Catalunya : Diputats al Congrés i Senadors

 1869-2016

 

 

CATALUNYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promig

 

1869

1871

1872

1872

1873

1876

1879

1881

1884

1886

1891

1893

1896

1898

1899

1901

1903

1905

1907

1910

1914

1916

1918

1919

1920

1923

 

01-23

Carlins i tradic.

2

6

5

1

 

 

 

 

 

 

3

 

2

2

1

1

1

 

6

2

1

1

2

2

1

1

 

1,6

Conservadors

 

 

 

 

1

29

33

5

32

13

27

9

29

7

27

7

17

7

3

3

9

5

3

5

5

1

 

5,9

Liberals

7

17

19

18

 

10

8

35

10

28

7

22

12

31

12

26

7

19

1

10

7

14

6

7

9

10

 

10,5

Lliga i regionalistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

7

16

11

14

14

21

17

18

22

 

13,7

Agraris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

0,2

Republicans

28

16

17

23

36

1

1

1

 

1

6

12

 

3

3

3

14

11

18

18

13

10

12

13

10

9

 

11,9

indep. i no establerts

3

1

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

Total

37

42

42

42

37

42

42

42

42

42

43

43

43

43

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

 

44,0

El color indica el partit que obté més diputats a Catalunya; el número en negreta senyala el partit que va guanyar al conjunt d'Espanya. El gris recull coalicions que no van resultar guanyadores.

                               

 

1931

1933

1936

1977

1979

1982

1986

1989

1993

1996

2000

2004

2008

2011

2015

2016

Promig 1977-2016

Tradicionalistes

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservadors / PP

 

1

 

 AP 1

1

 CP  8

6

 PP 4

8

8

12

6

8

11

5

6

6,5

Lliga Reg. / Lliga Catalana

LRC 2

LC 24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convergència i Unió

 

 

 

PDC,13
UD
2

CiU 8

12

18

18

17

16

15

10

10

16

DiL 8

CDC 8

12,4

Centristes

DLR 1

 

 

 UCD 9

12

 

CDS 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8

Ciutadans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

0,8

P. Rep. Radical

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció Catalana Republicana

PCR 2

 

ACR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Rep. i afins

RS 1

AR 1

PRE 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerra Rep de C. i aliats

EC 31

18

25

1

ERC 1

1

 

 

1

1

1

8

3

3

9

9

2,9

Federals

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Socialista Obrero Español / P.Socialistes de Catalunya

PSOE 1

1

1

SC 15

PSC 17

25

21

20

18

19

17

21

25

14

8

7

17,5

Unió Socialista de Cat. / PSUC / Iniciativa per C.

USC 4

3

USC 4 com. 3

PSUC 8

8

1

UEC 1

IC 3

3

IC-EV 2

ICV 1

ICV-EUiA 2

 1

3

(EnCP)

(EnCP)

2,5

En Comú Podem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

1,8

Total

53

54

54

47

47

47

47

46

47

46

46

47

47

47

47

47

46,8

 

Període 1869 - 1923

                                             

 

 

69

71

72 ab.

72 ag.

73

76

79

81

84

86

91

93

96

98

99

01

03

05

07

10

14

16

18

19

20

23

 

Carlins / Com.Tradic.

2

6

5

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2

 

1

 

 

6

2

1

1

2

2

1

1

Carlins / Com.Tradic.

Carlins Tradic. indep.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlins i Trad. ind.

Catòlics indep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catòlics indep.

P. Moderado

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Moderado

Cons. Mauristes / PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

4*

2*

 

Cons. Mauristes / PM

Conserv. indep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Conserv. indep.

Alfo. / PL Conservador

 

 

 

 

1

28

33

5

32

11

23

6

29

 

(UC)

6

17

6

3

3

8

5

2

1

2*

1*

Alfo. / PL Conservador

Unión Conservadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

7

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Conservadora

Conserv. Villaverdistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Conserv. Villaverdistas

PL Reformista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL Reformista

Agraris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Agraris

Unió Monàrquica Nac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6*

5*

*

Unió Monàrquica N.

Lib. Gamacistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lib. Gamacistes

Liberal Demòcrates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PL)

1

1

1*

3*

Liberal Demòcrates

PLF / P. Liberal

 

 

 

 

 

 

9

34

7

27

6

22

12

31

9

25

5

19

 

10

7

14

 

 

 

 

PLF / P. Liberal

Liberals romanonistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PL)

3

 

 

3

Liberals romanonistes

P. Constitucional

 

 

17

2

 

9

(L,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Constitucional

Izquierda Dinástica

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda Dinástica

P.Democrático Monárq.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

(PL)

1

 

 

 

 

 

 

 

P.Democrático Monárq.

Liberals indep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PL)

2

 

1

 

Liberals indep.

Izquierda Liberal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*

4*

Izquierda Liberal

P.Progrsta. - UL - PD

7

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Progrsta. - UL - PD

Martistes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martistes

Rad.monárq./Progr.ind.

 

 

 

 

 

1

 

(PD,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radical mon./Progr.ind

P. Radical

 

 

2

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Radical

mon.i./ Fed.Monàrq.Aut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

2

F. Monàrq. Autonomista

Lliga Regionalista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

7

14

10

13

13

21

14

14

20

Lliga Regionalista

nacionalistes i reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

1

 

 

1

 

nacionalistes i reg.

P Reformista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

(ai,2)

2

1

1*

P Reformista

P.Rep.Dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

P.Rep.Dem.

P.Dem. / PD Posibilista

 

 

 

 

 

1

(L,1)

(PD,1)

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Dem. / PR Posibilista

Posibilistes indep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FR,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilistes indep.

PR Centralista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(UR,1)

 

(FR,1)

(FR)

(CR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR Centralista

Fussió Republicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

(CR,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fussió Republicana

Unió Rep. / P.Unión R. / P.Rep. / Federació Rep.

 

 

 

 

 

 

 

Pro+D 2

 

 

 

UR 10

 

 

 

C.Rep 3

PUR 7

PUR 7

PUR 9

(c,1)

(c,1)

(c,1)

(ai,1)

 

 

 

Unió Rep./ P.U.R./  P.R./Federació Rep.

P. Rep. D. Federal

28

16

17

23

36

 

 

 

 

 

3

(UR,7)

 

 

1

(CR,2)

7

4

6

(c,1)

1

(c,2)

(ai,1)

1

1

1

P. Rep. D. Federal

PR Progressista Dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(UR,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. R. Progressista D.

Nacionalistes rep. ind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1/(ai,2)

2

2

2

Nacionalistes. rep.ind.

BRA / P.Rep. Català

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRA 1

PRC (ai,4)

PRC 5

PRC 2

PRC 3

BRA / P.Rep. Català

CNR / U.Fed.Nac.Rep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNR 3

UFNR 11

UFNR 6

UFNR 1

 

 

 

 

CNR / U.Fed.Nac.Rep.

PR Radical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c,5)

1

2

(ai)

3

3

2

PR Radical

Republicans indep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(UR,1)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

(ai)

 

 

 

Altres republicans

Aliança d'esquerres(AI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Aliança d'esquerres(AI)

Conjunció rep.-socialista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

3

 

 

 

 

Conjunció rep.-socialista

P.Socialista Obrero E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

(c)

(c)

(ai,1)

 

 

 

P.Socialista Obrero E.

Independents

 

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Independents

No establerts

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No establerts

Total

37

42

42

42

37

42

42

42

42

42

43

43

43

43

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Total

 

69

71

72 ab.

72 ag.

73

76

79

81

84

86

91

93

96

98

99

01

03

05

07

10

14

16

18

19

20

23

 

Els colors blau, verd i lila indiquen el partit guanyador en el conjunt de l'Estat.

El color gris indica el partit o coalició guanyador a Catalunya (si aquest es diferent del guanyador global). L'any 1907 indica els partits que es van presentar dins de la coalició Solidaritat Catalana. L'asterisc indica partits que anaven en coalició amb Unió Monàrquica (1919-23). La F.M.A. va tenir sempre el recolzament de la Lliga.

La UFNR neix el 1910 per fusió de CNR, federals independents i part del PUR. L'any 1917 es fusiona amb el BRA, federals i alguns dissident del P.Reformista, donant lloc al P.Republicà Català.

Període 1931-2016

Eleccions al Congrés dels Diputats 1931 - 2016

                 

El gràfic no inclou algunes formacions que van obtenir escons en les eleccions de 1931 (PCR,2; DLR,1; PRRS,1), de 1933 (AR,1), de 1936 (Tradic.,1; PRE,3; POUM,1; PCP,1; PCC,1) i de 1977 (UCiDCC,2)

 

1931

1933

1936

1977

1979

1982

1986

1989

1993

1996

2000

2004

2008

2011

2015

2016

Comunió Tradicionalista

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P. / Partido Popular

 

 

 

AP 1

CD 1

AP-PDP 8

AP-PDP -PL 6

PP 4

8

8

12

6

8

11

5

6

Independents (dreta)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lliga Reg. / Lliga Catalana

LRC 2

LC 24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecha Liberal Rep.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Centro Democrático

 

 

 

UCD 9

CC-UCD 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unió Centre i Dem.Cristiana

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convergència i Unió

 

 

 

 

8

12

18

18

17

16

15

10

10

16

DiL 8

CDC 8

Pacte Dem.Cat. (CDC,EDC,PSCr)

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Democrático Social

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutadans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

P. Rep. Radical

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acció Catalana Republicana

PCR 2

 

ACR 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Rep. / P.R.E.

 

AR 1

PRE 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Nacionalista Rep.d'Esq.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerra Republicana C.

24

17

21

EC 1

ERC 1

1

 

 

1

1

1

8

3

ERC-RI 3

9

9

Independents (Esq.Cat.)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Rep.Dem. Federal

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent (federal)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unió de Rabassaries

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esq.Cat. Radical-Socialista

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.R. Radical-Socialista

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrema Esquerra Federal

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

federals indep extrema esq.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Socialista Obrero E. / P.Socialistes de Catalunya

PSOE 1

1

1

  SC 15  

17

25

21

20

18

19

17

21

25

14

8

7

P.Obrer Unificació Marxista

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unió Socialista de Cat. / PSUC / Iniciativa C.Verds

USC 4

3

4

PSUC 8

8

1

UEC 1

IC 3

3

IC-EV 2

ICV 1

ICV-EUiA 2

ICV-EUiA 1

ICV-EUiA 3

(EnCP)

(EnCP)

P.Català Proletari

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Comú Podem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

Esquerra Unida i Alternativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EUiA)

(EUiA)

(EUiA)

(EnCP)

(EnCP)

P.Comunista de Cat.-PCE

 

 

PCC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

53

54

54

47

47

47

47

46

47

46

46

47

47

47

47

47

 

 

1931

1933

1936

1977

1979

1982

1986

1989

1993

1996

2000

2004

2008

2011

2015

2016

El color púrpura indica els partits que formaven Esquerra Catalana (1931-36) i el gris agrupa la Lliga i els associats als que va acollir en la seva candidatura el 1933. - PSUC, UEC i Iniciativa tenen sempre el recolzament del PCE excepte l'any 2000.

Eleccions al Senat 1977 - 2016   veure eleccions al Senat a Catalunya

 

 

1977

1979

1982

1986

1989

1993

1996

2000

2004

2008

2011

2015

2016

 

Entesa,12

 DiC,2

UCD,1

ind,1

NE,10

CC.UCD,4

 PE,1

CiU,1

PSC,9 

CiU,7

PSC,8 

CiU,8

CiU,10 

PSC,6

CiU,10 

PSC,6

PSC,8 

CiU,8

ECP,8 

CiU,8

ECP,12 

CiU,4

ECP,12

CiU,4

CiU,9 

EPC,7

ERC,6

DiL,6 

EnCPo,4

ERC,10  

EnCPo,4

CDC,2

Alianza P./ Partido Popular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Centro Democrático

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unió Democràtica de  C.

 

 

1

1

2

3

2

2

 

 

2

 

 

Demòcrates de C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Convergència Dem. de C.

2

1

4

7

8

6 + ind.1

6

6

4

4

7

5

2

Esquerra Dem. de C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquerra Republicana de C.

1

2

2

 

 

 

 

1

3

3

 

6

10

P.Socialistes de Catalunya

PSCc 3 + soc.ind. 4

PSC 6 + ind. 2

8 + ind.1

6 + ind.2

5 + ind.1

5 + ind.1

8

7

8

8

6

 

 

PSUC / Iniciativa per C.

ind. 4

PSUC 1

 

 

 

 

 

 

ICV 1

1

1

2

2

PCC / Esquerra Unida i Alt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona en Comú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

independents (Xirinacs)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

El fons de color rosa indica els partits que es presenten com a Entesa: el 1977 Entesa dels Catalans (independents, PSUC, PSOE, PSCc i ERC), el 1979 Nova Entesa (PSC, ERC i independents), els anys 2000, 2004 i 2008 Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC, ICV, i des de 2004 EUiA) i l'any 2011 l'Entesa de Progrés de Catalunya (PSC, ICV i EUiA). No inclou el senador aconseguit pel PSUC el 1979 amb les sigles Per l'Entesa.

El fons de color taronja recull les candidatures encapçalades per Convergència Democràtica: el 1977 Democràcia i Catalunya (CDC, EDC i Unió), el 1982 Catalunya al Senat (CDC, UDC i ERC), el 2015 Democràcia i Llibertat (CDC, DdC i Reagrupament), i la resta de eleccions fins 2011 Convergència i Unió; el 2016 és Convergència Democràtica de Catalunya en solitari

El fons de de color púrpura correspon a En Comú Podem, format per Podem, Barcelona en Comú, Iniciativa per C. Verds, EUiA i Equo.

Nombre de diputats catalans al Congrés 1977 - 2016

 

 

EnC Podem

EUA

PSUC

Inic. / ICV

Verds OV

P. Soc. Cat.

PSC reagr.

PSA

indep.

Esquerra

PI

Pacte Dem.

 CiU

DiL

UCi DCC

UDCA

Centre Català

C's

CDS

UCD

PDP

ACL

P.Lib.

AP / P.Popular

 

 

 

 

 

CDC,EDC PSCr

 

 

 

Juny 1977

Eleccions

 

 

8

 

 

Soc.C. 15

(Pacte)

 

 

EC,1

 

11

 

 

2

 

(UCiDCC)

 

 

9

 

 

 

AP,1

Juliol 1977

Formació grups parlam.

 

 

8

 

 

15

3

 

 

ERC,1

 

8

 

 

Unió,1

 

1

 

 

9

 

 

 

1

Set. 1978

PSCr s'incorpora al PSC. Cañellas funda UCA. Arana passa a ERC.

 

 

8

 

 

PSC 18

(PSC)

 

 

2

 

CDC,7

 

 

 

1

1

 

 

9

 

 

 

1

Des. 1978

Ramírez Heredia deixa UCD

 

 

8

 

 

18

 

 

1

2

 

7

 

 

 

1

1

 

 

8

 

 

 

1

Març 1979

Eleccions

 

 

8

 

 

17

 

 

 

1

 

 

8

 

(CiU)

 

 

 

 

CC-UC 12

 

(C.D.)

 

CD,1

Març 1980

UCC se separa d'UCD

 

 

8

 

 

17

 

 

 

1

 

 

8

 

 

 

UCC,1

 

 

11

 

(C.D.)

 

1

Set. 1980

Molins entra a CiU

 

 

8

 

 

17

 

 

 

1

 

 

9

 

 

 

 

 

 

11

 

(C.D.)

 

1

Abril 1981

Limón deixa PSC

 

 

8

 

 

16

 

 

1

1

 

 

9

 

 

 

 

 

 

11

 

(C.D.)

 

1

Set. 1981

Limón entra al PSA

 

 

8

 

 

16

 

1

 

1

 

 

9

 

 

 

 

 

 

11

 

(C.D.)

 

1

(Sept. 1982)

6 deixen UCD (5 van a CDS i 1 a Unió); Senillosa deixa CD

 

 

8

 

 

16

 

1

 

1

 

 

10

 

 

 

 

 

5

5

 

1

 

 

Oct. 1982

Eleccions

 

 

1

 

 

25

 

 

 

1

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

(C.Pop.)

 

 

C.Pop. 8

Juny 1986

Eleccions

 

 

UEC,1

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1

 

(C.Pop.)

 

(C.Pop.)

6

Juliol 1986

PDP deixa Coalic.Pop.

 

 

1

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1

 

1

 

(C.Pop.)

5

Gener1987

Salas passa de PL a CiU

 

 

1

 

 

21

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

4

Febr. 1988

Costa deixa el PDP

 

 

(IC)

IC,1

 

21

 

 

1

 

 

 

19

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Febr. 1989

Costa entra al PP

 

 

 

1

 

21

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

PP,5

Oct. 1989

Eleccions

 

 

 

3

 

20

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Set. 1992

Fdz.Teixidó deixa CDS

 

 

 

3

 

20

 

 

1

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Juny 1993

Eleccions

 

 

 

3

 

18

 

 

 

1

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Març 1996

Eleccions

 

 

 

2

 

19

 

 

 

1

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Oct. 1996

Rahola deixa ERC

 

 

 

2

 

19

 

 

 

 

1

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Març 2000

Eleccions

 

 

 

ICV-EA,1

 

17

 

 

 

1

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Març 2004

Eleccions

 

(ICV)

 

2

 

21

 

 

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nov. 2006

Oms pren possessió

 

(ICV)

 

2

1

20

 

 

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Març 2008

Eleccions

 

(ICV)

 

1

 

25

 

 

 

3

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nov. 2011

Eleccions

 

(ICV)

 

3

 

14

 

 

 

3

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Des. 2015

Eleccions

12

(EnCP)

 

(EnCP)

 

8

 

 

 

9

 

 

 

8

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

Juny 2016

Eleccions

12

(EnCP)

 

(EnCP)

 

7

 

 

 

9

 

 

 

C,8

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

EUA

PSUC

Inic. / ICV

Verds OV

P. Soc. Cat.

PSC reagr.

PSA

indep.

Esquerra

PI

Pacte Dem.

 CiU

DiL / CDC

UCi DCC

UDCA

Centre Català

C's

CDS

UCD

PDP

ACL

P.Lib.

AP / P.Popular

Iniciativa inclou un diputat d'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra de 1989 a 1993 i un diputat d'EUA des de 2011. Els 12 diputats d'En Comú Podem l'any 2015 corresponen a BCómú (4), Iniciativa Verds (3), EUiA (2), Podem (2) i independents (1)

Diputat més votat 1931-2016

Eleccions al Congrés: 1931 Francesc Macià (ERC-EC) - 1933 Lluís Companys (ERC-EC) - 1936 Lluís Nicolau d'Olwell (ACR-EC) - 1977 Joan Reventós (PSCc-Soc.Cat.) - 1979 Joan Reventós (PSC) - 1982 Raimon Obiols (PSC) - 1986 Narcís Serra (PSC) - 1989 Narcís Serra (PSC) - 1993 Narcís Serra (PSC) - 1996 Narcís Serra (PSC) - 2000 Narcís Serra (PSC) - 2004 José Montilla (PSC) - 2008 Carme Chacón (PSC) - 2011 Carme Chacón (PSC) - 2015 Xavier Domènech (BComú-EnCP)  - 2016 Xavier Domènech (BComú-EnCP)

Eleccions al Senat: 1977 Josep Benet (indep.-Entesa dels Catalans) - 1979 Josep Andreu i Abelló (PSC-NE) - 1982 Alexandre Cirici (PSC) - 1986 Jordi Maragall (PSC) - 1989 Jordi Maragall (PSC) - 1993 Victòria Camps (indep.-PSC) - 1996 Jordi Maragall (PSC) - 2000 Mercè Aroz (PSC-ECP) - 2004 Mercè Aroz (PSC-ECP) - 2008 Maite Arqué (PSC-ECP) - 2011 Mònica Alminyana (PSC-EPC) - 2015 Óscar Guardingo (Podem-EnCP) - 2016 Óscar Guardingo (Podem-EnCP)

Eleccions al Parlament de Catalunya: 1932 Francesc Macià (ERC-EC) - 1980 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1984 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1988 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1992 Jordi Pujol (CDC-CiU) - 1995 Jordi Pujol (CDC-CiU) -1999 Pasqual Maragall (PSC-PSC-CPC) - 2003 Pasqual Maragall (PSC- PSC-CPC) - 2006 Artur Mas (CDC-CiU) - 2010 Artur Mas (CDC-CiU) - 2012 Artur Mas (CDC-CiU) - 2015 Raül Romeva (ind.-Junts pel Sí)

 

Veure percentatges de vot a Catalunya - Veure eleccions al Congrés de Diputats a Catalunya 1977-2016 - Veure eleccions al Senat a Catalunya

Veure quadre resum per partits (tot Espanya) 1869-1923

Veure quadre resum d'eleccions 1869-2015 i d'eleccions a Catalunya 1931-1936

Veure Sexenni i Restauració (1868 - 1923)

Veure P. Liberal *** Veure P. Conservador *** Veure Regionalistes *** Veure Republicans *** Veure Carlins i Tradicionalistes

Tornar a menú inicial

Si coneixeu alguna informació complementària de les que aquí s'hi exposen, adreceu-vos a carlestrek@hotmail.com