Eleccions municipals a Barcelona:

aplicació d'altres sistemes electorals

 

 

Aplicació de diferents sistemes electorals sobre el resultats de les elecciones municipals a Barcelona. En fons blau s'indiquen els resultats reals (sistema proporcional, amb aplicació de la Llei d'Hondt i una barrera d'entrada del 5% dels vots). A continuació, s'aplica el mateix sistema, però sense barrera d'entrada (com en les eleccions europees), amb una barrera del 3% (utilitzada en eleccions al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats) o amb una barrera del 10% (aplicada en alguns països que volen evitar l'excessiva dispersió, com Turquia).

El cinquè sistema estableix deu circumscripcions, una per cada districte, assignant a cadascuna un regidor, i distribuint la resta segons la població. Indiquem l'assignació d'escons en cada districte, senyalant en negreta el partit més votat. Atès que l'actual divisió municipal data de 1984, en les eleccions anteriors a aquesta data fem servir els 12 districtes que hi havia en aquell moment. Aquest sistema genera una tendència al bipartidisme, atès que molts districtes escullen entre 2 i 6 regidors, dificultant l'entrada a partits amb percentatges del 10% o menys.

Per últim, proposem un sistema mixt: cada districte dóna un regidor al partit més votat, i la resta de regidors es distribueixen pel sistema proporcional (Llei d'Hont, sense barrera d'entrada). Aquest sistema fa bastant factible la majoria absoluta en els casos en que un sol partit guanya vuit o més districtes.

Eleccions municipals a Barcelona 1979

 

Total

PSC

PSUC

CiU

CC-UCD

ERC-FNC

C.Dem. (AP)

PTC (PTE)

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

43

16

9

8

8

2

 

 

Proprocional sense.mínims

43

16

9

8

7

2

1

 

Proporcional mínim 3%

43

16

9

8

7

2

1

 

Proporcional mínim 10%

43

17

9

9

8

 

 

 

12 circumscripcions (1

una per districte)

43

21

8

8

6

 

 

 

I Barceloneta - Ciutat Vella

2

1

1

 

 

 

 

 

II Poble Sec-St.Antoni-Montjuïc

3

2

1

 

 

 

 

 

III Sarrià-St.Gervasi-Vallvidrera

3

1

 

1

1

 

 

 

IV Dreta de l'Eixample

3

1

 

1

1

 

 

 

V Raval

2

1

1

 

 

 

 

 

VI Esquerra de l'Eixample

2

1

 

1

 

 

 

 

VII Sants - Bordeta

3

1

1

1

 

 

 

 

VIII Gràcia-Vallcarca

4

2

 

1

1

 

 

 

IX St.Andreu-Verneda-Clot-Nou Barris

8

4

2

1

1

 

 

 

X Poble Nou-Besòs

4

3

1

 

 

 

 

 

XI  Les Corts

3

1

 

1

1

 

 

 

XII Horta-Carmel-Guinardó-Sagrada F.

6

3

1

1

1

 

 

 

Mixt

43

22

6

6

7

1

1

 

Proporcional + guanyadors de districte

31+12

12+10

6+0

6+0

5+2

1+0

1+0

 

En tots els casos hi ha una majoria PSC-PSUC, o fins i tot el sistema mixt dóna majoria absoluta al PSC gràcies a què guanya 10 dels 12 districtes. Degut a què quatre partits superen el 16% de vots, tots els sistemes resulten força proporcionals.

Eleccions municipals a Barcelona 1983

 

Total

PSC

CiU

AP-PDP-UL

PSUC

ERC

PCC

CDS

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

43

21

13

6

3

 

 

 

Proprocional sense.mínims

43

21

12

6

3

1

 

 

Proporcional mínim 3%

43

21

12

6

3

1

 

 

Proporcional mínim 10%

43

23

14

6

 

 

 

 

12 circumscripcions (una per districte)

43

27

14

2

 

 

 

 

I Barceloneta - Ciutat Vella

2

2

 

 

 

 

 

 

II Poble Sec-St.Antoni-Montjuïc

3

2

1

 

 

 

 

 

III Sarrià-St.Gervasi-Vallvidrera

3

 

2

1

 

 

 

 

IV Dreta de l'Eixample

2

1

1

 

 

 

 

 

V Raval

2

2

 

 

 

 

 

 

VI Esquerra de l'Eixample

2

1

1

 

 

 

 

 

VII Sants - Bordeta

3

2

1

 

 

 

 

 

VIII Gràcia-Vallcarca

4

2

2

 

 

 

 

 

IX St.Andreu-Verneda-Clot-Nou Barris

9

7

1

1

 

 

 

 

X Poble Nou-Besòs

4

3

1

 

 

 

 

 

XI  Les Corts

3

1

2

 

 

 

 

 

XII Horta-Carmel-Guinardó-Sagrada F.

6

4

2

 

 

 

 

 

Mixt

43

23

13

4

2

1

 

 

Proporcional + guanyadors de districte

31+12

15+8

9+4

4+0

2+0

1+0

 

 

Tots els sistemes donen  majoria absoluta al PSC en solitari (en tres sistemes) o la suma de PSC i PSUC (en tres sistemes).

Eleccions municipals a Barcelona 1987

 

Total

PSC

CiU

AP

Inic.Cat. (PSUC-PCC-ENE)

CDS

ERC

 

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

43

21

17

3

2

 

 

 

Proprocional sense.mínims

43

20

16

3

2

1

1

 

Proporcional mínim 3%

43

20

17

3

2

1

 

 

Proporcional mínim 10%

43

24

19

 

 

 

 

 

10 circumscripcions (una per districte)

43

25

18

 

 

 

 

 

I Ciutat Vella

3

2

1

 

 

 

 

 

II Eixample

7

3

4

 

 

 

 

 

III Sants Montjuïc

5

3

2

 

 

 

 

 

IV Les Corts

2

1

1

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

1

3

 

 

 

 

 

VI Gràcia

3

1

2

 

 

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

3

2

 

 

 

 

 

VIII Nou Barris

5

4

1

 

 

 

 

 

IX Sant Andreu

4

3

1

 

 

 

 

 

X  Sant Martí

5

4

1

 

 

 

 

 

Mixt

43

22

17

2

1

1

 

 

Proporcional + guanyadors de districte

33+10

16+6

13+4

2+0

1+0

1+0

 

 

Per primer cop hi ha bipartidisme a Barcelona. Això fa que tres sistemes atorguin al PSC la majoria absoluta i dos sistemes només donin entrada a dos partits a l'Ajuntament.

Eleccions municipals a Barcelona 1991

 

Total

PSC

CiU

PP

Inic.Cat. (PSUC-ENE)

ERC

CDS

LV LEH (PH-F.Verd)

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

43

20

16

4

3

 

 

 

Proprocional sense.mínims

43

20

15

4

3

1

 

 

Proporcional mínim 3%

43

20

16

4

3

 

 

 

Proporcional mínim 10%

43

24

19

 

 

 

 

 

10 circumscripcions (1 per districte)

43

24

18

1

 

 

 

 

I Ciutat Vella

3

2

1

 

 

 

 

 

II Eixample

7

2

4

1

 

 

 

 

III Sants Montjuïc

4

2

2

 

 

 

 

 

IV Les Corts

3

1

2

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

1

3

 

 

 

 

 

VI Gràcia

3

1

2

 

 

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

4

1

 

 

 

 

 

VIII Nou Barris

5

4

1

 

 

 

 

 

IX Sant Andreu

4

3

1

 

 

 

 

 

X  Sant Martí

5

4

1

 

 

 

 

 

Mixt

43

22

16

3

2

 

 

 

Proporcional + guanyadors de districte

33+10

16+6

12+4

3+0

2+0

 

 

 

Es repeteix el bipartidisme a Barcelona, lleugerament corregit pel creixement de PP i IC. Novament, tres sistemes donen majoria absoluta al PSC i els altres tres el deixen a prop.

Eleccions municipals a Barcelona 1995

 

Total

PSC

CiU

PP

I.C.-EV (PSUC-PCC- Verds)

ERC

 

 

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

16

13

7

3

2

 

 

Proprocional sense.mínims

41

16

13

7

3

2

 

 

Proporcional mínim 3%

41

16

13

7

3

2

 

 

Proporcional mínim 10%

41

18

15

8

 

 

 

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

21

15

5

 

 

 

 

I Ciutat Vella

2

1

1

 

 

 

 

 

II Eixample

7

3

3

1

 

 

 

 

III Sants Montjuïc

4

2

2

 

 

 

 

 

IV Les Corts

2

1

1

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

1

2

1

 

 

 

 

VI Gràcia

3

1

2

 

 

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

3

1

1

 

 

 

 

VIII Nou Barris

5

3

1

1

 

 

 

 

IX Sant Andreu

4

3

1

 

 

 

 

 

X  Sant Martí

5

3

1

1

 

 

 

 

Mixt

41

19

14

5

2

1

 

 

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

13+6

10+4

5+0

2+0

1+0

 

 

Per primer cop, una combinació no dóna l'alcaldia al PSC. L'aplicació d'un mínim del 10% deixa fora a IC i ERC, donant peu a una majoria CiU-PP.

Eleccions municipals a Barcelona 1999

 

Total

PSC

CiU

PP

ERC- Verds

ICV

EUiA

PI

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

20

10

6

3

2

 

 

Proprocional sense.mínims

41

20

10

6

3

2

 

 

Proporcional mínim 3%

41

20

10

6

3

2

 

 

Proporcional mínim 10%

41

23

11

7

 

 

 

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

26

11

4

 

 

 

 

I Ciutat Vella

2

2

 

 

 

 

 

 

II Eixample

7

3

3

1

 

 

 

 

III Sants Montjuïc

4

3

1

 

 

 

 

 

IV Les Corts

2

1

1

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

1

2

1

 

 

 

 

VI Gràcia

3

2

1

 

 

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

3

1

1

 

 

 

 

VIII Nou Barris

5

4

 

1

 

 

 

 

IX Sant Andreu

4

3

1

 

 

 

 

 

X  Sant Martí

5

4

1

 

 

 

 

 

Mixt

41

24

8

5

2

2

 

 

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

15+9

7+1

5+0

2+0

2+0

 

 

Gràcies a que dobla en nombre vots al segon, el PSC fa majoria absoluta en 3 sistemes i hi queda molt aprop en els altres tres.

Eleccions municipals a Barcelona 2003

 

Total

PSC

CiU

PP

ERC

ICV-EA

EVEP

EViM

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

15

9

7

5

5

 

 

Proprocional sense.mínims

41

15

9

7

5

5

 

 

Proporcional mínim 3%

41

15

9

7

5

5

 

 

Proporcional mínim 10%

41

15

9

7

5

5

 

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

19

11

7

3

1

 

 

I Ciutat Vella

3

2

1

 

 

 

 

 

II Eixample

6

2

2

1

1

 

 

 

III Sants Montjuïc

5

2

1

1

1

 

 

 

IV Les Corts

2

1

1

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

1

2

1

 

 

 

 

VI Gràcia

3

1

1

 

1

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

2

1

1

 

1

 

 

VIII Nou Barris

4

3

 

1

 

 

 

 

IX Sant Andreu

4

2

1

1

 

 

 

 

X  Sant Martí

5

3

1

1

 

 

 

 

10 circumscripcions, ampliat a 51 regidors

51

23

12

8

3

5

Mixt

41

18

10

5

4

4

 

 

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

11+7

7+3

5+0

4+0

4+0

 

 

Vot molt repartit, amb 5 partits per sobre del 12%. Per primera vegada, en cap sistema hi ha majoria absoluta. També destaca que en el sistema de 10 circumscripcions, ICV queda a les portes d'aconseguir algun escó a Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i Sant Martí, i el PSC en altres 4 districtes, mentre que CiU només s'hi troba a Sarrià i el PP a Les Corts. És a dir, si assignem un escó més a cada districte (elevant el total a 51) el resultat és molt diferent: PSC,23 CiU,12 PP,8 ERC,3 ICV-EA,5

Eleccions municipals a Barcelona 2007

 

Total

PSC

CiU

PP

ICV-EUiA

ERC

C's

EV AE

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

14

12

7

4

4

 

 

Proprocional sense.mínims

41

14

11

7

4

4

1

 

Proporcional mínim 3%

41

14

11

7

4

4

1

 

Proporcional mínim 10%

41

17

15

9

 

 

 

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

20

13

7

1

 

 

 

I Ciutat Vella

3

2

1

 

 

 

 

 

II Eixample

6

2

3

1

 

 

 

 

III Sants Montjuïc

5

3

1

1

 

 

 

 

IV Les Corts

2

1

1

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

1

2

1

 

 

 

 

VI Gràcia

3

1

2

 

 

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

2

1

1

 

 

 

 

VIII Nou Barris

4

3

 

1

 

 

 

 

IX Sant Andreu

4

2

1

1

 

 

 

 

X  Sant Martí

5

3

1

1

1

 

 

 

10 circumscripcions, ampliat a 51 regidors

51

22

17

9

2

1

Mixt

41

16

13

5

3

3

1

 

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

10+6

9+4

5+0

3+0

3+0

1+0

 

Novament no hi ha cap sistema que doni majoria absoluta. Amb un mínim del 10%, queden fora ICV i ERC i hi hauria majoria CiU+PP. En la simulació dels 10 districtes, el PSC s'emporta l'últim escó en 6 d'ells; si assignem un escó més a cada districte, CiU suma escons a Sants, Sarrià, Nou Barris i Sant Martí, el PP a Ciutat Vella i Les Corts, el PSC a Horta i Sant Andreu, ICV a Gràcia, i ERC entraria a l'Ajuntament amb un escó a l'Eixample; el total (51) seria de PSC 22, CiU 17, PP 9, ICV 2, ERC 1, sense que el tripartit sumi majoria absoluta (sí que la tenia amb 41 regidors). 

Eleccions municipals a Barcelona 2011

 

Total

CiU

PSC

PP

ICV-EUA

UB

CUP

C's

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

15

11

8

5

2

 

 

Proprocional sense.mínims

41

14

11

8

5

2

1

 

Proporcional mínim 3%

41

15

11

8

5

2

 

 

Proporcional mínim 10%

41

15

12

9

5

 

 

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

17

15

7

2

 

 

 

I Ciutat Vella

3

1

1

1

 

 

 

 

II Eixample

6

3

1

1

1

 

 

 

III Sants Montjuïc

5

2

2

1

 

 

 

 

IV Les Corts

2

1

1

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

3

1

 

 

 

 

 

VI Gràcia

3

2

1

 

 

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

2

2

1

 

 

 

 

VIII Nou Barris

4

1

2

1

 

 

 

 

IX Sant Andreu

4

1

2

1

 

 

 

 

X  Sant Martí

5

1

2

1

1

 

 

 

10 circumscripcions, ampliat a 51 regidors

51

22

16

7

6

Mixt

41

16

13

6

4

2

 

 

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

11+5

8+5

6

4

2

 

 

En el proporcional sense mínim, Ciutadans queda a només 55 vots d'aconseguir un regidor.

La simulació dels 10 districtes, dóna una victòria molt curta a CiU; però si assignem un escó més a cada districte, CiU suma escons a l'Eixample, Les Corts, Sarrià, Sant Andreu i Sant Martí; el PSC a Nou Barris, i Iniciativa a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Gràcia i Horta; el total (51) seria de CiU 22, PSC 16, PP 7 i ICV 6. 

Eleccions municipals a Barcelona 2015

 

Total

B Comú

CiU

C's

ERC-ME-A-C.sí

PSC

PP

CUP

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

11

10

5

5

4

3

3

Proprocional sense.mínims

41

11

10

5

5

4

3

3

Proporcional mínim 3%

41

11

10

5

5

4

3

3

Proporcional mínim 10%

41

15

14

6

6

 

 

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

15

13

3

6

4

 

 

I Ciutat Vella

3

2

1

 

 

 

 

 

II Eixample

6

2

2

1

1

 

 

 

III Sants Montjuïc

5

2

1

 

1

1

 

 

IV Les Corts

2

 

2

 

 

 

 

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

 

3

1

 

 

 

 

VI Gràcia

3

1

1

 

1

 

 

 

VII Horta Guinardó

5

2

1

 

1

1

 

 

VIII Nou Barris

4

2

 

1

 

1

 

 

IX Sant Andreu

4

2

1

 

1

 

 

 

X  Sant Martí

5

2

1

 

1

1

 

 

10 circumscripcions, ampliat a 51 regidors

51

18

15

6

6

5

1

Mixt

41

15

12

3

3

3

3

2

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

9+6

8+4

3

3

3

3

2

La simulació dels 10 districtes reflecteix un bipartidisme (BComú i CiU), amb els altres partits molt igualats en gairebé tots els barris, però PP i CUP no arriben a aconseguir cap escó; curiosament, amb un nombre similar de vots, ERC obte 6 escons i C's només 3. Això es corregeix si assignem un escó més a cada districte, Ciutadans guanya regidors a Sants M., Horta G. i Sant Martí; BComú  a Ciutat Vella, Les Corts  i Nou Barris; CiU suma escons a l'Eixample i Gràcia; el PSC a Sant Andreu, i el PP obté el seu primer representant a Sarrià SG; el total (51) seria de Barcelona en Comú 18, CiU 15, C's 6, ERC 6, PSC 5 i PP 1. 

Eleccions municipals a Barcelona 2019

 

Total

ERC

Nova

BComú

PSC

BxCanvi

C’s

Junts

PP

CUP

B.cap.

Primàries

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

10

10

8

6

5

2

 

Proprocional sense.mínims

41

10

9

8

6

4

2

1

1

Proporcional mínim 3%

41

10

9

8

6

4

2

1

1

Proporcional mínim 10%

41

11

10

9

6

5

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

12

12

9

5

3

 

I Ciutat Vella

3

1

1

1

 

II Eixample

6

2

1

1

1

1

 

III Sants Montjuïc

5

2

2

1

 

IV Les Corts

2

1

1

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

1

1

1

1

 

VI Gràcia

3

1

1

1

 

VII Horta Guinardó

5

1

2

1

1

 

VIII Nou Barris

4

1

1

2

 

IX Sant Andreu

4

1

2

1

 

X  Sant Martí

5

1

2

1

1

 

10 circumscripcions, ampliat a 51 regidors

51

14

14

11

9

3

 

Mixt

41

10

13

7

5

3

1

1

1

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

8+2

7+6

6+1

4+1

3

1

1

1

La simulació dels 10 districtes reflecteix una paradoxa: amb menys vots totals, Barcelona en Comú guanya en 6 districtes, mentres ERC només s’imposa en dos.

Si afgim un regidor a cada districte, per portar el total fins a 51, tindran un regidor més ERC a Horta-Guinardó i Sant Martí , un més Barcelona en Comú a Ciutat Vella i l’Eixample, un pels socialistes a Les Corts, Gràcia, i destaca que s’enduu un regidors més Ciutadans a Sants Montjuïc, Sarrià St Gervasi, Nou Barris  i Sant Andreu

 

Eleccions municipals a Barcelona 2023

 

Total

Trias per B.

PSC

B.Comú

ERC

PP

Vox

CUP

Valents

Resultats oficials (proporcional, mínim.5%)

41

11

10

9

5

4

2

 

Proprocional sense.mínims

41

10

9

9

5

4

2

1

1

Proporcional mínim 3%

41

11

9

9

5

4

2

1

Proporcional mínim 10%

41

13

11

11

6

 

10 circumscripcions (una per districte)

41

12

12

10

5

2

 

I Ciutat Vella

3

1

1

1

 

II Eixample

6

2

1

2

1

 

III Sants Montjuïc

5

1

1

2

1

 

IV Les Corts

2

1

1

 

V Sarrià Sant Gervasi

4

3

1

 

VI Gràcia

3

1

1

1

 

VII Horta Guinardó

5

1

2

1

1

 

VIII Nou Barris

4

2

1

1

 

IX Sant Andreu

4

1

1

1

1

 

X  Sant Martí

5

1

2

1

1

 

10 circumscripcions, ampliat a 51 regidors

51

15

16

13

5

2

 

Mixt

41

11

11

9

4

3

2

1

Proporcional + guanyadors de districte

31+10

7+4

7+4

7+2

4+0

3+0

2+0

1+0

Si afegim un regidor a cada districte, per portar el total fins a 51,  Trias per Barcelona guanya un escó a l’Eixample, Les Corts i Gràcia el PSC en guanya a Sants-Montjuïc, Sarrià-St Gervasi, Nou Barris i Sant Andreu, Barcelona en Comú en suma un a Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Sant Martí. Curiosament, aquest sistema dóna més regidors a un partit, el PSC, que no és el més votat. Aquests dos sistemes, i també el que fixa una barrera del 10%, donen majoria absoluta a l’aliança PSC-Comuns, gràcies a que dificultan molt l’entrada de partits petits.

 

 

Anar a eleccions municipals a Barcelona

Anar a historiaelectoral.com