun.

2019

Eur.

2019

Gen.

Nov.

2019

Parl.

2021

 

 

 

 

 

 

 

S'han celebrat 47 convocatòries electorals a la ciutat de Barcelona. El PSC ha estat el més votat en 23 eleccions, CiU en 14 eleccions, ERC en quatre,  Barcelona en Comú/En Comú Podem en tres, Junts pel en una, Junts per Catalunya en una i Ciutadans en una. El PSC ha estat segon en 15 eleccions, CiU en 20, PP en 3, UCD en 2 eleccions, ERC en quatre, Ciutadans en una,, PSUC en una i En Comú Podem en una. La tercera posició ha estat per  el Partit Popular 28 vegades, PSUC-ICV 4 vegades, CiU 3 vegades (més una de DiL), ERC tres, PSC tres vegades, En Comú Podem dues vegades, Junts per Catalunya dues vegades i Ciutadans una vegada.

 

Millor percentatge

Pitjor percentatge

Vencedor

49,03 % CiU (Parl.1984)

21,77 % PSC (Euro 2014)

Segon

34,62 % CiU (Parl. 1999)

14,86 % PP (Parl. 2012)

Tercer

26,4 % PP (Gen. 2000)

  7,56 % AP (Mun. 1987)

Quart

16,76 % CC-UCD (Mun. 1979)

  4,52 % ERC (Gen. 1982)

Cinquè

13,49 % CDC  (Gen. 2016)

  2,57 %  ERC (Mun. 1991)

Sisè

12,70 % PP (Gen. 2015)

 

Setè

  4,72 % Podem  (Euro 2014)

 

Més gran diferència del primer al segon: 24,05 % (CiU a PSC, Parlament de Catalunya 1992)

Menys diferència del primer al segon: 0,33 % (PSC a CiU, Gen. 1986)

Més concentració primer més segon: 75,39 % (CiU i PSC, Parlament 1984)

Menys concentració primer més segon: 40,92 % (ERC i PSC, Gen. Nov. 2019)

 

Millor percentatge

Pitjor percentatge

CiU / CDC

49,03%  Parl. 1984 (CiU)

13,49%  Gen. 2016 (CDC)

PSC

46,00%  Mun. 1983

   9,63%  Mun. 2015

Junts pel

37,21%  Parl. 2015

 

Junts per Cat.

26,60%  Eur. 2019

AP / PP

26,39%  Gen. 2000 (PP)

  3,04%  Mun. 1979

B. en Comú 

26,57%  Gen. 2015 (En Comú Podem

 

Ciutadans

23,96%  Parl. 2017

 

ERC

23,30 %  Gen. Abr. 2019

  2,31%  Mun. 1987

UCD

20,33%  Gen. 1979

 

PSUC / ICV

19,16%  Mun.1979 (PSUC)

  3,22%  Parl. 1999

CUP

 10,01%  Parl. 2015

 

Vox

  7,15%  Parl. 2021

CDS

  6,41%  Euro. 1987

 

UDC

  5,80%  Gen. 1977  (UCiDCC)

 

Podem

  4,72%  Euro 2014

 

A.Ruiz-Mateos

  3,97%  Euro. 1989

 

Solid.C.Ind.

  2,89%  Parl. 2010

 

PSA / PA

  2,46%  Parl. 1980

 

PCC / EUA

  2,17%  Gen. 2000

 

PSP-US

  2,11%  Gen. 1977

 

BEAN

  2,07%  Gen. 1979

 

Escons Blanc

  1,84%  Gen. 2011

 

Nac.d'Esq.

  1,76%  Parl. 1980

 

PACMA

  1,65%  Gen. 2016

 

verds

  1,65%  Euro. 1989 (AV)

 

HB

  1,49%  Euro. 1987 (HB)

 

extrema dreta

  1,39%  Parl. 2010 (PxC)

 

UPyD

  1,29%  Gen. 2011

 

Reagrupament

  1,06%  Parl. 2010

 

 

Període 1931 - 1939

Esquerra Catalana és la coalició encapçalada per Esquerra Republicana de Catalunya i Unió Socialista de Catalunya, que inclou també independents (1931), Esq.Cat.Radical-socialista (1931), P. Radical Autonomista (1932), Unió Catalanista (1932), Unió de Rabassaires (1933, 1934 i 1936), P.Nacionalista Republicà d'Esquerres (1934 i 1936), P. Català Proletari (1936) i Acció Catalana Republicana (1936). A més, el 1931, 1932, 1933 i 1934 inclou diversos candidats federals.

La Lliga Catalana inclou a les seves llistes candidats d'Unió Democràtica de Catalunya (1932), Comunió Tradicionalista (1932, 1933, 1934 i 1936), CEDA (1936) i Renovación Española (1936). En les Presidencials de 1936, la Lliga es presenta en solitari perquè CT, CEDA i RE demanen l'abstenció.

 

Munic. Barcelona 1931

Corts Espanyoles 1931

Parlament Catalunya 1932

Corts Espanyoles 1933

Municipals Barcelona 1934

Corts Espanyoles 1936

Presidencials 1936

Dreta de Catalunya (CT,RE)

 

 

CT-RE 4,1

CT-RE 4,6

 

(FCO)

 

Liberals (monàrquics)

2 %

 

 

 

 

 

 

P. Nacionalista Català

 

 

 

 

0,7

 

 

Unió Democràtica de Catalunya

 

 

(LC)

 

 

 

 

Lliga Reg. / Lliga Catalana

LR 21 %

LR 16,1

LC 25,3 %

LC 36,4

LC 41,3

Front Català d'Ordre 36,8

LC 24,2

Acció Catalana Rep. / P.C.R.

PCR 12 %

P.C.R. 3,0

ACR-PRRS 12,0

ACR-PNRE 9,7

ACR (C.Esquerres)

ACR (FrontEsq.)

ACR (Fr.Popular)

P. R. Radical

(CRS)

12,9

13,5

10,7

6,3

 

 

Esquerra Catalana (ERC,USC)

31 %

60,4

43,6

36,2

C.d'Esquerres 50,4

Front Esquerres 62,9

Front Popular 75,7

Conjunció Republicana-Socialista

21 %

 

 

 

 

 

 

P.Republicà d'Esquerra (IR)

 

 

 

 

 

(Front Esq.)

(Fr.Popular)

PRD Federal

(CRS)

 

2,1

(EC)

(C.Esquerres)

(Front Esq.)

(Fr.Popular)

P.R.Radical-Socialista

 

(EC)

(ACR)

(ACR)

 

 

 

P.S.O.E.

(CRS)

(CRS)

 

 

 

(Front Esq.)

(Fr.Popular)

Extrema Esquerra Federal

 

EEF+ind 5,1

EEF-PSR 0,7

 

 

 

 

Bloc Obrer i Camperol / POUM

BOC 1 %

BOC 0,5

BOC 1,7

FO 1,3

BOC 0,7

POUM (F.Esq.)

POUM (F.P.)

PCC- P. Comunista de España

 

 

0,8

0,7

0,4

(F. Esq.)

(Fr.Pop.)

En les eleccions de 1931 va ser necessària una segona volta per cobrir un escó a Barcelona-ciutat. Tant EC com la Lliga van decidir no presentar-se, cosa que propicia el següent resultat, poc significatiu: EEF 48,1% I 5,5% - PCR 27,2% - BOC 17,6% - Indep. 1,0%

Per cobrir dues vacants de diputats per Barcelona-ciutat, hi va haver eleccions l'octubre de 1931. ERC no es va presentar, per afavorir als altres partits. Primera volta: Lliga 36,1% - PCR 17,7% - PRR 14,9% - BOC 10,0% - EEF 8,3% - USC 6,2% - Federals 4,0% - PCE 1,6% - Segona volta (sense la Lliga, que ja ha obtingut un escó): PCR 74,5% - BOC 24,7% - PCE 1,0%

 

Període 1901 - 1923

Percentatge de vot a la circumscripció de Barcelona-ciutat. Veure diputats elegits a Catalunya 1869-1923

 

1901

1903

1905

1907

1908

1910

1914

1916

1918

1919

1920

1923

Com. Tradicionalista (carlins)

 

8 %

 

(SC)

(SC)

 

 

 

(LR)

(LR)

(LR)

(LR)

Coalició Monàrquica (Lib.+Cons.) / Unión Monárquica Nacional

C.M. 24%

 

 

 

 

C.M. 12%

 

 

 

UMN 16%

UMN 17%

 

Lliga Regionalista

31 %

21 %

35 %

(SC)

(SC)

20 %

43 %

44 %

57 %

45 %

53 %

31 %

Solidaritat Catalana

 

 

 

72 %

56 %

 

 

 

 

 

 

 

Acció Catalana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 %

P. Rep. Radical

 

 

 

RAS 29%

RAS 44%

PRR 39%

(CR)

(CR)

(Aliança d'Esq.)

(CR)

30 %

27 %

Coalició Republicana

22%

 

 

 

 

 

37 %

35 %

Aliança d'Esq. 41%

33 %

 

 

CNR / U. Federal Nacsta. Rep. / P.Republicà Català

 

 

 

C.N.R. (SC)

C.N.R. (SC)

UFNR 30%

UFNR (CR)

UFNR (CR)

P.R.C. (Al.Esq.)

P.R.C. (CR)

 

 

Bloc Republicà Autonomista

 

 

 

 

 

 

 

19 %

 

 

 

 

P. Unión Republicana

 

67 %

63 %

(SC)

(SC)

 

 

 

 

 

 

 

Fusión Republicana

(CR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRD Federal

(CR)

 

 

(SC)

(SC)

 

 

 

 

 

 

 

P. Socialista Obrero Español

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aliança d'Esq.)

5 %

 

5 %

L'any 1901 es presenta un sol candidat dels reformistes "Unión Nacional" que obté un 11% dels vots, gràcies que cada elector pot emetre 5 vots, dividits entre diverses llistes. - Els anys 1907 i 1908 Lerroux encapçala a la part no-catalana del PUR en la candidatura "Republicanos Antisolidarios", que el 1908 es converteix en P.R.Radical. La UFNR neix el 1910 per fusió de CNR, federals independents i part del PUR. L'any 1917 la UFNR es fusiona amb el BRA, federals i alguns dissidents del P.Reformista, donant lloc al P.Republicà Català.

Període 1876 - 1899

Porcentatge de vot a la circumscripció de Barcelona-ciutat. Veure diputats elegits a Catalunya 1869-1923

 

1876

1879

1881

1884

1886

1891

1893

1896

1898

1899

P.L. Conservador

PLC 19%

PLC 41%

PLC 14%

PLC 66%

PLC 43%

PLC 41%

P.L.C. 8%

PLC 64%

UniónC. (CM)

UniónC. (CM)

Coalició Monàrquica (Lib.+Cons.)

 

 

 

 

 

 

 

 

UC,PL 72%

UC,PL,G 59%

P. Liberal

Const. 33%

Const. 27%

L.Fus. 69%

L.Fus. 22%

P.Lib. 37%

P.Lib. 10%

P.Lib. 36%

P.Lib. 34%

P.Lib. (CM)

P.Lib. i G (CM)

Republicà indep. (Sol Ortega)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

P.Demòcrata.Possibilistes (rep.)

P.Dem. 30%

P.Dem. 26%

PD-PRP 14%

P.D.Pos. 4%

P.D.Pos. 23%

P.D.Pos. 20%

P.D.Pos. 8%

 

indep. (CR)

 

Coalició Unió Republicana (PRDFederal+PR Progr.+PRCentralista)

 

 

 

 

 

CUR 24%

CUR 41%

 

Coal.R. 29%

Coal.R. 26%

Fusión Republicana

 

 

 

 

 

 

 

 

(CR)

(CR)

PRD Federal

 

 

 

 

 

(CUR)

(CUR)

 

(CR)

(CR)

PR Progresista

 

 

(PD)

 

 

(CUR)

(CUR)

 

 

 

El 1886 els cap de llista conservador té més vots, però el PLC obté només dos escons contra 3 dels liberals. - Per la Coalició Monàrquica són elegits el 1898 dos liberals i un conservador; i el 1899 quatre conservadors i dos liberals (del grup de Germán Gamazo) - L'any 1899 Juan Sol Ortega es presenta com a independent, i assoleix el 63% gràcies a que rep sufragis dels votants de les altres candidatures (cada elector podia votar 5 candidats)

 

Veure percentatge de vots a totes les eleccions a Catalunya

Veure gràfics d'eleccions a Catalunya

Veure percentatge de vots en generals, europees, municipals i autonòmiques (total estatal) - a  València - Illes Balears - Euskadi - Madrid (capital) - Galícia - Andalusia  - altres Comunitats

Tornar a menú inicial  - Tornar a anàlisi

Si coneixeu alguna informació complementària de les que aquí s'hi exposen, adreceu-vos a carlestrek@hotmail.com