Eleccions municipals a Barcelona:

aplicació d'altres sistemes electorals

 

 

Aplicació de diferents sistemes electorals sobre el resultats de les elecciones municipals a Barcelona. En fons blau s'indiquen els resultats reals (sistema proporcional, amb aplicació de la Llei d'Hondt i una barrera d'entrada del 5% dels vots). A continuació, s'aplica el mateix sistema, però sense barrera d'entrada (com en les eleccions europees), amb una barrera del 3% (utilitzada en eleccions al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats) o amb una barrera del 10% (aplicada en alguns països que volen evitar l'excessiva dispersió, com Turquia).

El cinquè sistema estableix deu circumscripcions, una per cada districte, assignant a cadascuna un regidor, i distribuint la resta segons la població. Indiquem l'assignació d'escons en cada districte, senyalant en negreta el partit més votat. Atès que l'actual divisió municipal data de 1984, en les eleccions anteriors a aquesta data fem servir els 12 districtes que hi havia en aquell moment. Aquest sistema genera una tendència al bipartidisme, atès que molts districtes escullen entre 2 i 6 regidors, dificultant l'entrada a partits amb percentatges del 10% o menys.

Per últim, proposem un sistema mixt: cada districte dóna un regidor al partit més votat, i la resta de regidors es distribueixen pel sistema proporcional (Llei d'Hont, sense barrera d'entrada). Aquest sistema fa bastant factible la majoria absoluta en els casos en que un sol partit guanya vuit o més districtes.

Eleccions municipals a Barcelona 1979

  Total PSC PSUC CiU CC-UCD ERC-FNC C.Dem. (AP) PTC (PTE)
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 43 16 9 8 8 2    
Proprocional sense.mínims 43 16 9 8 7 2 1  
Proporcional mínim 3% 43 16 9 8 7 2 1  
Proporcional mínim 10% 43 17 9 9 8      
12 circumscripcions (1

una per districte)

43 21 8 8 6      
I Barceloneta - Ciutat Vella 2 1 1          
II Poble Sec-St.Antoni-Montjuïc 3 2 1          
III Sarrià-St.Gervasi-Vallvidrera 3 1   1 1      
IV Dreta de l'Eixample 3 1   1 1      
V Raval 2 1 1          
VI Esquerra de l'Eixample 2 1   1        
VII Sants - Bordeta 3 1 1 1        
VIII Gràcia-Vallcarca 4 2   1 1      
IX St.Andreu-Verneda-Clot-Nou Barris 8 4 2 1 1      
X Poble Nou-Besòs 4 3 1          
XI  Les Corts 3 1   1 1      
XII Horta-Carmel-Guinardó-Sagrada F. 6 3 1 1 1      
Mixt 43 22 6 6 7 1 1  
Proporcional + guanyadors de districte 31+12 12+10 6+0 6+0 5+2 1+0 1+0  

En tots els casos hi ha una majoria PSC-PSUC, o fins i tot el sistema mixt dóna majoria absoluta al PSC gràcies a què guanya 10 dels 12 districtes. Degut a què quatre partits superen el 16% de vots, tots els sistemes resulten força proporcionals.

Eleccions municipals a Barcelona 1983

  Total PSC CiU AP-PDP-UL PSUC ERC PCC CDS
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 43 21 13 6 3      
Proprocional sense.mínims 43 21 12 6 3 1    
Proporcional mínim 3% 43 21 12 6 3 1    
Proporcional mínim 10% 43 23 14 6        
12 circumscripcions (una per districte) 43 27 14 2        
I Barceloneta - Ciutat Vella 2 2            
II Poble Sec-St.Antoni-Montjuïc 3 2 1          
III Sarrià-St.Gervasi-Vallvidrera 3   2 1        
IV Dreta de l'Eixample 2 1 1          
V Raval 2 2            
VI Esquerra de l'Eixample 2 1 1          
VII Sants - Bordeta 3 2 1          
VIII Gràcia-Vallcarca 4 2 2          
IX St.Andreu-Verneda-Clot-Nou Barris 9 7 1 1        
X Poble Nou-Besòs 4 3 1          
XI  Les Corts 3 1 2          
XII Horta-Carmel-Guinardó-Sagrada F. 6 4 2          
Mixt 43 23 13 4 2 1    
Proporcional + guanyadors de districte 31+12 15+8 9+4 4+0 2+0 1+0    

Tots els sistemes donen  majoria absoluta al PSC en solitari (en tres sistemes) o la suma de PSC i PSUC (en tres sistemes).

Eleccions municipals a Barcelona 1987

  Total PSC CiU AP Inic.Cat. (PSUC-PCC-ENE) CDS ERC  
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 43 21 17 3 2      
Proprocional sense.mínims 43 20 16 3 2 1 1  
Proporcional mínim 3% 43 20 17 3 2 1    
Proporcional mínim 10% 43 24 19          
10 circumscripcions (una per districte) 43 25 18          
I Ciutat Vella 3 2 1          
II Eixample 7 3 4          
III Sants Montjuïc 5 3 2          
IV Les Corts 2 1 1          
V Sarrià Sant Gervasi 4 1 3          
VI Gràcia 3 1 2          
VII Horta Guinardó 5 3 2          
VIII Nou Barris 5 4 1          
IX Sant Andreu 4 3 1          
X  Sant Martí 5 4 1          
Mixt 43 22 17 2 1 1    
Proporcional + guanyadors de districte 33+10 16+6 13+4 2+0 1+0 1+0    

Per primer cop hi ha bipartidisme a Barcelona. Això fa que tres sistemes atorguin al PSC la majoria absoluta i dos sistemes només donin entrada a dos partits a l'Ajuntament.

Eleccions municipals a Barcelona 1991

  Total PSC CiU PP Inic.Cat. (PSUC-ENE) ERC CDS LV LEH (PH-F.Verd)
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 43 20 16 4 3      
Proprocional sense.mínims 43 20 15 4 3 1    
Proporcional mínim 3% 43 20 16 4 3      
Proporcional mínim 10% 43 24 19          
10 circumscripcions (1 per districte) 43 24 18 1        
I Ciutat Vella 3 2 1          
II Eixample 7 2 4 1        
III Sants Montjuïc 4 2 2          
IV Les Corts 3 1 2          
V Sarrià Sant Gervasi 4 1 3          
VI Gràcia 3 1 2          
VII Horta Guinardó 5 4 1          
VIII Nou Barris 5 4 1          
IX Sant Andreu 4 3 1          
X  Sant Martí 5 4 1          
Mixt 43 22 16 3 2      
Proporcional + guanyadors de districte 33+10 16+6 12+4 3+0 2+0      

Es repeteix el bipartidisme a Barcelona, lleugerament corregit pel creixement de PP i IC. Novament, tres sistemes donen majoria absoluta al PSC i els altres tres el deixen a prop.

Eleccions municipals a Barcelona 1995

  Total PSC CiU PP I.C.-EV (PSUC-PCC- Verds) ERC    
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 41 16 13 7 3 2    
Proprocional sense.mínims 41 16 13 7 3 2    
Proporcional mínim 3% 41 16 13 7 3 2    
Proporcional mínim 10% 41 18 15 8        
10 circumscripcions (una per districte) 41 21 15 5        
I Ciutat Vella 2 1 1          
II Eixample 7 3 3 1        
III Sants Montjuïc 4 2 2          
IV Les Corts 2 1 1          
V Sarrià Sant Gervasi 4 1 2 1        
VI Gràcia 3 1 2          
VII Horta Guinardó 5 3 1 1        
VIII Nou Barris 5 3 1 1        
IX Sant Andreu 4 3 1          
X  Sant Martí 5 3 1 1        
Mixt 41 19 14 5 2 1    
Proporcional + guanyadors de districte 31+10 13+6 10+4 5+0 2+0 1+0    

Per primer cop, una combinació no dóna l'alcaldia al PSC. L'aplicació d'un mínim del 10% deixa fora a IC i ERC, donant peu a una majoria CiU-PP.

Eleccions municipals a Barcelona 1999

  Total PSC CiU PP ERC- Verds ICV EUiA PI
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 41 20 10 6 3 2    
Proprocional sense.mínims 41 20 10 6 3 2    
Proporcional mínim 3% 41 20 10 6 3 2    
Proporcional mínim 10% 41 23 11 7        
10 circumscripcions (una per districte) 41 26 11 4        
I Ciutat Vella 2 2            
II Eixample 7 3 3 1        
III Sants Montjuïc 4 3 1          
IV Les Corts 2 1 1          
V Sarrià Sant Gervasi 4 1 2 1        
VI Gràcia 3 2 1          
VII Horta Guinardó 5 3 1 1        
VIII Nou Barris 5 4   1        
IX Sant Andreu 4 3 1          
X  Sant Martí 5 4 1          
Mixt 41 24 8 5 2 2    
Proporcional + guanyadors de districte 31+10 15+9 7+1 5+0 2+0 2+0    

Gràcies a que dobla en nombre vots al segon, el PSC fa majoria absoluta en 3 sistemes i hi queda molt aprop en els altres tres.

Eleccions municipals a Barcelona 2003

  Total PSC CiU PP ERC ICV-EA EVEP EViM
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 41 15 9 7 5 5    
Proprocional sense.mínims 41 15 9 7 5 5    
Proporcional mínim 3% 41 15 9 7 5 5    
Proporcional mínim 10% 41 15 9 7 5 5    
10 circumscripcions (una per districte) 41 19 11 7 3 1    
I Ciutat Vella 3 2 1          
II Eixample 6 2 2 1 1      
III Sants Montjuïc 5 2 1 1 1      
IV Les Corts 2 1 1          
V Sarrià Sant Gervasi 4 1 2 1        
VI Gràcia 3 1 1   1      
VII Horta Guinardó 5 2 1 1   1    
VIII Nou Barris 4 3   1        
IX Sant Andreu 4 2 1 1        
X  Sant Martí 5 3 1 1        
Mixt 41 18 10 5 4 4    
Proporcional + guanyadors de districte 31+10 11+7 7+3 5+0 4+0 4+0    

Vot molt repartit, amb 5 partits per sobre del 12%. Per primera vegada, en cap sistema hi ha majoria absoluta. També destaca que en el sistema de 10 circumscripcions, ICV queda a les portes d'aconseguir algun escó a Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i Sant Martí, i el PSC en altres 4 districtes, mentre que CiU només s'hi troba a Sarrià i el PP a Les Corts. És a dir, si assignem un escó més a cada districte (elevant el total a 51) el resultat és molt diferent: PSC,23 CiU,12 PP,8 ERC,3 ICV-EA,5

Eleccions municipals a Barcelona 2007

  Total PSC CiU PP ICV-EUiA ERC C's EV AE
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 41 14 12 7 4 4    
Proprocional sense.mínims 41 14 11 7 4 4 1  
Proporcional mínim 3% 41 14 11 7 4 4 1  
Proporcional mínim 10% 41 17 15 9        
10 circumscripcions (una per districte) 41 20 13 7 1      
I Ciutat Vella 3 2 1          
II Eixample 6 2 3 1        
III Sants Montjuïc 5 3 1 1        
IV Les Corts 2 1 1          
V Sarrià Sant Gervasi 4 1 2 1        
VI Gràcia 3 1 2          
VII Horta Guinardó 5 2 1 1        
VIII Nou Barris 4 3   1        
IX Sant Andreu 4 2 1 1        
X  Sant Martí 5 3 1 1 1      
Mixt 41 16 13 5 3 3 1  
Proporcional + guanyadors de districte 31+10 10+6 9+4 5+0 3+0 3+0 1+0  

Novament no hi ha cap sistema que doni majoria absoluta. Amb un mínim del 10%, queden fora ICV i ERC i hi hauria majoria CiU+PP. En la simulació dels 10 districtes, el PSC s'emporta l'últim escó en 6 d'ells; si assignem un escó més a cada districte, CiU suma escons a Sants, Sarrià, Nou Barris i Sant Martí, el PP a Ciutat Vella i Les Corts, el PSC a Horta i Sant Andreu, ICV a Gràcia, i ERC entraria a l'Ajuntament amb un escó a l'Eixample; el total (51) seria de PSC 22, CiU 17, PP 9, ICV 2, ERC 1, sense que el tripartit sumi majoria absoluta (sí que la tenia amb 41 regidors). 

Eleccions municipals a Barcelona 2011

  Total CiU PSC PP ICV-EUA UB CUP C's
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 41 15 11 8 5 2    
Proprocional sense.mínims 41 14 11 8 5 2 1  
Proporcional mínim 3% 41 15 11 8 5 2    
Proporcional mínim 10% 41 15 12 9 5      
10 circumscripcions (una per districte) 41 17 15 7 2      
I Ciutat Vella 3 1 1 1        
II Eixample 6 3 1 1 1      
III Sants Montjuïc 5 2 2 1        
IV Les Corts 2 1 1          
V Sarrià Sant Gervasi 4 3 1          
VI Gràcia 3 2 1          
VII Horta Guinardó 5 2 2 1        
VIII Nou Barris 4 1 2 1        
IX Sant Andreu 4 1 2 1        
X  Sant Martí 5 1 2 1 1      
Mixt 41 16 13 6 4 2    
Proporcional + guanyadors de districte 31+10 11+5 8+5 6 4 2    

En el proporcional sense mínim, Ciutadans queda a només 55 vots d'aconseguir un regidor.

La simulació dels 10 districtes,dóna una victòria molt curta a CiU; però si assignem un escó més a cada districte, CiU suma escons a l'Eixample, Les Corts, Sarrià, Sant Andreu i Sant Martí; el PSC a Nou Barris, i Iniciativa a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Gràcia i Horta; el total (51) seria de CiU 22, PSC 16, PP 7 i ICV 6. 

Eleccions municipals a Barcelona 2015

  Total B Comú CiU C's ERC-ME-A-C.sí PSC PP CUP
Resultats oficials (proporcional, mínim.5%) 41 11 10 5 5 4 3 3
Proprocional sense.mínims 41 11 10 5 5 4 3 3
Proporcional mínim 3% 41 11 10 5 5 4 3 3
Proporcional mínim 10% 41 15 14 6 6      
10 circumscripcions (una per districte) 41 15 13 3 6 4    
I Ciutat Vella 3 2 1          
II Eixample 6 2 2 1 1      
III Sants Montjuïc 5 2 1   1 1    
IV Les Corts 2   2          
V Sarrià Sant Gervasi 4   3 1        
VI Gràcia 3 1 1   1      
VII Horta Guinardó 5 2 1   1 1    
VIII Nou Barris 4 2   1   1    
IX Sant Andreu 4 2 1   1      
X  Sant Martí 5 2 1   1 1    
Mixt 41 15 12 3 3 3 3 2
Proporcional + guanyadors de districte 31+10 9+6 8+4 3 3 3 3 2

La simulació dels 10 districtes reflecteix un bipartidisme (BComú i CiU), amb els altres partit molt igualats en gairebé tots els barris, però PP i CUP no arriben a aconseguir cap escó; curiosament, amb un nombre similar de vots, ERC obte 6 escons i C's només 3. Això es corregeix si assignem un escó més a cada districte, Ciutadans guanya regidors a Sants M., Horta G. i Sant Martí; BComú  a Ciutat Vella, Les Corts  i Nou Barris; CiU suma escons a l'Eixample i Gràcia; el PSC a Sant Andreu, i el PP obté el seu primer representant a Sarrià SG; el total (51) seria de Barcelona en Comú 18, CiU 15, C's 6, ERC 6, PSC 5 i PP 1

Anar a eleccions municipals a Barcelona

Anar a historiaelectoral.com