Parlament de Catalunya:

grups parlamentaris 1980 - ...

 

Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya

 

Grup CUP

Grup Cat. Sí que es Pot

Grup Iniciativa Esq. Alt.

Grup Iniciativa 

Grup PSUC

Grup Andalu-sista

Grup Socialista

Grup Socialista Ciutadans pel Canvi 

Grup Esquerra Republi-cana

Grup Junts pel Sí

Grup Conver-gència i Unió 

Agrup. Parlam. CDS

Grup Centristes

Grup Ciuta-dans

Grup Popular

 

Grup

Vox

Grup Mixt

 

 

 

Abril 1980

 

 

 

 

23

 

33

 

14

 

43

 

18

 

 

 

4    PSA,2 indep.esq. (Benet, Portabella),2

Juliol 1980

 

 

 

 

23

2

33

 

14

 

43

 

18

 

 

 

2*   indep.esq. 2

Gener 1981

 

 

 

 

23

 

33

 

13

 

43

 

18

 

 

 

5*   indep. esq.,2  PSDC,1 PSA,1 ind.andalu.,1

Des.1981

 

 

 

 

19

 

33

 

13

 

43

 

18

 

 

 

9*   ind.com.,4 indep.esq.,2 PSDC,1 PSA,1 ind.andalu.,1

Febrer 1982

 

 

 

 

20

 

33

 

13

 

43

 

18

 

 

 

8*   ind.com.,4 indep.esq.,2 PSDC,1 PSA,1 ind.andalu.,1

Set.1982

 

 

 

 

20

 

33

 

13

 

43

 

9

 

 

 

17* CDS,7 ind.com.,4 indep.cent.,2  ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 ind.anda.,1

Nov. 1982

 

 

 

 

20

 

33

 

13

 

43

 

9

 

 

 

16*CDS,7 ind.com.,4 indep.cent.,1  ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 ind.anda.,1     vacant,1 (Punset)

Abril 1983

 

 

 

 

20

 

32

 

13

 

42

 

6

 

 

 

18* CDS,7 ind.cent.,4  PCC,4  ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 vacants,4

Set. 1983

 

 

 

 

20

 

31

 

13

 

42

 

8

 

 

 

16  CDS,6  PCC,4 ind.cent.,3 ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 vacants,5

Març 1984

 

 

 

 

20

 

31

 

13

 

42

 

8

 

 

 

16   CDS,6  PCC,4 ind.cent.,3 ind.esq.,1 PSA,1 PSDC,1 vacants,5

Maig 1984

 

 

 

 

6

 

41

 

5

 

72

 

 

 

11

 

 

Juliol 1986

 

 

 

 

6

 

41

 

5

 

72

 

 

 

9

 

2     PDP,2

Febrer 1987

 

 

 

 

6

 

41

 

5

 

72

 

 

 

8

 

3     PDP,2 PL,1

Octubre 1987

 

 

 

 

6

 

41

 

5

 

72

 

 

 

9

 

2     PDP,1 PL,1

Juny 1988

 

 

 

9

 

 

42

 

6

 

69

 

 

 

6

 

3     CDS,3

Abril 1989

 

 

 

7

 

 

41

 

6

 

69

 

 

 

6

 

6     CDS,3 PCC,2 ind.esq.,1

Juliol 1989

 

 

 

7

 

 

41

 

6

 

69

3

 

 

6

 

3     PCC,2 ind.esq.,1

Des. 1989

 

 

 

7

 

 

41

 

3

 

69

3

 

 

6

 

6     EC,3 PCC,2 ind.esq.,1

Set. 1990

 

 

 

7

 

 

41

 

3

 

69

2

 

 

6

 

7     EC,3 PCC,2 CRC,1 ind.esq.,1

Des. 1991

 

 

 

7

 

 

41

 

3

 

69

 

 

 

6

 

9     EC,3 PCC,2 CDS,1 CRC,1 ind.esq.,1 ind.centre,1

Gener 1992

 

 

 

7

 

 

40

 

3

 

69

 

 

 

6

 

8     EC,3 PCC,2 CDS,1 CRC,1 ind.esq.,1 vacants,2

Abril 1992

 

 

 

7

 

 

40

 

11

 

70

 

 

 

7

 

 

Set. 1993

 

 

 

7

 

 

40

 

10

 

70

 

 

 

7

 

1      indep.,1

Des. 1995

 

 

 

11

 

 

34

 

13

 

60

 

 

 

17

 

 

Octubre 1996

 

 

 

11

 

 

34

 

9

 

60

 

 

 

17

 

4      PI,4

Octubre 1997

 

 

 

10

 

 

34

 

9

 

60

 

 

 

17

 

5      PI,4 PCC,1

Set. 1998

 

 

 

9

 

 

34

 

9

 

60

 

 

 

17

 

6       PI,4 PCC,1 EV,1

Maig 1999

 

 

 

9

 

 

33

 

9

 

60

 

 

 

17

 

7      PI,4 PCC,1 EV,1 CSP,1

Nov. 1999

 

 

 

5

 

 

 

50

12

 

56

 

 

 

12

 

 

Nov. 2003

 

 

 

5

 

 

 

50

12

 

56

 

 

 

12

 

 

Des. 2003

 

 

9

42

23

 

46

 

15

 

Set. 2006

 

 

9

 

 

 

 

42

23

 

46

 

 

 

15

 

 

Nov. 2006

 

 

12

 

 

 

 

37

21

 

48

 

 

 

14

 

3       C's 3

Juny 2009

 

 

12

 

 

 

 

37

21

 

48

 

 

 

14

 

1+2        C's 1  no adscrits 2

Set. 2009

 

 

12

 

 

 

 

37

21

 

48

 

 

 

14

 

2+1        C's 2  no adscrt,1

Des. 2010

 

 

10

 

 

 

28

 

10

 

62

 

 

 

18

 

7       Solid.Cat.Ind.,4   C's 3

Març 2011

 

 

10

 

 

 

28

 

10

 

62

 

 

 

18

 

7       C's 3 Solid.Cat.Ind.,3   DC,1

Des. 2012

 

 

13

 

 

 

20

 

21

 

50

 

 

9

19

 

3       CUP 3

Set. 2014

 

 

13

 

 

 

19

 

21

 

50

 

 

9

19

 

3*+1     CUP 3 Avancem 1

Octubre 2014

 

 

13

 

 

 

20

 

21

 

50

 

 

9

19

 

3       CUP 3

Gener 2015

 

 

13

 

 

 

19

 

21

 

50

 

 

9

19

 

4+1*     CUP 3  MES 1

Nov. 2015

10

11

 

 

 

 

16

 

 

62

 

 

 

25

11

 

 

Juny 2017

10

11

16

61

25

11

 

0+1        no adscrit 1

Gener 2018

8

17

32

34

36

 

 

8      CUP,4  PP,4

Octubre 2018

8

17

31

30

36

 

 

8   CUP 4  PP 4    suspesos,5

Febrer 2019

7

17

32

34

36

 

 

8+1     CUP 4  PP 4  no adscrit1

Gener 2020

8

17

32

33

36

 

 

8    CUP 4  PP 4    vacant 1

Març 2021

9

8

33

33

32

6

 

11

3   PP 3

Octubre 2022

9

8

33

33

31

6

 

10

3+1  PP 3  no adscrit 1  suspesa 1

 

Grup CUP

Grup Cat. En Comú Podem

Grup Iniciativa Esq. Alt.

Grup Socialista

Grup Socialista Ciutadans pel Canvi 

Grup Esquerra Republi-cana

Grup Junts pel Sí

Grup Junts per Cat. 

Grup Ciuta-dans

Grup Popular

 

Grup

Vox

Grup Mixt i no adscrits

 

 

 

* De juliol de 1980 a juliol de 1983 no existia el "Grup Mixt", sinó que els diputats que no formaven part de cap grup eren considerats "No adscrits" - També queden com "no adscrits" els diputats que deixen el PSC el 2014 (JI Elena, Avancem) i 2015 (M.Tura, MÉS), més tard la diputada Elisenda Alamany després de deixar En Comú Podem el febrer de 2019 i el diputat Antonio Gallego que deixa Vox l’octubre de 2022.

* El juny de 2015 el grup de CiU el comparteixen Convergència Democràtica (34 diputats) i Unió Democràtica (16 diputats); de juliol a agost de 2015 el formen CDC (34), UDC (10) i Demòcrates de Catalunya (6 diputats). El juliol de 2016 els diputats de CDC passen a ser-ho del Partit Demòcrata Català, després anomenat Partit Demòcrata Europeu Català. El juny de 2017 el diputat Germà Gordó abandona el PDECat i el Grup Junts pel Sí i passa a ser diputat no adscrit.

 La interpretació de la Mesa del Parlament sobre diverses sentències i procediment judicials causen la suspensió o retirada de la condició de diputat de Joaquim Torra (Junts, gener 2020 – febrer 2021), Pau Juvillà (CUP, gener 2022 – març 2022), Laura Borràs (Junts, juliol 2022)

Partits presents al Parlament de Catalunya

AP  

Alianza Popular

1982-1984  grup Centristes              1984-1989  grup Popular

Acció per la Rep.

Acció per la República

2021-…    grup Junts per Catalunya

BComú

Barcelona en Comú

2018-2021  grup Cat.en Comú-Podem

B x Canvi

Barcelona pel Canvi

2021-2022  grup Mixt

C's

Ciutadans - Partit de la Ciutadania

2006-2010 grup Mixt      2010-2012  subgrup C's (grup Mixt)  
2012-....  grup Ciutadans

Cat'2003

Associació Catalunya 2003

2003-2005 grup ERC

Catalunya Sí

Associació Catalunya Sí

2012-2015 grup ERC

CenC

Catalunya en Comú

2018-…  grup Cat.en Comú-Podem

CC-UCD

Centristes de Catalunya - Unión de Centro Dem.

1980-1984 grup Centristes

CDA-PNA

Convergéncia Democratica Aranesa - PNA

1991-1999  grup CiU

CDC  

Convergència Democràtica de Catalunya

1980-2015  grup CiU     nov. 2015-juliol 2016  grup Junts pel Sí

CDS

Centre Democràtic i Social

1982-1984, 1988-1989 i 1991-1992 grup Mixt         

1989-1991 agr.parlam. CDS

CpC

Ciutadans pel Canvi

1999-2010 grup PSC-CpC

CRC

Centre Radical Català

1990-1992 grup Mixt

CSP

Coalició Socialista de Progrés

1999     grup Mixt

CUP

Candidatures d'Unitat Popular

2012-2015 i 2018-2020  grup Mixt       

 nov.2015-des.2017 i març 2021-…     grup CUP

DC

Democràcia Catalana

2010-2011 subgrup SCI (grup Mixt)   2011-2012 grup Mixt

DdC

Demòcrates de Catalunya

juliol-set. 2015   grup CiU       nov. 2015-2017  grup Junts pel Sí

2018-2020  grup ERC         2021-… grup Junts per Catalunya

EC

Esquerra Catalana

1989-1992 grup Mixt

Endavant

Endavant

2013-2015  grup Mixt

ENE

Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra

1988-1995 grup IC

ERC

Esquerra Republicana de Catalunya

1980-1989, 1992-2015 i 2018-…  grup ERC        

1989-1992  agrup.parlam. ERC                nov. 2015-2017  grup Junts pel Sí     

EUiA

Esquerra Unida i Alternativa

2003-2015   grup Iniciativa per C.Verds-Esquerra Alternativa
2015-2017     grup Cat.Sí que es Pot   2018-…  grup Cat.en Comú-Podem

EV

Els Verds (Confederació Ecologista de Cat.)

1995-1998 grup IC-Els Verds   1998-99 grup Mixt

Guanyem

Guanyem Badalona

2021-…    grup CUP

ICV 

Iniciativa per Catalunya / I.C.Verds

1988-1995 grup IC    1995-1999 grup IC-EV  1999-2003 grup ICV  2003-2015 grup.Iniciativa per C.Verds-Esquerra Alternativa       2015-2017   grup Cat.Sí que es Pot    2018-2021  grup Cat.en Comú-Podem

IxE

Independentistes d’Esquerres

2021    grup Junts per Catalunya

MES

Moviment d'Esquerres

2015     no adscrit           nov. 2015-2017  grup Junts pel Sí    2018-… grup ERC

PCC

Partit dels Comunistes de Catalunya

1983-1984 grup Mixt     1988-1989 grup Iniciativa per C.      1989-1992 grup Mixt     1995-1997 grup IC-Els Verds     1997-1999 grup Mixt

PDECat

Partit Demòcrata Europeu Català

2016-2017 grup Junts pel Sí       2018-2021    grup Junts per Catalunya

PDP 

Partit Demòcrata Popular

1984-1987 grup Popular     1987-1989 grup Mixt

PI

Partit per la Independència

1996-1999 grup Mixt

PL

Partido Liberal

1984-1987 grup Popular     1987-1989 grup Mixt

Podem 

Podem

2015-2017   grup Cat.Sí que es Pot  

2018-…  grup Cat.en Comú-Podem

PP  

Partit Popular

1989-2017  grup Popular      

2018-…   grup Mixt

PSA

Partido Socialista de Andalucía

1980 (juliol-desembre) grup Andalusista 

1980-1983  grup Mixt

PSC

Partit dels Socialistes de Catalunya

1980-1999  grup Socialista     1999-2010 grup PSC-CpC   

2010-...             grup Socialista

PSDC

Partit Social Demòcrata de Catalunya

1980-1981  grup ERC        1981-1984  grup Mixt

PSUC

Partit Socialista Unificat de Catalunya

1980-1987 grup PSUC     

1987-1995 grup IC 1995-1997 grup IC / IC-Els Verds

SCL

Socialisme, Catalunya i Llibertat

nov. 2015-2017  grup Junts pel Sí

SI  

Solidaritat Catalana per la Independència

2010-2012   subgrup SCI (grup Mixt)

UA-PNA

Unitat d'Aran - Partit Nacionalista Aranès

1999-2010   grup PSC-CpC

Units

Units per Avançar

2018-…   grup Socialista

UDC

Unió Democràtica de Catalunya

1980-2015   grup CiU

Vox

Vox

2021-…   grup Vox

Tornar a Eleccions al Parlament de Catalunya

Veure resultats electorals complerts

Veure  Diputats del Parlament de Catalunya

Tornar a historiaelectoral.com