Eleccions al Parlament de Catalunya:

aplicació d'altres sistemes electorals

 

 

Eleccions 1980

 

Total

CiU

PSC

PSUC

CC - UCD

ERC

PSA

Solid.C (AP)

Nac. d'Esq.

UPS

FN

Resultats oficials (4.circ.provincials, mínim.3%)

135

43

33

25

18

14

2

 

 

 

 

4 circumsc. provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

42

32

24

18

13

2

2

1

1

 

Única circumscripció

135

40

32

26

15

12

3

3

2

1

1

Única circumscripció mínim 3%

135

43

34

29

16

13

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

43

34

29

16

13

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

42*

32*

27

16*

11*

3

2*

1*

1*

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

43**

33

24**

19**

10**

2

2**

1**

1**

 

6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Corp. Metr.)

135

43

34

26

17

13

1

1

 

 

 

18 circumscripcions  veure

135

50

38

28

12

6

 

1

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

52

35

30

10

5

1

1

1

38 circumscripcions comarcals

135

58

34

23

11

7

1

1

 

 

 

Barcelonès

47

13

12

10

5

5

1

1

 

 

 

Baix Llobregat

12

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

12

4

3

4

 

1

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

5

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

5

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

54

33

12

2

6

1

 

 

 

 

 

 

1 comarca amb 4 diputats

Segrià (PSC,1 CC-UCD,1 CiU,1 PSUC,1)

5 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,1 PSC,1 PSUC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC,1 ERC,1)

8 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,1 PSC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC,1), Garraf (PSC,1 CiU,1 ), Baix Ebre (CC-UCD,1 PSC,1), Montsià (CC-UCD,1 PSC,1) 

19 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya el diputat de Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Noguera, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès

Centristes de Catalunya-UCD guanya al Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 48.200 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, Barcelona donaria un diputat mes a CiU, PSC, CC i ERC i els treuria a Solidaritat (2), NE i UPS.

 ** El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 57.800 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, Barcelona donaria un diputat mes a CiU, PSUC, CC i ERC i els treuria a Solidaritat (2), NE i UPS.

El sistema de 6 circumscripcions (veure en detall)  divideix la província de Barcelona en tres: Barcelona ciutat, Corporació Metropolitana i resta de la província.

Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 38 comarques existents el 1980, amb un escó per cada comarca, més un per cada 52.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 79 per sistema proporcional, i 56 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona (que en aquella època eren 12), amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

CiU

PSC

PSUC

UCD

ERC

PSA

Solid.C

NE

UPS

FN

Sistema mixt

135

62

25

21

14

7

2

2

1

1

 

Circ.única proporcional

79

23

19

15

9

7

2

2

1

1

 

Comarques

44

29

4

6

5

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

12

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 comarques

CiU guanya en 28 comarques (Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Empordà, Baix Penedès, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Gironès, Maresme, Noguera. Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Segarra, Selva, Solsonès, Tarragonès, Urgell, Vall d'Aran, Vallès Oriental). PSC guanya Garraf i Segrià. CC-UCD guanya a Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

Vallès Occidental

VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (PSUC), VO-sud (PSUC)

Baix Llobregat

BL-centre nord (PSUC), BL-cornellà i est (PSUC), BL-delta (PSUC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC), Badalona (PSUC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)

Districtes de Barcelona

CiU guanya en 10; el PSC guanya els actuals Nou Barris i Sant Martí

Eleccions 1984

 

Total

CiU

PSC

AP -PDP-UL

PSUC

ERC

PCC

Entesa Esq.C.

 

 

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

72

41

11

6

5

 

 

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

70

41

10

6

5

2

1

 

 

 

Única circumscripció

135

66

42

10

7

6

3

1

 

 

 

Única circumscripció mínim 3%

135

67

43

11

8

6

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

71

45

11

8

 

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

71*

42*

10

6

3

2*

1*

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

74**

42**

9

5

3

2**

 

 

 

 

6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Corp. Metr.)

135

73

43

9

5

4

1

 

 

 

 

18 circumscripcions  veure

135

77

48

4

5

1

 

 

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

80

45

4

3

2

1

38 circumscripcions comarcals

135

84

39

4

5

2

1

 

 

 

 

Barcelonès

47

21

16

4

3

2

1

 

 

 

 

Baix Llobregat

12

4

7

 

1

 

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

12

6

5

 

1

 

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

54

47

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comarca amb 4 diputats

Segrià (CiU, 3 PSC,1)

5 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)

8 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,2), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,1 PSC,1) 

19 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya en totes: Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Noguera, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 48.200 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, Barcelona donaria dos diputats més a CiU i un més al PSC i no tindrien diputats PCC i ENE.

** El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 57.800 habitants (cens de 1981). Si s'apliqués el mínim del 3%, el PCC no obtindria representació a Barcelona, on rebrien un diputat més CiU i PSC.

El sistema de 6 circumscripcions (veure en detall)  divideix la província de Barcelona en tres: Barcelona ciutat, Corporació Metropolitana i resta de la província; aquest sistema afavoreix a PSC i PCC perquè garanteix un important nombre de diputats a la Corporació Metropolitana, tot i l'alta abstenció.

Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 38 comarques existents el 1984, amb un escó per cada comarca, més un per cada 52.000 habitants. Si s'exigeix el 3% per tenir representació, CiU guanya un escó més al Barcelonès en detriment del PCC.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 79 per sistema proporcional, i 56 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona (que en aquella època eren 12), amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

CiU

PSC

AP

PSUC

ERC

PCC

EEC

 

 

 

Sistema mixt

135

86

34

6

4

3

1

1

 

 

 

Circ.única proporcional

79

39

25

6

4

3

1

1

 

 

 

Comarques

44

36

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

12

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 (de les 38) comarques

CiU guanya en les 35 comarques

Vallès Occidental

VO-Terrassa (PSC), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC)

Baix Llobregat

BL-centre nord (PSC), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)

Districtes de Barcelona

CiU guanya en 11; el PSC guanya el districte corresponent actualment a  Nou Barris

Eleccions 1988

 

Total

CiU

PSC

IC

(PSUC, PCC,ENE)

AP

ERC

CDS

AV- MEC

 

 

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

69

42

9

6

6

3

 

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

69

42

9

6

6

3

 

 

 

 

Única circumscripció

135

65

42

11

7

5

5

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 3%

135

65

42

11

7

5

5

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

70

46

11

8

 

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

74

42

8

5

3

3

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

75

43

7

5

2

3

 

 

 

 

18 circumscripcions  veure

135

76

47

7

3

1

1

 

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

80

44

4

3

2

2

38 circumscripcions comarcals

135

84

39

6

3

1

2

 

 

 

 

Barcelonès

47

22

15

4

3

1

2

 

 

 

 

Baix Llobregat

11

4

6

1

 

 

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

12

6

5

1

 

 

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

55

46

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Segrià (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)

7 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC,1),

23 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Montsià

El primer sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 48.200 habitants (cens de 1981). El segon sistema de "circumscripcions regionals" (veure en detall) concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 57.800 habitants (cens de 1981). Les "circumscripcions comarcals" es fan per les 41 comarques existents el 1988, amb un escó per cada comarca, més un per cada 53.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

CiU

PSC

IC

AP

ERC

CDS

AV

 

 

 

Sistema mixt

135

87

32

6

4

3

3

 

 

 

 

Circ.única proporcional

78

38

24

6

4

3

3

 

 

 

 

Comarques

47

40

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

10

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 (de les 41) comarques

CiU guanya en les 38 comarques

Vallès Occidental

VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC)

Baix Llobregat

BL-centre nord (PSC), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)

Districtes de Barcelona

CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris

Eleccions 1992

 

Total

CiU

PSC

ERC

IC

PP

CDS

PCC

 

 

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

70

40

11

7

7

 

 

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

70

40

11

7

7

 

 

 

 

 

Única circumscripció

135

66

39

11

9

8

1

1

 

 

 

Única circumscripció mínim 3%

135

67

40

11

9

8

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

67

40

11

9

8

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

72*

40

9

7

6

1*

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

75

39

9

6

6

 

 

 

 

 

20 circumscripcions  veure

135

79

44

3

6

3

 

 

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

82

42

4

4

3

41 circumscripcions comarcals

135

88

35

4

5

3

 

 

 

 

 

Barcelonès

43

21

13

3

3

3

 

 

 

 

 

Baix Llobregat

12

5

6

 

1

 

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

13

6

5

1

1

 

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

57

49

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comarca amb 4 diputats

Segrià (CiU, 3 PSC,1)

5 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)

8 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,2), Baix Empordà (CiU,2), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,1 PSC,1), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,1 PSC,1) 

22 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 49.000 habitants (cens de 1991); si s'exigís un mínim del 3 per cent dels vots en cada circumscripció, el CDS perdria el seu diputat i el guanyaria CiU. El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.500 habitants (cens de 1991). Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

CiU

PSC

ERC

IC

PP

CDS

PCC

 

 

 

Sistema mixt

135

89

30

6

5

5

 

 

 

 

 

Circ.única proporcional

78

39

23

6

5

5

 

 

 

 

 

Comarques

47

41

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

10

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 (de les 41) comarques

CiU guanya en les 38 comarques

Vallès Occidental

VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC)

Baix Llobregat

BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC), Badalona (PSC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)

Districtes de Barcelona

CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris

Eleccions 1995

 

Total

CiU

PSC

PP

IC-EV

ERC

AEC

 

 

 

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

60

34

17

11

13

 

 

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

60

34

17

11

13

 

 

 

 

 

Única circumscripció

135

57

34

18

13

13

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 3%

135

57

34

18

13

13

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

57

34

18

13

13

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

63

33

17

11

11

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

63

34

17

9

12

 

 

 

 

 

20 circumscripcions  veure

135

70

36

14

8

7

 

 

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

77

35

12

6

5

41 circumscripcions comarcals

135

80

30

11

9

5

 

 

 

 

 

Barcelonès

43

17

11

7

5

3

 

 

 

 

 

Baix Llobregat

12

4

4

1

2

1

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

13

5

4

1

2

1

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

5

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

57

48

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comarca amb 4 diputats

Segrià (CiU,2 PSC,1 PP,1)

5 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,2 PSC,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC,1), Tarragonès (CiU,2 PSC,1), Baix Camp (CiU,2 PSC,1)

8 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,1 PSC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC,1), Selva (CiU,2), Anoia (CiU,2), Alt Penedès (CiU,2), Garraf (CiU,1 PSC,1), Baix Ebre (CiU,2), Montsià (CiU,2) 

22 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya en totes: Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 49.000 habitants (cens de 1991). El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.500 habitants (cens de 1991). Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

CiU

PSC

PP

IC-EV

ERC

AEC

 

 

 

 

Sistema mixt

135

85

25

10

8

7

 

 

 

 

 

Circ.única proporcional

78

33

20

10

8

7

 

 

 

 

 

Comarques

47

43

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

10

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 (de les 41) comarques

CiU guanya en les 38 comarques

Vallès Occidental

VO-Terrassa (CiU), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (CiU)

Baix Llobregat

BL-centre nord (CiU), BL-cornellà i est (PSC), BL-delta (PSC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC), Badalona (CiU), Sta.Coloma-St Adrià (PSC)

Districtes de Barcelona

CiU guanya en 9; el PSC guanya el Districte de Nou Barris

Eleccions 1999

 

Total

PSC - CPC -ICV*

CiU

PP

ERC

ICV*

EUiA

EV (CEC)

 

 

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

52

56

12

12

3

 

 

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

52

56

12

12

2

1

 

 

 

 

Única circumscripció

135

53

52

13

12

3

1

1

 

 

 

Única circumscripció mínim 3%

135

55

55

13

12

 

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

55

55

13

12

 

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

54

57*

10

10

3

1*

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

53

58

10

11**

2

1**

 

 

 

 

20 circumscripcions  veure

135

59

62

8

5

1

 

 

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

61

63

5

5

1

41 circumscripcions comarcals

135

52

71

7

4

1

 

 

 

 

 

Barcelonès

43

19

15

5

3

1

 

 

 

 

 

Baix Llobregat

12

7

4

1

 

 

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

13

6

5

1

1

 

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

57

16

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comarca amb 4 diputats

Segrià (CiU,2 PSC-CpC-ICV,2)

5 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,2 PSC-CpC-ICV,1), Osona (CiU,3), Bages (CiU,2 PSC-CpC,1), Tarragonès (PSC-CpC-ICV,2 CiU,1), Baix Camp (CiU,2 PSC-CpC-ICV,1)

8 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Selva (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC-ICV,1) 

22 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

PSC-CpC-ICV guanya al Baix Penedès

Els vots de la coalició PSC-CpC-Iniciativa en les províncies de Girona, Lleida i Tarragona se sumen als vots del PSC a Barcelona.

* El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 49.000 habitants (cens de 1991); si s'exigís un mínim del 3 per cent dels vots en cada circumscripció, EUiA perdria el seu diputat i el guanyaria CiU.

** El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 58.500 habitants (cens de 1991); l'aplicació del mínim del 3% fa perdre el seu escó a EUiA i el guanya ERC.. Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 54.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

PSC

CiU

PP

ERC

ICV*

EUiA

EVCEC

 

 

 

Sistema mixt

135

49

69

7

7

2

1

 

 

 

 

Circ.única proporcional

78

31

30

7

7

2

1

 

 

 

 

Comarques

47

12

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

10

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 (de les 41) comarques

CiU guanya en 35 comarques . El PSC-CpC guanya al Garraf i la coalició PSC-CpC-ICV guanya al Baix Penedès i el Tarragonès

Vallès Occidental

VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (PSC-CpC), VO-sud (PSC-CpC)

Baix Llobregat

BL-centre nord (PSC-CpC), BL-cornellà i est (PSC-CpC), BL-delta (PSC-CpC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC-CpC), Badalona (PSC-CpC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC-CpC)

Districtes de Barcelona

PSC-CpC guanya a Ciutat Vella, Sants-M., Horta-G., Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.  CiU guanya a l'Eixample, Les Corts, Sarrià-StG. i Gràcia

Eleccions 2003

 

Total

PSC - CPC

CiU

ERC

PP

ICV EUiA

EV-AE

 

 

 

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

42

46

23

15

9

 

 

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

42

46

23

15

9

 

 

 

 

 

Única circumscripció

135

43

43

23

16

10

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 3%

135

43

43

23

16

10

 

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

43

43

23

16

10

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

44

48

23

13

7

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

44

48

24

13

6

 

 

 

 

 

20 circumscripcions  veure

135

47

52

21

11

4

 

 

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

56

54

12

9

4

41 circumscripcions comarcals

135

43

61

15

11

5

 

 

 

 

 

Barcelonès

37

13

10

5

6

3

 

 

 

 

 

Baix Llobregat

13

6

3

1

2

1

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

13

5

4

2

1

1

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

6

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

7

2

3

1

1

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

59

15

38

5

1

 

 

 

 

 

 

 

1 comarca amb 4 diputats

Tarragonès (PSC-CpC,2 CiU,1 PP,1)

6 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Selva (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Osona (CiU,2 ERC,1), Bages (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Segrià (CiU,2 PSC-CpC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1)

8 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1),  Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Penedès (PSC-CpC,1 CiU,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC,1) 

21 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 51.500 habitants (cens de 20011). El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 61.800 habitants (cens de 2001).  Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 57.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

PSC

CiU

ERC

PP

ICV

EVAE

 

 

 

 

Sistema mixt

135

43

64

13

9

6

 

 

 

 

 

Circ.única proporcional

78

25

25

13

9

6

 

 

 

 

 

Comarques

47

12

35

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

10

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 (de les 41) comarques

CiU guanya en 35 comarques . La coalició PSC-CpC guanya al Baix Penedès, Garraf i Tarragonès

Vallès Occidental

VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (PSC-CpC), VO-sud (PSC-CpC)

Baix Llobregat

BL-centre nord (PSC-CpC), BL-cornellà i est (PSC-CpC), BL-delta (PSC-CpC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC-CpC), Badalona (PSC-CpC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC-CpC)

Districtes de Barcelona

PSC-CpC guanya a Ciutat Vella, Sants-M., Horta-G., Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.  CiU guanya a l'Eixample, Les Corts, Sarrià-StG. i Gràcia

Eleccions 2006

 

Total

CiU

PSC - CpC

ERC

PP

ICV - EUiA

C's

EV EVC

PACMA

 

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

48

37

21

14

12

3

 

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

48

37

21

14

12

3

 

 

 

 

Única circumscripció

135

45

38

20

15

13

4

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 3%

135

45

38

20

15

13

4

 

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

47

39

20

15

14

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

49

39

20

12

12

3

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

51

36

21

13

11

3

 

 

 

 

20 circumscripcions  veure

135

54

42

19

12

7

1

 

 

 

 

Circumscripcions comarcals, locals i de districte

135

58

51

10

8

7

1

41 circumscripcions comarcals

135

66

40

12

9

7

1

 

 

 

 

Barcelonès

37

11

11

4

5

5

1

 

 

 

 

Baix Llobregat

13

4

6

1

1

1

 

 

 

 

 

Vallès Occidental

13

4

5

2

1

1

 

 

 

 

 

Vallès Oriental

6

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Maresme

7

3

2

1

1

 

 

 

 

 

 

Resta de comarques

59

41

14

3

1

 

 

 

 

 

 

 

1 comarca amb 4 diputats

Tarragonès (CiU,2 PSC-CpC,1 PP,1)

6 comarques amb 3 diputats

Gironès (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1), Selva (CiU,2 PSC-CpC,1), Osona (CiU,2 ERC,1), Bages (CiU,2 PSC-CpC,1), Segrià (CiU,2 PSC-CpC,1), Baix Camp (CiU,1 PSC-CpC,1 ERC,1)

8 comarques amb 2 diputats

Alt Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1), Baix Empordà (CiU,1 PSC-CpC,1),  Anoia (CiU,1 PSC-CpC,1), Alt Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Garraf (CiU,1 PSC-CpC,1 ), Baix Penedès (CiU,1 PSC-CpC,1), Baix Ebre (CiU,1 PSC-CpC,1), Montsià (CiU,1 PSC-CpC,1) 

21 comarques amb 1 diputat

Convergència i Unió guanya al Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Val d'Aran, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Urgell, Garrigues, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta

El primer sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 2 diputats, i un altre per cada 51.500 habitants (cens de 20011). El segon sistema de "circumscripcions regionals" concedeix a cada regió 5 diputats, i un altre per cada 61.800 habitants (cens de 2001).  Les "circumscripcions comarcals" donen un escó per cada comarca, més un per cada 57.000 habitants.

En el "sistema mixt" s'adjudiquen 78 escons per sistema proporcional, i 57 pel sistema majoritari: un cada comarca i un cada districte de Barcelona, amb escons addicionals al Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

 

Total

CiU

PSC

ERC

PP

ICV

C's

EV

PACMA

 

 

Sistema mixt

135

69

36

11

9

8

2

 

 

 

 

Circ.única proporcional

78

26

22

11

9

8

2

 

 

 

 

Comarques

47

39

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Districtes de Barcelona

10

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 (de les 41) comarques

CiU guanya en les 38 comarques .

Vallès Occidental

VO-Terrassa (PSC-CpC), VO-Sabadell (CiU), VO-sud (PSC-CpC)

Baix Llobregat

BL-centre nord (PSC-CpC), BL-cornellà i est (PSC-CpC), BL-delta (PSC-CpC)

Barcelonès

Hospitalet (PSC-CpC), Badalona (PSC-CpC), Sta.Coloma-St Adrià (PSC-CpC)

Districtes de Barcelona

PSC-CpC guanya a Ciutat Vella, Sants-M., Horta-G., Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.  CiU guanya a l'Eixample, Les Corts, Sarrià-StG. i Gràcia

Eleccions 2010

 

Total

CiU

PSC

PP

ICV - EUiA

ERC

C's

SI

PxC

RI

 

Resultats oficials (4.circumc.provincials,mínim.3%)

135

62

28

18

10

10

3

4

 

 

 

4 circumscripcions provincials (sense.el.mínim del 3%)

135

62

28

18

9

10

3

3

2

 

 

Única circumscripció

135

57

27

18

10

10

5

4

3

1

 

Única circumscripció mínim 3%

135

58

28

18

11

10

5

5

 

 

 

Única circumscripció mínim 5%

135

62

30

20

12

11

 

 

 

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:2.escons) veure

135

67*

26*

16*

9

9

3*

3*

2*

 

 

7 circumscripcions regionals (mínim:5.escons) veure

135

67**

28**

16**

8

9

3

3**

1**

 

 

6 circumscripcions veure (separant.Barcelona i Àrea Metro.)

135

64

29

19

8

9*

3

2

1*

 

 

20 circumscripcions  veure

135

77

30

17

6

4

1