Catalunya: Diputacions Provincials

Eleccions  1979-2015

 

Diputats provincials (suma de les quatre diputacions catalanes)

  1979 abril 1979 juliol 1983   maig 1983  agost 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Alianza Popular / Partido Popular            AP-PDP-UL 10 AP-PDP-UL 9 AP 4 PP 4 8 8 8 7 10 5
Centristes de Catalunya - UCD 39  L 31  L                    
Ciutadans P. de la Ciudadanía                       5
Convergència Dem.Aranesa - PNA     PDA 1   (CiU) (CiU) CDA-PNA 1 1     1  
Convergència i Unió 45 G,T 44 G,T   48+CT,1 G,T     46
 G,T
  67 G,L,T   68 G,L,T   63 G,L,T 56 G,L,T 50 G,L,T 51 T 62  B,G,L,T 51  B,G,L,T
Esquerra Republicana de Catalunya             2 6 13 13 G,L 11 32
P. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 28  B 27  B 60+UE,1 B,L  58+UE,1 +UPP,1  B,L  50 B 52 B 49 B 56 B 50 B 55 B 42 23
PSUC / Iniciativa per Catalunya / ICV 14 14 7 7 6 6 7 3 9 4 4 Entesa 7 (ICV,EUiA, BComú)
Candidatures d'Unitat Popular                       6
independents   10   6 AIPN 1             IdSelva 1
Total

126

126

128

128

128

130

130

130

130

130 130 130

Nota: cal destacar que és molt més difícil obtenir un escó a Barcelona que en les altres tres Diputacions. Barcelona escull un diputat cada 104.000 habitants, Tarragona un cada 27.000, Girona un cada 24.000 i Lleida un cada 16.000 habitants .

La composició de la Diputació de Lleida va ser modificada per un decret de juliol de 1979, de forma que perdien diputats UCD (8), CiU (1) i PSC (1) mentre que eren elegits 10 diputats independents.

La federació Convergència i Unió es trenca pocs dies després de les eleccions de 2015, dels diputats proclamats 40 són de Convergència Democràtica i 11 d'Unió Democràtica; el setembre de 2015 tres diputats d'Unió han passat a Demòcrates de Catalunya i dos figuren com a independents.

Diputació de Barcelona

  1979 1983 1987 1991 1995 1999
  PSUC PSC CiU UCD PSUC PSC CiU CP IC PSC CiU AP IC PSC CiU PP IC-V PSC ERC CiU PP ICV PSC ERC CiU PP
Total (51) 12 17 19 3 7 26 15 3 6 24 20 1 6 24 19 2 7 22 1 18 3 3 30 1 13 4
Arenys de Mar     2       1       1     1           1     1      
Barcelona 6 7 2 2 3 12 6 3 2 12 8 1 2 11 8 2 2 9 1 7 3 1 11 1 4 3
Berga     1       1       1       1         1         1  
Granollers   1 2     1 1     1 1     1 1     2   1     2   1  
Igualada   1 1     1         1       1         1     1      
L'Hospitalet 2 3 1   1 5 1   1 5 1   1 5 1   2 4   1   1 4   1 1
Manresa     2       1       1       1         1     1   1  
Mataró   1 2     1 1     1 1     1 1     1   1     2   1  
Sabadell 2 1 1   2 1 1   2 1 1   2 1 1   2 1   1   1 2   1  
St.Feliu de Ll. 1 1 1   1 1     1 1 1   1 1 1   1 1   1     2   1  
Terrassa 1 1   1   2 1     2 1     2 1     2   1     2   1  
Vic     2       1       1       1         1         1  
Vilafranca del P.     1     1         1       1     1         1      
Vilanova i la G.   1 1     1       1       1       1         1      

El 1977 Josep Tarradellas va ser designat President de la Diputació de Barcelona (al mateix temps era President de la Generalitat), càrrec en què va substituir a Joan Antoni Samarach (1973-77) i que va mantenir fins que va deixar la Presidència de la Generalitat l'abril de 1980. Des d'aquell moment ha tingut sempre presidents socialistes: Francesc Martí i Jusmet (1980-82), Antoni Dalmau (1982-87), Manuel Royes (1987-2003), José Montilla (2003-04), Celestino Corbacho (2004-08) i Antoni Fogué (2008-2011). Des de juliol de 2011 és president Salvador Esteve (CiU), seguit el juliol de 2015 per Mercè Conesa (CDC, amb suport d'ERC i UDC).

  2003 2007 2011 2015  
  ICV-EUA PSC ERC CiU PP ICV-EUA PSC ERC CiU PP ICV- EUA PSC ERC CiU PP CUP Entesa PSC ERC CiU C's PP          
Total (51) 7 24 2 13 5 4 25 2 16 4 4 19 2 20 6 3 7 10 11 14 3 3          
                                CUP,2 AEB,1 ICV,5 Pod,2     CDC,11 U,3              
Arenys de Mar       1     1   1     1   1         1 1 CDC,1              
Barcelona 3 8 2 4 3 2 7 2 5 3 2 5 1 6 4 2 CUP,2 4 Pod,2 ICV,2 2
2
4 CDC,3 U,1 2
2
         
Berga       1         1         1           1 U,1              
Granollers   2   1     2   1     2   1       1 1 1 CDC,1              
Igualada   1         1             1           1 CDC,1              
L'Hospitalet 1 4   1 1 1 4     1 1 3   1 1   1 ICV,1 2 1   1 1          
Manresa       1     1   1     1   1         1 1 CDC,1              
Mataró   1   1 1   2   1     1   2       1 1 1 U,1              
Sabadell 1 2   1   1 2   1   1 2   1   1 AEB,1 1 ICV,1 1 1                
St.Feliu de Ll. 1 2         2   1     2   1       2 1                
Terrassa 1 2   1     2   2     1   2 1   1 ICV,1 1 1 1 CDC,1              
Vic       1         1       1 1         1 1 CDC,1              
Vilafranca del P.   1             1         1           1 CDC,1              
Vilanova i la G.   1         1         1               1 CDC,1              


En les eleccions de 2015 l'etiqueta "Entesa" agrupa les llistes d'ICV-EUiA, les d'Iniciativa en solitari i les diverses coalicions de Podem amb ICV i EUiA (entre elles, Barcelona en Comú i altres); també la CUP acumula els vots de les seves coalicions amb Podem ("Guanyem Badalona en Comú i quatre més). Dels 3 diputats d'Unió Democràtica, un d'ells (Jesús Calderer, de Berga) passa a Demòcrates de Catalunya el setembre de 2015, mentre que Sònia Recasens i Laura Martínez Portell es queden a Unió.

Diputació de Girona

  1979 1983 1987 1991 1995 1999
    PSC CiU UCD U.Esq. PSC CiU     PSC CiU     PSC CiU     PSC ERC CiU     PSC ERC CiU  
Total   4 14 6 1 11 13     8 17     10 17     10 1 16     10 2 15  
La Bisbal d'Emp.     3 1   2 2     1 3     2 3     2   3     2   3  
Figueres   1 1 2   2 2     1 3     1 3     1   3     2   2  
Girona   1 3 2   4 4     3 5     4 5     4 1 4     3 1 4  
Olot     3   1   1       2       2         2     1   2  
Puigcerdà   1 1     1 1     1 1     1 1     1   1       1 1  
Sta.C.Farners   1 3 1   2 3     2 3     2 3     2   3     2   3  

El nombre de diputats són 24 (1979), 25 (1983) i 27 (des de 1991). Des de 1979 a 2007 tots el Presidents de la Diputació excepte un  són de CiU, i concretament de Convergència Democràtica: Joan Vidal (1979-80), Arcadi Calzada (1980-83), Salvador Carrera (1983-87), Josep Arnau (1987-94), Pere Macias (1994-96), Frederic Suñer (1996-1999) i Carles Pàramo (1999-2007). El pacte ERC-PSC dóna la presidència a Enric Vilert (ERC) de 2007 a 2011.   Jaume Torramadé (Unió Democràtica/CiU) és president de 2011 a 2013, en què el substitueix Joan Giraut (Unió Democràtica/CiU) i el 2015 Pere Vila (CDC, amb suport d'Unió). El setembre de2015 abandonen Unió la vicepresidneta Eva Palau (va a Demòcrates), ALbert Gómez (com a independent) i Josep Antoni Frias.

  2003 2007 2011 2015  
  ICV PSC ERC CiU     PSC ERC CiU     PSC ERC CiU   CUP PSC ERC CiU Indep. Selva          
Total (27) 1 9 5 12     9 6 12     7 5 15   1 3 8 14 1          
                                      CDC,10 U,4            
La Bisbal d'Emp. 1 2   2     2 1 2     2 1 2     1
2
CDC,1 U,1            
Figueres   1 1 2     1 1 2     1 1 3     1
1
3 CDC,2 U,1            
Girona   3 2 3     3 2 3     2 2 4   1
1
2
CDC,3 U,1            
Olot   1   1     1   1         2       1 CDC,1            
Puigcerdà     1 1       1 1         1         CDC,1            
Sta.C.Farners   2 1 3     2 1 3     2 1 3       2
CDC,2 U,1 1          

Diputació de Lleida

  abril 1979 juliol 1979
  PSC CiU UCD PSC ind. CiU UCD
Total 2 4 18 1 10 3 10
Balaguer   1 3   3   1
Borges Blanq.     2   2    
Cervera   1 2     1 2
Lleida 1   7   5   3
Seu d'Urgell   1 1     1 1
Solsona     2       2
Sort 1     1      
Tremp     1       1
Vielha   1       1  

La distribució dels diputats establerta l'abril de 1979 va ser modificada per Decret com a conseqüència d'un recurs presentat per diverses candidatures independents, que demanaven que s'agreguessin els seus resultats.Per aquest motiu va haver-hi dues sessions constitutives de la Diputació (26 d'abril i 20 de juliol) en les dues ocasions va ser escollit Jaume Culleré (CC-UCD).   La mateixa situació es torna a produir el 1983, en que fa una assignació d'escons al maig de 1983, que serà corregida per sentènies judicials l'agost del mateix any; hi ha també dues sessions constitutives (7 de juny i 9 d'agost), en les dues ocasiones és elegit president Ramon Vilalta (PSC)

  1983 maig 1983 agost 1987 1991 1995 1999
  PSC Conv. Tàrrega PDA CiU CP PSC Unitat Pop.de Prog. ind CiU CP PSC AIPN CiU AP PSC CiU PP PSC CDA-PNA CiU PP PSC ERC CDA-PNA CiU PP
Total 11 1 1 9 3 9 1 6 7 2 6 1 17 1 7 17 1 8 1 14 2 7 2 1 14 1
Balaguer 1     2 1 1   2 1   1 1 2   1 3   1   3   1 1   2  
Borges Blanq. 1         1             1     1       1         1  
Cervera   1   2       2 1       3     3   1   2         3  
Lleida 7     3 2 6   1 3 2 5   6 1 6 5 1 5   5 2 6 1   4 1
Seu d'Urgell 1         1             1     1       1         1  
Solsona       1         1       1     1       1         1  
Sort       1         1       1     1       1         1  
Tremp 1             1         1     1   1             1  
Vielha     1       1           1     Coal.A CiU 1     1         1    

El nombre de diputats era de 24 el 1979, i de 25 des de les següents eleccions. PDA (1983), Coalició Aranesa-CiU (1991) i CDA-PNA (des de 1995) es presenten vinculats a CiU; només el 1979 i 1987 es presenten com a CiU (coalició de PDA i UDA), mentre que el 1995 i 2003 UDA es presenta en solitari, i el 1999 i 2007 ho fa amb el PP, en què finalment s'integra. Per la seva banda, Unitat d'Aran es presenta en solitari el 1979 (UA), 1983 (com Unitat peth Progrés), 1987, 1991 i 1995 (aquestes tres com UA-PNA); des de 1999 va en coalició amb el PSC.

Presidents: Jaume Culleré (UCD, 1979-83), Ramon Vilalta (PSC, 1983-87), Ramon Companys (CiU 1987-90), Josep Grau (CiU,1990-99), Josep Pont (CiU, 1999-2003), Isidre Gavín (CiU, 2003-07) i Jaume Gilabert (ERC en pacte amb PSC, 2007-2011) i Joan Rañé (CiU, 2011-2015 i CDC, governant amb Unió, 2015-...)

  2003 2007 2011 2015  
  ICV-EUA PSC ERC CiU PP   PSC ERC CiU PP PSC ERC CDA-PNA CiU PP CUP PSC ERC CiU C's PP        
Total (25) 1 6 4 13 1   10 3 11 1 7 2 1 13 2 1 4 6 12 1 1        
    PSC,5 UA,1         PSC,9 UA,1                   PSC,3 UA,1   CDC,10 U,2            
Balaguer   1 1 2     1 1 2   1 1   2       2 1 CDC,1            
Borges Blanq.       1         1         1         1 CDC,1            
Cervera     1 2     1 1 1   1     2       1
2 CDC,1 U,1            
Lleida 1 4 2 4 1   6 1 4 1 5 1   4 2 1 3 2 5 CDC,4 U,1 1 1        
Seu d'Urgell       1         1         1         1 CDC,1            
Solsona       1         1         1       1              
Sort       1         1         1         1 CDC,1            
Tremp       1     1             1         1 CDC,1            
Vielha   UA-PSC 1         UA-PSC 1           1       UA-PSC 1                


Diputació de Tarragona

  1979 1983 1987 1991 1995 1999
  PSUC PSC CiU UCD   PSC CiU CP   PSC CiU AP   PSC CiU PP   PSC   CiU PP   PSC ERC CiU PP
Total (27) 2 5 8 12   12 11 4   12 13 2   11 15 1   9   15 3   9 1 14 3
Reus   1 3 3   4 3 1   4 4     4 4     3   4 1   3 1 3 1
Tarragona 1 1 1 4   4 2 1   3 3 1   3 4     2   4 1   2   4 1
Tortosa 1 1 1 4   2 3 2   3 3 1   2 4 1   2   3 1   2   3 1
Valls     2 1   1 2     1 2     1 2     1   2     1   2  
El Vendrell   2 1     1 1     1 1     1 1     1   2     1   2  

Tots els Presidents han estat de CiU: Francesc Cailà (1979-80), Josep Gomis (1980-82 i 1983-88), Joan Ventura (1982-83), Joan Maria Pujals (1988-92), Josep Mariné (1993-2003), Joan Aregio (2003-07) i Josep Poblet (2007-...), reelegit el 2015 amb suport de CDC, UDC i PSC.

  2003 2007 2011 2015  
    PSC ERC CiU PP   PSC ERC CiU PP   PSC ERC CiU PP CUP PSC ERC CiU C's PP          
Total (27)   11 2 12 2   11 2 12 2   9 2 14 2 1 6 7 11 1 1          
                                      CDC,9 U,2              
Reus   3 1 3 1   3 1 3 1   2 1 3 1 1 1 2 3 CDC,3              
Tarragona   3   3 1   3   3 1   3   3 1   2 1 2 CDC,2 1 1          
Tortosa   2 1 3     2 1 3     2 1 3     1 2 3 CDC,2 U,1              
Valls   1   1     1   1         2       1 1 U,1              
El Vendrell   2   2     2   2     2   3     2 1 2 CDC,2              

La federació de Convergència i Unió es trenca just després de les eleccions de 2015; el diputat d'Unió pel districte de Tortosa passa al juliol de 2015 a Demòcrates de Catalunya.

 

Agraïm a José Luis Manchobas les informacions referides a la Diputació de Lleida de 1979 i 1983.

Veure eleccions municipals a Catalunya

Veure resultats en les 40 principals ciutats catalanes

Veure percentatge de vots en totes les eleccions a Catalunya

Veure Eleccions a totes les Diputacions Provincials 1983-2015

Tornar a històriaelectoral.com